Ga naar de inhoud

Zeeuws Vlaanderen A – R

>

>

1


1a

>

2
3

4
5
6
7
8
9
10


11
12
12a
12b
13
15
15a/e
15f

16

17

18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
>
>

>

2


3>

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13

>

>

>

>

4

4a


>

2
3
4


>

>

5
67
>

1
2
3
4

>

>

>

8>

1
2
3
4

>>

>

9

>

1

>

>

10


11
>

1
2
3
3a
5
6
7


8
9

>

>

12


13

14

15
1617


>

1
2
3

>>

18

>

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

>

20


>>

>

22


23
24

25
26
27

>

1
2
3
4

>

>

28

>

>

2929a
>
>

>

30
>

1
2
3
4
5

>

>

3132
32a
3334
>

1

>

>

35
>

>
37


38>>

1
1a
2
3
4
5
6
7
8


>
>

1
2
3
4
5
6
1

>

36


>

1


>>

39
>
>

>

40>

>

40
>

>

1
2

>

>

42
43

>

>

1
2
3
4
5

>

>

44>

1
2
4
5
6

>


>

45


46


>1
2
3
4
5
6
7
8

>

>

>

47>

>

48

49>

>

50

>

>

51>

1

>

>

52


Algemeen

Ordners

Grondgebruikers, veehouders en paardenbezitters in
W. Zw. Vlaanderen rond 1750.
Geboorten /Huwelijken /Overlijden 1666-1823 Biervliet,
Cadzand, Retranchement, IJzendijke, Zuidzande
Notities Zelandia 1927-1931 (uit de Terneuzense krant 1873-1879/
Axelse Courant 1898-1903)
Zeeuws Vlamingen buiten Zeeuws Vlaanderen
Verdronken land van Saeftinge
Geschied- en aardrijkskundig woordenboek W. Zw. Vlaanderen
Diversen

Salzburger emigranten in 1764
De trek der Salburgsche emigranten naar Z. Beveland
Emigranten Zeeuws Vlaanderen per gezin/per plaats
Emigranten members of the Church of Marion
(Salzburgers naar de VS)

Boeken (zie cassette nr A, B, B1, B2, B3, B4)

Zeeuws vlaamse Varia, uit diverse bronnen
Belgische inwoners gehuwd, Axel, Hulst,
IJzendijke, Oostburg en Sluis.
De volkstelling v.h. jaar IV van Zeeuws-Vlaanderen deel 1.
De volkstelling v.h. jaar IV van Zeeuws-Vlaanderen deel 2.
De volkstelling v.h jaar IV van Zeeuws-Vlaanderen deel 3.
West Z.-Vlaanderen Kohier voor de verponding 1665
Alf. naamlijst v. dienstweigeraars in W.-en O. Zeeuws-Vlaanderen
West Zeeuws-Vlaanderen, kopers Landbouwgrond 1680-1841
Huwelijksakten 1798-1800 + huwelijken v. inwoners uit het voormalige
Staats Vlaanderen, met name communes Axel,
Hulst, IJzendijke, Oostburg en Sluis
Huwelijken West Zeeuws-Vlaanderen vanaf 1796
Salzburgers in Nederland 1732-1733 [tijdschrift][coll. Luteijn]
De trek der Salzburgsche emigranten naar Z. Vlaanderen
Nederland en de evangelische Salzburgers 1806-1865
Weeskamers West Zeeuws-Vlaanderen, index
Kopers van landbouwgrond 1680-1841 W.Z-Vlaanderen
Bulletin Hugenoten van okt. 1988-dec 1992
De overkomst van réfugiés in Westelijk Staats-Vlaanderen
gedurende de 17e eeuw
De Hofsteden van Cadzand, Retranchement, Zuidzande,
Nieuwvliet en Oostburg en hunne bewoners
Hofsteden W. Z. Vlaanderen met persoonsnamen
(bijdragen tot de geschiedenis van W.Z.Vl. heemk.kring)
Diverse wetenswaardigheden van Groede, Waterlandkerkje,
IJzendijke, Biervliet, Breskens, Sluis (Heemk. kring W. Z. Vl. 1983)
Oorlogshandelingen WO II in W. Z. Vl. deel 1 (Heemk. kring Z. Vl. 1976)
Oorlogshandelingen WO II in W. Z. Vl. deel 2 (Heemk. kring Z. Vl. 1985)
Polder peilen in W. Z. Vlaanderen ( Heemk. kring Z. Vl. 1988)
De 2e opstand in kustgebied N.W. Vl. 1572-1576 (Heemk.kring 1989)
Fortificaties in Zwinstreken 1621-1648
Bestuurlijke en geografische ontwikkelingen van Z. Vlaanderen
Behoudend maar buigzaam, Boeren in W. Z.Vl. 1650-1850
In de marge van de tijd, beschrijving van div. families in W. Z. Vl.
Geleefde tijd, met o.a. leerlingen school Groede1736-1738
200 jaar gemeenten in West Zeeuw-Vlaanderen
Rechterlijk Archieven (Notarieel Archief) Zeeuws-Vlaanderen

RA. Z.-Vl. 1434-1445 Archief Weeskamer
Oostburg 1575-1794(zie Oostburg, boek 4)
RA. Z.-Vl. 1446- Notarieel Archief Notaris
Jacob de Vloo 1663-1-670(zie Oostburg, ordner 46)
RA. Z.-Vl. 1447-1449 Not. Archief Notaris
Daniel Bekkens Sr.17-28-1796 (zie Oostburg, ordner 46)
RA. Z.-Vl. 1450 Not. Archief Notaris
Daniel Bekkens Jr.17-28-1796 (zie Oostburg, boek 1)
RA. Z.-Vl. 1451 Not. Archief Notaris
Daniel Bekkens 1783–1790 (zie Oostburg, boek 2)
RA. Z.-Vl. 1452-1453 Not. Archief Notaris
Daniel Bekkens 1791-1-796 (zie Oostburg, boek 3)
RA. Z.-Vl. 1454 Boedelbeschr. en Rekeningen Not.
Daniel Bekkens 1768-83 (zie Oostb. ordner 46)
RA. Z.-Vl. 1458 Notarieel Archief Notaris
Clement A. v Casteel 1794-1796 (zie Oostburg, ordner 46)
RA. Z.-Vl. 2151 BBB t/m GGG Archief Weeskamer
Breskens 1637-1795 (zie Breskens, boek 1)
RA. Z.-Vl. 2152-2156 Not. Archief Notaris
J. G. van Cruyningen 1668-1696 (zie Breskens, boek 4)
V.v.S 939-941 Not. Jannis Nuyting 1696-1724
(Nummers 1 t/m 301)(zie Zuidzande, ordner 77)
V.v.S 943-944 Not. Josias Nuyting 1724-1737
(Nummers 301 t/m 471A) (zie Zuidzande, ordner 77)
V.v.S 946 Not. Jacob Faas 1747-1751
(achterin RA. Zeeuws-Vlaanderen 2110) (zie Zuidzande, ordner 77)

Aardenburg

Ordners

Trouwboek (Waals) 1764-1795
Schepenhuwelijken 1623-1652
Schepenhuwelijken 1656-1765
Capitale schatting 1665 Gedeeltelijke
bevolkingslijst tussen 1689 en 1690
Huizenlijst van anno 1747
Grondbezitters en inwoners in 1459 en 1566-1572
Poorters-boeken (1610-1788)
Volksverhuizing in 1604 Predikanten etc. (Herv.) 17e + 18e eeuw
Katholieke inwoners 1709-1794
Katholieke inwoners Aardenburg-ambacht 1708-1732
Lidmaten (Hervormd) 1604-1774 in actaboek
Bevolkingsregister marechausseekazerne 1880-1920
De magistraat van Aardenburg in de
17e en 18e eeuw (overdruk Vlaamse Stam 1967)
Lijst van Hugenoten 1686
Diversen
Regestenlijst bij inventaris oud-archief stad Aardenburg

Boeken (zie cassette nr 1, 2, en 3)

Uittreksel actaboek Nederduits Hervormde Kerk 1681-1690
Doopboek 1640-1664 bewerking + index
Doopboek 1665-1695 bewerking + index
Doopboek 1695-1730 bewerking + index
Doopboek 1730-1796 bewerking + index
Doopboek Waals 1687-1795 bewerking + index
Geboorte Doopsgezinden 1770-1812
Bevolking van de Stad en Schependomme 1459-1796
Begraafboek 1760-1796
Actaboek Nederduits gereformeerde gemeente 1604-1624
Indextransport- en plechten akten 1700-1796
Het kerkelijke leven in een Waalsche gemeente Aardenburg

Gebruikerscomputers

Aardenburg, lidmaten 1647 – 1666
Aardenburg, lidmaten 1667 – 1720
Aardenburg, Franse Refugiés 1685 – 1686

Absdale

Doop R.K. 1682-1693, (zie ordner 33 Hontenisse)
(op PC Oost Zeeuws-Vlaanderen [Haza-21]]
Kohier 100e penning Absdale 1569 (zie ordner 36 Hulster Ambacht)

Sint Anna ter Muiden

Ordners

Lidmaten 1628-1660 transcriptie + index
Lidmaten 1628-1660 kopieën originele akten
Huwelijk 1615-1628 inclusief index
Huwelijk 1615-1660
Huwelijkscontracten Extracten v. notariële
huwelijkscontracten 1647-1795
Begraven 1657-1703 Hervormd bewerking + index
Begraven 1752-1788
Begraven 1752-1766 (origineel)
RA. Z. Vlaanderen 457-487-488 Weesboeken 1615-1717
Volkstelling 1796
Grondeigenaren 1671
Kapitale schatting 1665
Diversen
Doopboek 27-3-1661 – 1796
Ondertrouw/trouw 1628 – 1660

Boeken (zie cassette nr 3)

Bevolkingsregister 1849
Integrale transcriptie v.d. dopen 1612-1628 met index
Integrale transcriptie v.d. dopen 1661-1796 met index
Rond de poldertorens 750 jaar stadsrechten 1242 -1992

Axel

Doopboek R.K. 1684-1692, [zie ordner 33 Hontenisse]
“Algemeen Zeeuws Vlaanderen, boek 10”,
betreffende huwelijken 1798-1800

Ordners

Klapper op doopregisters 1603-1796
Doop en trouwboeken 1603-1697,
Ledenlijst Chr. Afgescheiden Gemeente 1850-1860
Axelse R.K. geestelijkheid 1357-1525
Naamlijst predikanten Axel, Beoosten Blije,
Sint Mark, Zuiddorpe 1656-1863
Lijst van schepenen 1326-1800
Belastingkohieren 1747-1748 (met index)
Belastingplichtigen met vermogen boven F 2.000,00 (1665)
Enige Axelaren voorkomend in “Cent. Alf. register” Goes
en stadsarchief Oudenaarde (België)
Aantekeningen uit notarieel archief
“Rechterlijke Archieven Zeeuws Vlaanderen”
De bevolking van Axel 1571-1578 (Zeeuwse Stam 1984, nr 44)
Lijst belastingplichtigen (Zetting) 1581
RA. Z. Vl. Uittreksels weeskamer
Diversen
Overloper over de Ambagte etc. d.d. 1689
Inwoners polders rond Axel 1687
Monsterrol manschappen te paard in Axel-Ambacht ca.1700
Lijst belastingplichtingen 1710
Lijst van weerbare mannen beoosten Moerspui 1756
Weesboedelinventarissen 1728-1785
Inwonerslijst 1796


Boeken (zie cassette nr 4)

Weesboeken van Axel en Axeler Ambacht
Inwoners 1800
Overloper 1689
De hofsteden van Axel

Gebruikerscomputers

Begraafboek Axel 1697-1731
Dopen Axel 1683-1736
Trouwboek Axel 1604-1648 index
Trouwboek Axel 1604-1648
Axel index trouwen 1653-1691
Trouwboek Axel 1653-1691
Axel Index trouwen 1691-1729
Trouwboek Axel 1691-1729
Trouwboek Axel 1729-1749 index
Trouwboek Axel 1729-1749
Trouwboek Axel 1786-1813

Biervliet

Ordners

Doopboek Hervormd 1640-1699
Doopboek Hervormd 1699-1704
Trouwboek Hervormd 1628-1663
Weeskamer 1639-1661
Ingezetenen boven F 2.000,00 gegoed (1665)
Begraafboek 1731-1762
Plattegronden

Boeken (zie cassette nr 5)

Doop en geboorte 1705-1754
Doopboek 1755-1796
De oorlog te Biervliet 1940 en 1944 (Heemk. kr. Z. Vl. 1978)
De hervormde gemeente v. Biervliet (Heemk. kr. Z.Vl 1980)

Gebruikerscomputers.

Lijst lidmaten Biervliet 1628 – 1722 (1729)

Boschkapelle (zie ook Axel)

Ordners

Doopboek 1768-1797 origineel, bewerking en index
Huwelijken 1768-1797 copie van origineel
Overlijden 1758-1795 met index
Enkele geboorte-huwelijks en overlijdensakten.
Fragmenten uit Doopboek 1720-1796

Boeken (zie cassette nr 5)

Doopboek Boschkapelle 1686-1735 bewerking + index

Breskens

Ordners

Doop Hervormd 11-09-1611 t/m 16-09-1708
Huwelijk 14-01-1611 t/m 27-06-1711
Huwelijk 1843-1822
Bevolking 1832
Bevolking september 1798 -september 1799
Lidmaten 1611 t/m 1702
Lidmaten 1653 t/m 1673 actaboek 1615-1720 (fol.45-56)
Lidmaten 05-04-1659 t/m 30-07-1797
183 slachtoffers bombardement 11-9-1944
34 slachtoffers oorlogsgeweld 1943-1945
Diversen

Breskens (zie cassette nr 6 )

Weeskamer Breskens inv.nummer 2151BBB t/m 2151GGG
Doopboek Breskens 1708-1796 deel 1, (bewerking + index)
Doopboek Breskens 1708-1796 deel 2, (bewerking + index)
Doopboek Breskens andere bewerking
Begraafboek Breskens 1662-1756
Trouwboek Breskens 1611-1711
Weesboek RA Zeeuws Vlaanderen
2151xx (1612-1622) en 2151yy (1636-1657)
Kadastrale Atlas deel 2, waarin opgenomen
Historische kadaster 1610-1832 door H.J. Plankeel
Bressiaanse vissers (vlootlijst met eigenaren)

Cadzand

Ordners

Doopboek 1607-1661 alfabetisch op
vadersnaam + index op moedersnaam
Bewerking doopboek 1661-1736 alfabetisch
Huwelijk 1607-1810 met index
Begraven, aantekeningen (1648 t/m 1651 en 1703 t/m 1772)
Publications huguenot society of London
Dopen Waalse Kerk 1685-1724
Huwelijken Waalse Kerk1686-1723
Huwelijken Ger Kerk voor 1685 (list A)
Lijst Franse vluchtelingen omg Cadzand per 28 dec 1685 (List B)
Lijst Franse vluchtelingen te Groede eind 1685 (List C)
Lijsten v. gezinnen afkomstig uit de omgeving
van Lille 1713 en 1718 (List D, part 1+2)
Registers van de Prot. Kerken van Lille 1708- 1713,
Béthune 1711-1712, en Mons 1713-1715
Dopen Waalse Kerk 1720-1796 op mans naam en
verwijzing op moedersnaam
Huwelijken Waalse Kerk 1722-1796 (met index)
Historie van de Hervormde en Waalse gem. te Cadzand
Gebruikers + eigenaren v. land in de
parochie Cadzand (omloper)1783
Kapitale schatting boven F 2.000,= , 1665
Div. naamlijsten uit archief Vrije van Sluis (V.v.S.) inv.nr 497
Grondgebruikers 1723 (Vrij van Sluis) inv.nr 536
Ommeloper v/d watering Cadzand 1539
Diversen met o.a. Cadzand in Arnemuiden en
fragmenten van Houte en Poreij c.s.
Eigenaren/bewoners juli 1747
Dopen Geref. 1607 – 1796
Waals 1685 – 1723
Trouwen Geref. 1607 – 1796
Waals 1691 – 1722
Transcriptie begraafboek 1702-1712 met index
Begraafboek 1702 – 1796

Boeken (zie cassette nr 7)

Doopboek Hervormde gemeente 1737-1796
Register of the Walloon Church of Cadzand 1685-1724
Huwelijken 1797-1922

Clinge

Doopboek R.K. 1677-1693 [zie ordner 33 Hontenisse]

Ordners

Bevolking 1728
Communicanten 1745
Militielijst lichtingen 1780-1797
Militielijst 1-1-1797
Bevolkingsregister op 1 nov 1818 + index

Boeken (zie cassette nr 8)

De Leemten in de eerste jaren van de Burgerlijke Stand
Alfabetische index van grondeigenaren 1832-1838
Huwelijken 1796-1814
Huwelijken 1815-1850
Huwelijken 1815-1950
Huwelijken 1901-1925
Huwelijken 1913-1932
Huwelijken 1926-1950
Huwelijken 1951-1969
Huwelijken 1780-1803, Waelsche Klinge, Hulstersche Klinge

Eede

Dopen (Hervormd) 1744-1796
Volkstelling 1796-1798
Taxatie huizen “St. Baafs” 1747
Taxatie huizen “Heile”
Namen, ouderdom, beroep van
ingezetenen van bewester Eede

Ferdinanduspolder

Doop R.K. 1684-1692 [zie ordner 33 Hontenisse]

Groede

Ordners

Doop 1613-1642
Trouw 1623-1642 met alfabetisch register
Dopen (Hervormd) 1613-1642
Trouwen (Hervormd) 1623-1642
Dopen (Hervormd) 1750-1833 (op datum en alfabetisch)
Begraven 1706-1797
Begraven 1732 -1797
Dopen (Waals) 1687-1796 (+ index op moedersnaam)
Trouwboek 1623-1642
Trouwboek 1655-1702
Kerkregt op het ondertrouw 1732-1797
Kerkregt op het ondertrouw 1732-1797 (namen index)
Trouwboek Waalse kerk 1687-1724
Trouwboek Evangelisch Luthers gemeente 1732-1796
Lidmaten (Hervormd) omstreeks 1620
Lidmaten (Hervormd) 1648-1703
Lidmaten (Hervormd) 1704-1752
Lidmaten (Hervormd) 1769-1835
Extracten uit het begraafboek 1638-1705
Begraven 1638-1685 (Aantekeningen J. Luteijn)
Begraven 1638-1685 (Aantekeningen de Hullu)
Dodenboek Evangelisch Lutherse gemeente 1732-1787
Overleden/begraven 1733-1794
Restututie personele quotisatie 1724
Grondgebruik 1708
Capitale Schatting 1665 (boven de F 2.000,–)
Lijst van gebruikers van landerijen 1673
Huizenlijst binnen en buiten het dorp en
in Baarsande (aug 1747)
Vrije van Sluis 497 (Groede)
Nr. 25 Lijst van namen v. families, personeel etc Jan.1688
Lijst v. namen, armen onderhouden door de diaconie 1688
Nr. 26 vrijwel identiek aan de voorgaande
Nr. 40 lijst v. namen mannen en het aantal personen van boven
en beneden de 16 jaar en het aantal koeien en paarden.
Inventaris archieven gemeente Groede 1626-1970(1986)
Kerkrecht op het begraven 1732-1797 met index

Boeken (zie cassette nr 9)

Geref. begraafboek 31 mei 1706-31 december 1732 (deel 1)
Kerkrecht op begraven Nederduitse kerk 1732-1797 (deel 2)
De Waalse kerk van Groede door dr. J de Hullu
De hofsteden van Groede en Breskens

Heikant

Ordners

Heikant-kermis (dodenherdenking vanaf 1968)

Hengstdijk

Ordners

Doopboek 1786-1796
Trouwboek R.K. 1623-1645, 1648-1652
Trouwboek 1717 -1796
Trouwboek Hervormd 1679-1716
Trouwboek Herv.1737-1779
Trouwboek Hervormd 1786-1795
Lidmaten 1783-1790
Eedsaflegging voogden 1773-1795

Boeken (zie cassette nr 11 en 12)

Boedelinventaris deel 1 en 2 [zie Hulst boek nr 5 en 6]
Doopboek R.K. 1687-1716 [zie Hontenisse ordner 32a]

Hoek

Ordners

Trouwboek 1633-1696 (met index)
Trouwboek 1700-1796 (met index)
Geboorte/huwelijk/overlijden 1853-1892 B.S. 10 jarige tafels
Lidmaten Ned. Ger. Gem. 1786-eind 19e eeuw + predikantenlijst
Lidmaten Protestantse kerk Vremdijke 1588-1626
Aantekeningen huwelijk 1636-1736
Lijst van namen van gevers voor de bouw v.d nieuwe kerk in 1633
Grafstenen in de kerk

Boeken (zie cassette nr 9)

Dopen 1698-1749 met index
Dopen 1750-1795 met index
Huwelijk 1730-1795 met index
Trouwboek 1633-1696
Trouwboek 1700-1796

Hontenisse

Ordners

Doopboek Hervormd 1677-1775 met index
Trouwboek Hervormd 1677-1775 met index
Lidmaten Hervormd 1687-1816
Eedsaflegging voogden 1776-1795
Geboorte 1853-1862 B.S. 10 jarige tafels
Geboorte 1863-1872 B.S. 10 jarige tafels
Huwelijk 1853-1872 B.S. 10 jarige tafels
Overlijden 1853-1862 B.S. 10 jarige tafels
Overlijden 1863-1872 B.S. 10 jarige tafels
Doopboek 1692-1766 4 delen met indexen
Doopboek R.K. 1648-1694 + index (Hontenisse, Clinge,
Sint Jansteen, Absdale, Ferdinanduspolder, Kieldrecht, ) + index
Doopboek 1648 – 1726 origineel
Trouwboek R.K. 1648-1726 + index en origineel
Transcriptie en origineel Doopboek 2A 1687-1702
Transcriptie en origineel Doopboek 2B 1687-1702
Transcriptie en origineel Doopboek + index
op achternaam 1N 1687-1715
Transcriptie en origineel Doopboek + index 1M 1687-1716
Doop origineel 1713-1732, Overlijden origineel 1731 -1743,
Begraven origineel 17713 -1738
Doopboek RK Lamswaarde 1768-1769

Boeken (zie cassette nr 10)

Boedelinventaris en akten v. uitkoop van de parochie Hontenisse

Hoofdplaat

Ordners

Dopen 1-4- 1783 tot 14-8-1796 alfabetisch op vadersnaam
Begraven 1788-1796
Bevolkingsregistratie 1826-1831
Diversen

Hulst

Ordners

Trouwen R.K. 1687-1716 [zie ordner 33 Hontenisse]
Huwelijken 1798-1800, zie boek 10 “Alg. Zeeuws Vlaanderen”

Geboorten 1796-1801 index
Huwelijken 1796-1801 index
Overlijden 1796-1801 index
Begraven N.H. 1651-1796
Leden magistraat 1255-1970
Pastoors 1228-1971
Predikanten 1566-1970
Klantenlijst manufacturenwinkel 1619, 1630
Grafschriften St. Willibrordskerke
De Vesting Hulst
Kapitale schatting 1665 met index
Vlamingen in het burgerboek 1715-1774
Kohier haardsteden 1683
Taxatie inwoners 1747
Lidmaten (hervormd)1705-1745, 1745-1848
Everingenboek erfcijnzen 1769
Quohier v. Hooftgeld v. personen boven + beneden de 16 jaar 1693
Lijst van belastingschuldigen, 1829
Bevolking 1693
Cijnzen 1813-1831 + index
Diversen
Grafschriften verzamelingen
Grafzerken St. Willibrordskerk
Armenrekeningen 1463-1464
Cijnzen op gebouwen + gronden alsmede renten op
huizen over 1813 -1831

Hulst

Zie boek 10 Alg. Zeeuws Vlaanderen betreffende huwelijken 1798-1800

Boeken (zie cassettes nr 11, 11a)

Begraafboek Hulst 1612-1625
Begraafboek Hulst 1625-1645
Weesboek van Hulst
Boedelinventaris + akten v. uitkoop Hulsterse parochie deel 1
Boedelinventaris + akten v. uitkoop Hulsterse parochie deel 2
Capitulatie van Hulst 1747
R.K. Begraafboek Hulst nr 23 28 okt 1651-7 jul 1664
Klantenlijst v.e. manufacturenwinkel Hulst v.d. 17e eeuw
Boerderijen in het Land van Hulst


Hulster Ambacht

Omvat: Clinge, Grauw, Hengstdijk, Hontenisse,
Lamswaarde, Pauluspolder, Ossenisse en Stoppelsdijk

Boeken (zie cassette nr 12)

De inwoners van Hulster-Ambacht in 1739
De inwoners van Hulster-Ambacht in 1739 index
Resoluties magistraat Hulster Ambacht 1694-1789
Verpachting domeingronden Hulster Ambacht 1797
Verpachting domeingronden Hulster Ambacht 1818
Penningcohieren 1570-1580 Hulster Ambacht
Overloper van s-Her Pauluspolder 1545

Ordners

Begraafboek Pauluspolder 1709-1742
Kohieren voor de personele quatisatie 1665
Mannelijke inwoners boven 16 jaar 1688
Hulster-Ambacht Voogdijregister nr 583
RA. Z.Vl. 497 Eedsafleggingen voogden Pauluspolder +
Stoppelsdijk Hulster-Ambacht 1773-1795
RA. Z.Vl. 497 Eedsafleggingen voogden Hulster
Parochie Bezuiden Hulster- Ambacht
RA. Z.Vl. 497Eedsafleggingen voogden Hulster
Parochie Benoorden Hulster-Ambacht
Kohier honderste penning Absdale 1569
Aantekeningen afgelegde boedelrekeningen 1707-1725
Persoonsnamen index op akten v. goedgedrag 1730-1795
Heveringhe ende nieuwe metinghe van Vranckendijck,
Duvers-houck ende Sijschorre
Aantekeningen Resoluties v.d. Magistraat v.
Hulster-Ambacht (1694-1789)
Diversen

Boeken (zie cassette 19A Vrije van Sluis )

Index Archieven Het Vrije van Sluis (1584-1796) en
Hulsterambacht (1242-1795)

Sint Jansteen

Doop R.K. 1681-1694, (zie ordner 33 Hontenisse)

Ordners

Fragment uit doopboek 1659-1670
Aantekeningen uit doopboek 1747-1794
Aantekeningen uit doopboek R.K.1792-1796
Diversen

Kieldrecht

Doop R.K. 1682 t/m 1693 (zie ordner 33 Hontenisse)
( zie ook België Kieldrecht ordner 1 en cassette 1)

Koewacht

Ordners

Trouwboek R.K. 1710-1780
Taxatie inwoners 1701
Index Pers. namen op “De geschiedenis van een jong dorp”.

Lamswaarde

Ordners

Trouwboek R.K. 1713 – 1732
Doopboek R.K. 1747 – 1768
Doopboek R.K. 1769 – 1795
Doopboek R.K. 1795 – 1796

Liefkenshoek / Lillo

Boeken (zie cassette nr 13)

Aantekeningen uit de kerkelijke register
Doopboek van Fort Bath, Lillo en Liefkenshoek

Moerspui

Ordners

Doopboek Herv. 1646-1693 (A t/m K)
Doopboek Herv. 1646-1693 (L t/m Z)

Nieuw – Namen

Boeken (zie cassette nr 13)

Dopen R.K. 1859-1948
Huwelijken R.K. 1859 -1948
Begraven R.K. 1859-1948
Liber Animarum deel 1 (originele tekst)
Liber Animarum deel 2 (index)

Nieuwvliet

Ordners

Dopen 1658-1671 (onvolledig)
Dopen 1684-1721 (onvolledig)
Huwelijken 1730- (onvolledig)
Overlijden 1732-1752 (onvolledig)
Lidmaten Herv. 1659-1681
RA. Z.Vl. 2212 Weeskamer losse stukken 1614-1794
Capitale schatting boven en onder F 2.000,– (1665)
Lijst van namen van mannen boven en onder
de 16 jaar + aantal koeien en paarden (VvS-497)
Cohier van huizen en timmer 1747
Bevolking 1795-1796 , 9-1796-9-1797, 9-1798-9-1799

Boeken (zei cassette nr 14)

Bewerking weeskamer
Transcriptie + Indices op het doopboek 1658-1723
Huwelijk 1709-1774
Begraafboek 1728-1775
Lidmatenlijst N.H. 1646-1797

Oostburg


Ordners

Poorterboek 1647-1794
Begraafboek Herv. 1652-1660
Begraafboek 1700-1707
Lidmaten (Waals) 1691-1700
Bevolking 9-1797- 9- 1798/ 9-1798 – 9-1799
Refugies 1686 en 1691 -1700
Lijst van huizenbezitters 1747
Kapitale schatting 1665
Inventaris archief kerkvoogdij N.H. gemeente
Diversen
Inventaris oud archief gem. Oostburg 1368-1931
Notariële akten, Notaris Jacob de Vloo
Ra. Z.Vl. 1447-1448-1449, Notariële akten, Daniel Bekkens
RA. Z.Vl 1454 Boedelinventarissen en rekeningen
Notaris Daniel Bekkers + index
RA. Z.Vl 1458 Archief Notaris
Clement Abraham van Casteel + index

Boeken (zie cassette nr 15)

zie boek 10 “Alg. Zeeuws Vlaanderen betreft huwelijken 1798-1800

Bewerking Archief notaris Bekkens + index R.A. Z.Vl nr.1450.
Bewerking Archief notaris Bekkens +index R.A. Z.Vl nr.1451.
Bewerking Archief notaris Bekkens + index R.A. Z.Vl. nr.1452-1453
Bewerking boedelinventaris + rekeningen v.d. Weeskamer 1575-1794.
Memorie van Successie Oostburg 1882-1900
Resoluties van de Magistraat 1680-1794
Boerderijen van Oostburg
De Waalsche kerk van Oostburg

Ossenisse

Boeken

Boedelinventaris zie boek 5 en 6 Hulster
parochie deel 1 en 2 (Cassette 11)
Doopboek 1687-1716 RK [zie ordner 32a Hontenisse]

Ordners

Doopboek Herv. 1649-1681
Trouwboek Herv. 1648-1682
Eedsaflegging voogden 1773-1795

Overslag (zie ook Axel)

Ordners

Doopboek R.K. 1722-1809 index
Trouwboek R.K. 1722-1775
Begraafboek R.K. 1722-1775 + index
Begraafboek R.K. 1775-1797 index
Taxatie inwoners 1701, 1710

Philippine

Ordners

Doopboek R.K. 1770-1795
Trouwboek Herv. 1757-1793
Predikanten 1634-1796
Diversen Schepenakten 1650-1660
Diversen

Polder van Namen

Ordners

Doopboek 06-01-1670 t/m 28-12-1686
Rekening diaconie armen over 1712-1713
Naamlijst magistraat “Polder v. Namen” 1652 -1677 + index
Monster rolle “Polder v. Namen” + index
Quatisatie huizen 1621-1625 in “Polder . Namen” + index
Quatisatie huizen 1621-1625 in “Nijspolder
Historische gegevens Namen en fort Anna

Boeken (zie cassette nr 13)

Het fort Sint Anna in de polder v. Namen (J.M.G. Leune)

Retranchement en Ter Hofstede

Ordners

Extracten Huwelijkse voorwaarden 1658-1795
(uit archief VvS, notarissen)
Naamregister ACTA-boek Herv. 1749-1829
Aantekeningen uit de doopboeken 1643-1794
Aantekeningen uit de trouwboeken 1644 -1742
Diversen naamlijsten ca. 1688 uit VvS 497
Volkstelling februari 1796 + origineel
Bevolkingsregister 1745-1847 + index
Inwonerslijst pers. boven 12 jaar ca 1795
Diversen

Laatst aangepast 20-03-2024