Ga naar de inhoud

Zeeuws Vlaanderen S – Z

>

53

54
55
56

57


58

>

1
2

3

>

>

59

>

>41


>

>6060a
61


62
63
64>
1
2
3
4
4a
5
6
7
8
9
10

10a

11
12
13

>>

>

65

>

1
2


3
4
5

>

>65a
>

>

66


>

1
2
3

>>

>

67

>

1
2
3

>

>

68

>>

69
70
71

72

72a
73

>1
2
3
4
5
6

>

>

7475


>

1

>>

>

76

>

1

>

>

77

>

1Sas van Gent

Doopboek R.K. 1709-1754 + index op geslachtsnaam
Vertaling doopboek R.K. 1711-1712
Doopboek R.K. 1754-1783 + index, transcriptie + origineel
Doopboek R.K. 1784-1835 + index , transcriptie +origineel
Huwelijken R.K. 1709-1835 + index
Trouwboek R.K. 1709-1835+ index
Begraafboek R.K. 1710-1802 index
Begraafboek R.K. 1796-1808
Huwelijken Herv. 1747-1759 (bewerking) + index
Huwelijken Herv. 1747-1796
Lidmaten Herv. 1810-1817
Bladwijzer op persoonsnamen uit “Herv. Gem. Sas van Gent”
door F. Caland
Schepentrouwboek 1715-1793
Trouwboek 1747-1796 (+index)
Inwoners/erven/gronden 1576-1625-1626-1639
Inwoners volgens kaart van 1576
Namen van huizen + herbergen 17e + 18e eeuw
Kapitale schatting 17-18 april 1665 + index
Marechaussee kazerne 1 juli 1936, bevolkingsregister
Marechaussee kazerne 1-1-1861/31-5-1940
uittreksel bevolkingsregister
Kohier verponding 1683
Kohier subsidie uitdiepen haven 1682
Protocol Notaris Abraham de Smidt 1860-1863
Diversen

Boeken (zie cassette nr 16)

Bevolkingsregister 1862-1920
Parochieregisters Zelzate, huw. boek 4-19-17 Austria-polder/
Canisvlietpolder-St.Antoniuspolder Sas van Gent 1662-1767
De Waalsche kerk van Sas van Gent 1654-1794

Schoondijke

Ordners

Doopboek Herv. 1645-1740 met register op moedersnaam
Trouwboek Herv. 1655-1746 + Index
Trouwboek Herv. 1656-1715 (kopieën originele akten)
Fragmenten uit doop-trouwboek 1741-1796
Kapitale schatting 1665
Taxatie huizen 1747
Bevolking 1688 (Vrij van Sluijs nr 49) Schoondijke dorp,
Schoondijke Platteland enz.  
Diversen 

Sint Kruis

Ordners

Doopboek (R.K.) 1687-1716 (zie ordner 32a Hontenisse)

Doopboek 1653 -1796
Actenboek 1652 -1688
Bevolking 1687 -1688
Taxatie huizen 1747
Kapitale schatting boven F. 2000,–
Diversen

Sluis

Ordners

zie boek 10 “Alg. Z. Vlaanderen” betreffende huwelijken 1798-1800

Alf. register v. namen uit de trouwregisters 1607-1792
Aantekeningen uit de trouwregisters 1607-1792
Aantekeningen uit de trouwregisters 1607-1792,alf.
Lidmatenregister 1578-1587
Lijst van ledematen der Duytse Kerk 1735
Genealogische afschriften D.B.T nr.42
Gecensureerde lidmaten Ned. herv. Gemeente 1664-1670
Lijst v. Hoog- Baljuw-Burgemeesters-pensionarissen-
griffiers en schepenen 1604-1744
Capitale schatting (1665)
Taxatie van huizen binnen de stadt (1666)
Taxatie huurwaarde Sluis 1747-1748
Lijst van huijsen 1779 + alfabetisch index
Huisnamen
Personele taxatie’s 1751 of 1752 en 1753 soort belasting
Taxatielijst R.K. 1753 Personele belasting
Volkstelling 1849-1850
Register v.d compagnie voetknechten gemonstert
int leger voor Sluys op 23 augustus 1605
Diversen
Lidmatenregister 1604-1700 met register
Personele petitie 1758
Akten van indemniteit 1775-1806
Beroepsbevolking 1806
Verslag loop bevolking 1851
Kiezerslijst 1916-1917
Notariële huwelijkscontracten 1645-1796
Diversen
Doopboek R.K. 1703-1796
Begraafboek 1630-1795
Register op de archieven v. notarissen
(Sluis) 1645-1796 (deel 1 t/m 6)
Chronologische lijst van ambtsdragers te Sluis

Boeken (zie cassette nr 16, 17, 18)

Doopboek zie boek 10 “Algemeen Zeeuws Vlaanderen”
betreffende huwelijk 1798-1800

Lidmaten Gereformeerde Kerk 1672
Weeskamer Sluis 1743-1796 RA. Z.Vl. nr 1805
Weeskamer Sluis 1604-1791 RA. Z.Vl. inventarissen + rekeningen
Weeskamer Sluis RAZE 1802
Weeskamer Sluis RAZE 1804
Bewerking Weesakten 1605-1641
Bewerking Weesakten 1714-1743
Grafstenen in de Sint Janskerk Sluis
Lidmaten register Herv. Gemeente 1605-1658
De volkstellingen v.h jaar IV en VII van Sluis
Huwelijkscontracten uit de Notariële
archieven van Sluis 1830-1982
Naamlijst v.d poorten, torens, steegers, markten,
straten, enz. van Sluis
Weesakte Sluis 1641-1689
Acta v.d. kerkerraad v.d. Ned. Ger. Gemeente Sluis 1578-1587
Bevolkingsoverzicht, naam + adres van Sluis rond 1800

Gebruikerscomputers (Alfabet met bronnen)

Begraafboek Sluis 1630-1795
Bevolking Sluis 1604-1605
Boedelrekeningen Sluis 1655-1796
Boerderijen Sluis
Huisnamen Sluis 1801 en 1802
Lidmaten Sluis register der litmaten v.d. ghemeynte Christi in Sluys
Lijst lidmaten NH kerk Sluis maart 1735
Dopen Sluis R.K. 1703-1796
Taxatie huurwaarde Sluis 1747-1748

Vrije van Sluis

Ordners

Uittreksel Schepentrouwboek V v S 1657-1785
Lijst van huizen 1e gedeelte Prins Willempolder 1747
Lijst van R.K. personen wonende
onder de parochie van Cadzandt
D.B.T. registers R.K. 1693-1699
Capitale schattingen 1665
Huizenlijst 1676
Uittreksel uit commissiebrieven ambtenaar 1652-1677
Volkstelling 1687-1688 W.Z. Vlaanderen (behalve Breskens) V s V 497
Rekening v.h.hoofdgeld over het Vrije v. Sluis ca. juli 1683
Monsterrollen v.d. landwachten 1621-1666 V v Sluis nr 354
Diversen Notarieel
Aantekeningen van P.J.van Cruijningen

Boeken (zie cassette nr 19)

Index transporten + plechten over 1641-1721
betreffende inv. nr’s 1720-819
Alf. Lexicografische index op de eigenaren etc.
van transporten 1721-1796
Bewerking Weeskamer den Vrije van Sluis
Rundveetelling 1771
Volkstelling Vrije van Sluis mei 1748

Stoppeldijk

Ordners

Doopboek (R.K.) 1687-1716 (zie ordner 32a Hontenisse)

Historisch overzicht Stoppeldijk-Boschkapelle
Inwonerslijst Stoppelsdijk ca okt/nov 1687
Comp. Landsluijden in Stoppeldijk 1745, + index
Diversen

Terneuzen

Ordners

Trouwboek 1631-1697 + index op achternaam
Trouwboek 1697-1750 (in omgekeerde volgorde)
Trouwboek 1750-1796 + index
Doopregister 1663-1741
Lijst der dooden 1660-1700 + index
Diversen
Lidmaten 1693-1796
Namen uit acta 1638-1798
Acta d.d. 09.09.1741
Acta d.d. 1802
Capitale schatting boven de F 2.000,–
Kohier van den Hoofdelijken omslag 1912
Terneuzen ten tijde van de 1e Elisabethvloed in 1404
(bevat namen van personen met index)

Boeken (zie cassette nr 20 a)

Overloper 1689
De Leeuwtjes in Terneuzen
Landbouw beleven in Terneuzen

Gebruikerscomputers (Alfabet met bronnen)

Lijst inwoners 1820

Waterlandkerkje

Ordners

Alfabetische lijst gedoopten 1708-1796 (alleen A-C)
Alfabetische lijst overledenen 1708-1796
Lijst v. mannelijke inwoners 1752-1793 met kinderen tot 12 jaar
Lijst v. inwoners 1812-1813
Diversen

Boeken (zie cassette nr 20a)

Grafschriften gemeente begraafplaats
Onderzoek Zeeuwse burgemeesters 1850-1855
Boerderijen Waterlandkerkje

Westdorpe

Ordners

Westdorpe/Autrichepolder, enkele gegevens over
de geschiedenis Autrichepolder, overlijden 1760-1794 + index
Huwelijken 1734-1799 + index
Lijst van inwoners Westdorp + Autrischepolder 1601
Lijst van inwoners 1743

IJzendijke

zie boek 10 “Alg. Zeeuws Vlaanderen” betreffende huwelijken 1798-1800

Ordners

Doopboek R.K. 1806-1852 deel 1 + index
Doopboek R.K. 1852-1909 deel 2 + voor index zie deel 1
Trouwboek R.K. 1705-1947 origineel
(zie index transcriptie boek 4, 1705-1804 (cassette 20)
RA Z. Vl. Inventaris van notaris Jan de Wee
Uittreksel trouwboek (hervormd) 1654-1768 overlijden 1661-1694
Kapitale schatting 1665
Lijst van huizen en gebouwen
RA Z.Vl. 2241-2242-2243 en 2245 Notariële stukken .
Grafschriften hervormde kerk
Predikanten 1606-1969
Pastoors 1703-1962
Dopen N.H. 1722-1771 + index
Diversen
Doopboek N.H. 1722 -1771
Doopboek R.K. 1705 – 1753

Boeken (zie cassette nr 20)

zie boek 10 Alg. Zeeuws Vlaanderen betr. huwelijken 1798-1800

Het muziek van IJzendijke (Heemkundige kring W. Z. Vl. 1986)
Onderzoek naar Zeeuwse Burgemeesters 1850-1855
Boedelinventarissen en rekeningen v.d. Weeskamer 1675-1695
Trouwboek 1705-1804 index
De hofsteden van IJzendijke
Inventaris v.d. archieven der gemeente IJzendijke 1640-1970(1984)

Zaamslag

Ordners

Begraafboek 1654-1683 (met index)
Begraafboek 1684-1713 (met index)
Begraafboek 1714-1743 (met index)
Begraafboek 1744-1773 (met index)
Begraafboek 1774-1796 (met index)
Begravingen 1756-1795 te Zaamslag, (verzamellijst)
Uittreksel DTB 1654-1796
Uittreksel DTB 1680-1796
Trouw/Ondertrouw 1672 -1793
Geboorte 1669-1830
Overlijden/Begravingen 1663 -1787
Attestatie/Lidmaten 1672 -1774
Lijst inwoners 1806
Lijst inwoners 1813 tussen 20-40 jaar
Lijst inwoners 1813 tussen 41-60 jaar
Lijst inwoners ca 1813
Lijst inwoners 1824
Namen in kerkelijke actenboek 1669-1679
Trouwregister 1695-1796
Doopregister 1669-1796
Lijst van Cijnsen 1721
Zaamslagpolder 1705-1720
Gegevens uit armenrekening 1681-1796
Armenrekeningen 1695-1793
Doop/trouw inschrijvingen 1747/1748
Kerk raadsvergaderingen in 1747
Belijdenis 1-4-1790
Kerk raadsvergadering 15-12-1841
Kerkeraads handelingen 1702 – 1751
Akten van indemniteit 1792-1793

Boeken (zie cassette nr 20a)

Landbouw en beleven in Zaamslag

Gebruikerscomputers (Alfabet met bronnen)

Lijst inwoners 1806 

Zuiddorpe/ Overslag

Ordners

Doop/Trouw 1791-1795 (fragmenten)
Overlijden/begraven 1758-1793 ( + index)
Inwoners 1701
Contribuanten Axeler-Ambacht 1710
Diversen

Boeken (zie cassette nr 20a)

Huwelijk 1635-1704 en 1785-1796

Zuidzande

Ordners

Aantekeningen Doopboek (Herv) 1661-1796
Uittreksels trouwboek (Herv) 1671-1793
Lidmaten (Herv) 1659-1833
Acta (Herv) 1659-1812, deel 1, 2, 3, 4
Rekeningen diaconie 1793,1794
Predikanten 1659-1933
Bevolking 1688
Taxatie huizen 1747
Protocollen Notaris Jannis Nuyting 1696-1724 (VvS 939-941)
Protocollen Notaris Jozias Nuyting 1724-1734 (VvS 943-944)
Vrije van Sluis (VvS 945)
Rechterlijk archief 1747 -1751 Notaris Jacob Faas (VvS 946)
Diversen

Boeken (zie cassette nr 20a)

Protocollen Notarissen, Jannis Nuyting (1696-1724),
Jozias Nuyting (1724-1737) en Jacob Faas (1747-1751)

laatst aangepast 20-03-2023