Ga naar de inhoud

Tholen en Sint Philipsland

>>

1
2
3
4
5
6
7


>

>

1
2
3
4
4a

>

1
>
>

>

1
2
3
4

>

2


3
>
>

>


1
2
3
4
5

>

4

>

5


>

>

>

6

>

6


>

>

>

>

7

>

>

>

8


>

>

>

1
>

9
10
>


>

>

1
2
3
4
5
7
8

>

1112
13

>

Algemeen

Tholenaren in dienst van de MCC (zie ordner 41 Middelburg)
Tholenaren in dienst van de Admiraliteit van Zeeland
1750-1793 (zie ordner 41 Middelburg)
Tholenaren en St.Philipslander uitgevaren
voor de VOC 1671-1794 (zie ordner 41 Middelburg)

Boeken (zie cassette nr 1 en 2)

Tien familienamen op Tholen en Sint Philipsland
Tien familienamen op Tholen en Sint Philipsland deel 2
Tien familienamen op Tholen en Sint Philipsland deel 3
Tien familienamen op Tholen en Sint Philipsland deel 4
Tien familienamen op Tholen en Sint Philipsland deel 5
Stamreeksen diverse families
Kwartierstatenboek Halsteren – Lepelstraat
(5 generaties dorpsgenoten)

Sint – Annaland

Boeken (zie cassette nr 1)

Rekening van de heerlijkheid Sint – Annaland 1573-1574
Rekening van de heerlijkheid Sint – Annaland 1589-1590
Rekening van de heerlijkheid Sint – Annaland 1589/1599 + 1599-1680
Akta van kerkenraad Sint – Annaland 1693 -1722 (kopie origineel)
Akten van indemniteit 1788 -1811 (Diaconie Sint-Annaland)

Ordners

Trouwboek 1663-1749 met index (transcriptie)
Trouwboek 1663-1747 (origineel)
Dodenlijst 1702-1810,
Namen v. echtparen die voorkomen t/m 1730 in
Geboortelijst, opgemaakt 1692 na de brand
Doopboek 1692-1730
Trouwboek 1663-1730
Weesboeken 1609-1730
Register Actaboeken 1693-1816
Lijst van in- en opgezetenen van de heerlijkheid St – Annaland 1748
Bevolkingsregister
Diversen

Gebruikerscomputers

Reconstructie doopboek St. Annaland 1692-1811 door W. de Groen
Reconstructie trouwboek St. Annaland 1663-1810 door W.de Groen

Sint – Maartensdijk

Boeken (zie cassette nr 1)

Transcriptie met index stadsrekening St. Maartensdijk 1586-1587
Transcriptie met index stadsrekening St. Maartensdijk 1575-1613
Transcriptie met index stadsrekening St. Maartensdijk 1692-1720
Bevolkingsregister St – Maartensdijk 1814 (alfabetisch)

Ordners

Doopboek 1666-1697 met index (getypt) (origineel)
Ondertrouw 1617-1637
Trouwboek 1666-1697
Trouwboek 1698-1810
Lijst van burgers en ingezetenen van de stad en jurisdictie
Sint Maartensdijk 1748
Bevolkingsregister
Lidmaten (1626)-1724
Alfabetische lijst van lidmaten, ouderlingen en diakenen 1654-1811
Aantekeningen uit oude kerkrekeningen 1575-1613 en 1692-1720
Actaboek 1687-1692

Gebruikerscomputers

Aantekeningen doopboeken DTB NH Hollestelle St. Maartensdijk/
Scherpenisse en Sint Philipsland door W. de Groen.
(Opm: Deze bestanden zijn bekend onder St. Maartensdijk DTB 200)
Afschr. DTB Hollestelle Scherpenisse/Oud-Vossemeer/
St.-Maartensdijk (W.de Groen)
Doopboek Sint-Maartensdijk 1627-1699 reconstructie (W. de Groen)
Klapper doodlijsten Sint – Maartensdijk 1710-1810(Wim de Groen)
Register van overlijden Sint – Maartensdijk 1760-1811 (Wde Groen),
(Opm.: Deze bestanden zijn bekend onder DTB 132a en DTB 132b)
Trouwboek Sint – Maartensdijk 1627-1700 reconstructie (W. de Groen)

Nieuw – Vossemeer

Boeken (zie cassette nr 1)

Genealogische/Historische aantekeningen betr. Nieuw-Vossemeer:
Deel 1, Aantal inwoners 1626 – Lijst van huurders 1695 – Algemeen
Deel 2, Dodenlijsten 1714-1805
Deel 3, Het tumult (30 Nov. 1699)
Deel 4, Klapper op trouwboeken van Nieuw-Vossemeer 1662-1810
Deel 5, Lijst van Hoeve-Eigenaren (9 febr. 1626)

Ordners

Trouwboek 1669-1714 (met index)

Oud – Vossemeer

Kohier van de huischatting van Oud Vossemeer 1766
Doop – begraafboek 1710-1810
Ondertrouw – trouw 1784-1795
Lijst van lidmaten 1761 en 1795-1834
Protocol Weeskamer Oud – Vossemeer 1650 en 1666
Bevolkingsregister

Gebruikerscomputers

Afschriften DTB Hollestelle Scherpenisse/ Oud-Vossemeer/
Sint-Maartensdijk (W.de Groen)
Afschriften DTB Hollestelle Scherpenisse/Oud-Vossemeer/
Sint-Maartensdijk (W. de Groen)
Begraven Oud-Vossemeer 1790-1813, reconstructie (Wim de Groen)
Reconstructie Doopboek Oud-Vossemeer 1701-1834 (Wim de Groen)
Trouwboek Oud-Vossemeer 1772-1934, reconstructie (Wim de Groen)

Sint Philipsland

Boeken (zie cassette nr 1)

Een eeuw klassenfoto’s Sint Philipsland en Anna – Jacobapolder

Ordners

Overlijden 1903-1940
Diversen

Gebruikerscomputers

Aantekeningen doopboeken DTB NH Hollestelle Sint Philipsland/
St.-Maartensdijk/Scherpenisse (W. de Groen)
(Opm.: Deze bestanden zijn bekend onder Sint Maartensdijk DTB 200)
Memorie van Successie Tholen en Sint Philipsland
Begraafboek 1702-1810 Sint Philipsland door Wim de Groen
Reconstructie Doopboek 1780-1810 Sint Philipsland (W. de Groen)
Reconstructie Trouwboek 1654-1810 Sint Philipsland (W.de Groen)

Poortvliet

Boeken

Ordners

Trouwboek 1664-1709
Trouwboek 1750-1810
Lijst van lidmaten 1737-1802
Weesakten Raze 5693, 1692-1715
Bevolkingsregister

Gebruikerscomputers

Doopboek Poortvliet 1640-1810, (reconstructie W. de Groen)
Trouwboek Poortvliet 1664-1810 verzameling Kloet,
( reconstructie W. de Groen)

Scherpenisse

Ordners

Doop-en huwelijksregister 1600-1735+ index
Trouwboek 1610-1684
Bevolkingsregister
Schepenakten (Scherpenisse) Raze 5733, 1605-1610
Schepenakten (Westkerke) Raze 5947, 1607-1613
Schepenakten (Westkerke) Raze 5948 1623-1629

Gebruikerscomputers

Afschriften DTB Hollestelle Oud-Scherpenisse
Dodenlijst 1710-1805 Scherpenisse, reconstructie (W. de Groen)
Doopboek 1601-1864 Scherpenisse, reconstructie (W. de Groen)
Aant. doopboeken DTB NH Hollestelle Scherpenisse/
St.-Maartensdijk/ St. Philipsland (W. de Groen).
(Opm.: Deze bestanden bekend onder St.-Maartensdijk DTB 200)
Afsch. DTB Hollestelle Scherpenisse/ Oud-Vossemeer/
Sint.-Maartensdijk (W. de Groen)
Reconst. trouwb. N. H. kerk 1680-1810 Scherpenisse,
incl. kerkelijke inzegeningen 1807-1864
Trouwboek 1752-1808 Ned. Herv. kerk Scherpenisse

Stavenisse

Boeken (zie cassette nr 1)

Stavenisse map met index:
Aangiften Colletrale successie Voormalige gem. Stavenisse,
Huwelijken Stavenisse 1807-1810 / 1817-1834
Doopboek Stavenisse 1807-1830

Ordners

Doop- en trouwboek 1616-1810
Doopboek 1807-1810
Trouwboek 1616-1818
Trouwboek 1807-1818
Overleden 1805-1810
Schepenakten Stavenisse 1666 – 1706
Lidmaten 1616-1748 (kopie origineel)
Index v. namen uit de dorpsrekeningen (inv. nrs. 22 t/m25)
Lijst van op- en ingezetenen v.d. heerlijkheid Stavenisse 1748
Stavenisse 1622-1994, de bewoners van pand Voorstraat 6
Bevolkingsregister
Namen v.d. echtparen die voorkomen in DTB 1616-1730
Diversen

Gebruikerscomputers

Dodenlijst Stavenisse 1702-1810 (in werkelijkheid 1710-1805),
reconstructie (W. de Groen)
Doopboek Stavenisse 1616-1810, 1812-1830,
reconstructie door Wim de Groen
Klapper op Doopboek Stavenisse 1616-1810,
reconstructie door Wim de Groen, oorspronkelijk van G.E. op ’t Hof
Lidmaten Stavenisse 1620-1730 afschrift Kloet door W. de Groen
Trouwboek Stavenisse 1616-1810, reconstructie door W. de Groen

Tholen (stad)

Boeken (zie cassette nr 1)

Kohier v.d 100e penning op de huizen/schuren in de stad Tholen 1581
Kohier v.d 100e penning op de huizen/schuren in de stad Tholen 1624
Kohier v.d 100e penning op de huizen/schuren in de stad Tholen 1685
Tholen sacrementsgilde
Stadsrekening v.d stadrekening v.Tholen 1586/1587 (transcriptie)
Wapenboek v.d landmeter Korstiaen Bestebroer ad 1 juli 1785
Tholen (stad) – Notarieel archief (Raze 5233, 5235, 5245a, 5255)

Ordners

Afschrift trouwboek 1627-1645 met index op mannen + vrouwennaam
Afschrift trouwboek 1645-1704
Huwelijken v. Tholenaren + St Philipslanders in Steenbergen 1690-1800
Lijst van Doden 1750-1812
Eerste Communicanten 1752-1795 en Vormelingen
1769 en 1776 R.K inwoners
Lijst van Doden R.K.1796-1810
Bevolkingsregister
Diversen
De stadsregering van Tholen 1577-1702

Gebruikerscomputers

Cohier tiende penning Schouwen-Duiveland en Tholen 1543
Extracten DTB Tholen verzameling De Vos
Het Thoolse geslacht Suurland (1620-1945) door J.M.G. Leune
Thoolse regentenfamilies 1577-1795 door A. Romijn
Memorie van Successie Tholen en Sint Philipsland door Wim de Groen
Wapenboek van den landmeter Korstiaen Bestebroer AD 1-7-1785 door J.Chr. Verhage
(grafzerken, rouwborden en wapenborden in de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk in Tholen)

Laatste aanpassing 09-03-2023