Ga naar de inhoud

Zeeland Algemeen


1
1a
1b
1c
1d
1e
2
3
4
5
6
7
8
8a
9
10
10a
10b
10c
10d
10e
14
15
16
17
18
19
20
20a
21
22
23
24
25

26

27
28
29

30
31

31a

32
33
34

35

36
36a
37
37a
37b
38
39
40
41
42
43
43a
43b
43c
43d
44
45

46
47

47a
48

49
50
50a
50b
51

>

231a
231c
231d
232
233
234
235a
235b
236
237
238

>

1
2
3
4
6


8


8a
9


9a

10
10a
10b
10c
10d
10e

10f
11
12

Grote Provinciale Atlas (Topografische Dienst)
Historische atlas van Walcheren
Topografische dubbelatlas Zeeland 1959 & 2009
Gemeente-atlas van Zeeland anno 1867
Grote historische atlas Zeeland 1904/1916
Gemeente alas v.d. provincie Zeeland 1866
Van Zorgvrij tot Schonenburg
Hof v. Holland residentieboeken m.b.t. Zeeland 1597 – 1600
Rek. Rentmeesters bewesterschelde 1431-1432
Rek. Rentmeesters bewesterschelde 1444-1445
Aanvulling op boek 5
Rek. Rentmeesters bewesterschelde 1533
Zeeuwen in het notarieel archief, B. op Zoom 1622-1659
Zeeuwen in het notarieel archief, B. op Zoom 1618-1656
Zeeuwen in het notarieel archief, B. op Zoom 1637-1674
Zeeuwen in het notarieel archief, B. op Zoom 1649-1680
Zeeuwen in het notarieel archief, B. op Zoom 1657-1673
Zeeuwen in het notarieel archief, B. op Zoom 1667-1700
Zeeuwen in het notarieel archief, B. op Zoom 1656-1685
Zeeuwen in het notarieel archief, B. op Zoom 1665-1704
Zeeuwen in het notarieel archief, B. op Zoom 1652-1710
Archief Kapitein van Recrutering (1) 1808-1809
Archief Kapitein van Recrutering (2) 1810-1811
Archief Kapitein van Recrutering (3) 1812-1813
Confiscatie geestelijke goederen in Holland + Zeeland
Ambacht en beroepen nr. 3
Zeeuwen buiten Zeeland (Trouwen Maassluis)
Een laat 14-eeuwse Zeeuwse rek. in Koninklijk Huisarchief
Mengelwerk 1
Mengelwerk 2
Mengelwerk 3
Zeeland in de oorlog 1940-1945 door Tine en Ar Visser
Geluweregister Beoosterschelde 1597-1631
Het kader en de Zeeuwse zeelui van de uitgaande schepen
van de V.O.C. Kamer Zeeland. Deel 1…1789-1794
Het kader en de Zeeuwse zeelui v.d. uitgaande schepen
van de V.O.C. Kamer Zeeland. Deel 2…1780-1788
Nominative opgave van lotelingen te Middelburg
Cartularium der Heeren van Borsselen van Souburg
De huwelijksintekening v. Schotse militairen
in Nederland 1574-1665
De leenregisters van Bewesten Schelde 1470-1535
Steenrol v.Bewesten Schelde, rek.kamer A,
toeg.nr.502, inv.nr.740
Steenrol v. Bewesten Schelde, anno 1570 Z. Archief in
Middelburg, Rekenkamer v. Zeeland II Inventarisnr. 96
Zeeuwen in het Gesticht in Rotterdam 1880-1909
Index op de Genealogische Handschriften Archief M’burg
Adelsgeschiedenis Edelen in Zeeland, macht, rijkdom
en status in de laatmiddeleeuwse geschiedenis
Rechtelijke Ambtenaren, rechtbank Middelburg
beëdigd 23-11-1811 – 10-3-1937
Op een dag zullen ze ons vinden, (emigranten in Brazilië)
Zeeuwen in Amerika, verhalen van emigranten
Brieven van emigranten
Emigranten naar Amerika uit W.Z. Vl. 1840-1970
Emigratie n. N.Amerika vanuit Sint-Kruis 1847-1924
Zeeuwen aan de Kaap, verhalen uit Zuid-Afrika
Zeeuwse gemeenschap van Holanda, Brazilië 1858-1982
Geslagsregister ou Kaapse Families I
Geslagsregister ou Kaapse Families II
Hugenoten, diverse documentatie
Land- en Zeezicht, boerderijnamen in Zeeland
Boerderijbouw in Zeeland van de 10e tot de 20e eeuw
Op ’t hof, boerderijen en boerenerven in Zeeland
Rond ’t hof, boerderijen en boerenleven in Zeeland
Leven op ’t hof, mensen en beesten op Zeeuwse boerderijen
100 Zeeuwse portretten 1901-2000 + index
De scholen zijn planthoven van de gemeente
(Het onderwijs in Zeeland + Staats-Vlaanderen 1578-1801)
Zeeuwlingen, levensverhalen van Zeeuwse honderdplussers
…en mijn zuster die heet Kee, gesprekken met
Zuid-Bevelandse boerinnen (Kees Slager)
Stae m,n bovenmusse goed, Arnem. vrouwen in klederdracht
Bromsnor in Zeeland, geschiedenis van de
gemeenteveldwacht 1795 -1943
Geschiedenis van Zeeland, de canon van Zeeuws verleden
Encyclopedie van Zeeland 1
Encyclopedie van Zeeland 2
Encyclopedie van Zeeland 3
De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht

ADMIRALITEIT VAN ZEELAND

De Bemanning der schepen 1781-1793 deel 1a
De Bemanning der schepen 1781-1793 deel 1c
De Bemanning der schepen 1780-1793 deel 1d
De Bemanning der schepen 1770-1780 deel 2
De Bemanning der schepen 1760-1769 deel 3
De Bemanning der schepen 1750-1759 deel 4
De Bemanning der schepen 1740-1749 deel 5a
De Bemanning der schepen 1740-1749 deel 5b
De Bemanning der schepen 1730-1739 deel 6
De Bemanning der schepen 1720-1729 deel 7
De Bemanning der schepen 1710-1719 deel 8

Ordners

Heraldiek
Dopen, huwelijken, lidmaten (Milwaukee)
Zeeuwen buiten Zeeland
Zeeuwen in Zuid Afrika
Bewoners van Canvey Islands in de 17e en begin 18e eeuw
Poorters te Antwerpen uit Zeeland
Zeeuwen gevonden in Schepenregisters van Antwerpen
Boerderijen en hun bewoners ( Zeeuwen in Groningen)
Onderzoekgids landverhuizers
Diversen
Huwelijken van militairen in Zeeland
( Aardenburg t/m Zonnemaire)
Buitenlanders in Zeeuwse trouwboeken
Lijst vermiste militairen
Zeeuwse militairen in Franse hospitalen
Persoonsnamen in notulen Staten van Zeeland
Lijst benoemde personen door Provincie Zeeland  (11 groepen)
Lijst beambten beëdigd door Arr. rechtbank Middelburg 1811-1937
Lijst bevoegd erkende beoefenaars der verschillende
geneeskundige takken
Lijsten/Losse aantekeningen v. plaatsen waar predikanten
gestaan hebben en dienst deden
Kaarten en (oude) plattegronden
Admissie als landmeter voor 1811 in Nld.
Geluweregister Beoosterschelde
Geluweregister Bewesterschelde
Caertboeck Zeeland
Genealogie: Algemene terminologie in Franse akten
Genealogie: Kwartierstaten , samenstelling en nummering
Genealogie: Oud schrift verklaring
Genealogie: Familie namen: hun oorsprong
Genealogie: Onderzoek in Z. Holland in een 30tal lezingen
op schrift uitgewerkt
Genealogie: Data ontleend aan bidprentjes
Boerderijen (verschillende)
Lijst met cultuurhistorische boerderijen in de gemeente Borsele
Boerderijen (verschillende)
Hofstede Zuiderhoeve, Koudekerke
Hofstede Wilhelmina’s Oord, Grijpskerke
Hofstede Klein Abeele, Ritthem
Hofstede Buijtenhof, Koudekerke
Hofstede Westerwijk, Koudekerke;
Buitenplaats Ter Hooge, Koudekerke
Hofstede Het Zandhof, Middelburg
Diversen
Verdronken en verdwenen plaatsen in Zeeland

Laatst gewijzigd 27-03-2024