Meteen naar de inhoud

Boeken te koop

816
849
851
855
856
860
886
899
900
903
904
906
905
907
912
913
915
916
917
927
921
923
925
926
931
932
933
934
935
936
937
938
940
941
944
945
946
947
952
953
954
955
958
959
962
963
968
969
970
971
972
974
975
976
977
981
982
988
989
993
997
998
1000
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14
15
16
17
19
20
21
23
24
25
28
29
31
35
36
37
38
39
43
44
49
50
51
58
59
62
65
66
67
68
74
75
76
77
79
80
80a
80b
80c
80d
80e
80f
80g
80h
80i
80j
80k
80l
80m
80n
80p
80q
80s
80t
80u
80w
80y
80ii
80jj
80ll
80mm
80nn
80pp
80rr
80ss
80tt
81
82
83
84
85
86
87
88
89
93
95
96
97
98
99
100a
101
103
104
106
108
109
110
112
113
114
115
122
124
127
128
129
130
132
133
139
140
142
143
144
146
147
148
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
169
171
172
174
175
178
179
180
181
182
184
185
186
187
188
191
192
193
194
195
196
198
199
200
202
203
204
205
205a
206
207
208
209
210
211
212
213
214
214a
216

218
219
220
221
222
223
224
225
226
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244


Walcheren, wat anders 2
Zeeland, parel van Nederland
Zeeland in vogelvlucht (2 exemplaren)
175 jaar P.S.D. in Zeeland
Kenterend getij
De monumenten van Middelburg (dr. W.S. Unger, archivaris der gemeente)
Sentimentele Aardrijkskunde Zeeland (P. Ritter jr. begeleid door Anton Pieck) (2 exemplaren)
Prentenboek van Middelburg
Het wel en wee van de Hervormde Gemeente Schore en Vlake
Ambachtsgilden van Goes
Goes in haar sas
Een zomerreis door Zeeland
Walcheren bevrijd
Rouffaer , familiegeschiedenis (maasschippersfamilie)
De wereld van Joos Kop
Duvelsjong, verhalen van Zeeuwse jeugd
Schouwen-Duiveland in de frontlinie
Kersoan uut ’t slopje door Jan Vader
Wandelingen eiland Walcheren
Voorouders en afstammelingen van Adrianus Hammels
De verdwenen kastelen van Schouwen-Duiveland
Van alle markten thuis (Middelburg) (2 exemplaren)
De patriaat in Zierikzee tijdens de republiek
Sporen in de slik
Zeeuwse reflexen en complexen
Noe nog mooier (verhalen)
Huibert Jacobus Budding 1810-1870 en zijn gemeenten in Zeeland
Zeeland droog
Zeeuwse kinderen op de kaart gezet
Het woord aan de gevel / de gevel aan het woord
Van toeten en blazen
Rappe handen, Zeeuwse vrouwenarbeid 1900-1940
Oud Walcheren
Hoog van de toren
Een cent van ’t blad, leven en werken vooroorlogs Walcheren
Kwartierstaat Braber-Vos 2 exemplaren
Een zekel om geit-eten te snieen
Dagboek van een waterbouwer
Leuke diengen vo de mensen
Vestingsteden
Zwieg stille , Rinus Spruijt
Mijn leven ( F. Nagtglas)
De bodemkartering van Nederland deel XII
De bodemkartering van Nederland bijlagen
Dorpen in Zeeland
Het oude Middelburgse woonhuis
Walcherse vertellingen
Rond de kerk in Zeeland
Eilandbewoners bezetting en inundatie in drie Walcherse dorpen
Zeeland achter dammen
Herinneringen aan de verdwenen stad
Walcherse vertellingen schetsen en novellen
Kinderversjes en volksliederen uit Zeeland
Dialect op Walcheren
Zeeuwen en de VOC
Een beschrijving afbeelding steden, ambachtsheerlijkheden etc.
Schouwen weithoek
Zierikzee, levend hart van Schouwen-Duiveland
Twaalf eeuwen Binnenhof
Inspirerend Zeeland , reis langs 50 plaatsen
Koning-stadhouder Willem III en de Zeeuwse admiraal Cornelis Evertsen
Handleiding bij het maken van een historisch werkstuk
De hoorn der Schelde
In Zeeuws licht gevangen
Achtingswaardige vriendin
Een schomp op schrift
De nood der tijden Veere
Walacria, kroniek van Walcheren
Walacria, kroniek van Walcheren
Walacria, kroniek van Walcheren
Walacria, kroniek van Walcheren
Nederlands volkslied
Een wandeling door Zierikzee
Wapen en wapenspreuk
Tien Zeeuwse onderwijzers
Walcheren wat anders
De Middelburgsche avonturier
’t Oude Westkappelse leefpatroon
Sakke de zee-ratte
Hier was een Capelle
Kanaal 3700
Walcheren onder vreemde heersers
Serooskerke in vroeger tijden, deel 1
Serooskerke in vroeger tijden, deel 2
Bie ons op ’t durp [’s Heer Arendskerke – door M.J. Geuze]
Zeven Zeeuwse vrouwen
‘k gaen ik ’n stikje schrieve
Middelburg in beeldspraak
Middelburg verleden tijd
Klapper op de stamboeken van officieren landmacht 1813-1924
De molens van Zeeland
De monumenten van Middelburg
De stoomvaart op Middelburg
Geschiedenis van Middelburg
Kiekesan een tijdsbeeld van Sint Annaland
Bij ons in de familie
Het Nederlandse fotoportret
Beschrijving van Staats Vlaanderen [verkocht]
Het oude Zeeuwse woonhuis
Spiegel der historie
Mesu het leven van een pionier
Portret van de Zeeuwse stromen
Het Nederlandse landschap, de dorpen in Zeeland, het water op Walcheren
Nederland in vroeger tijd deel XIX, deel XV, deel XVI, deel XVIII Zeeland per deel
Tussen isolement en ontsluiting Noord-Beveland
Oranje als burgerlijke familienaam onder het Nederlandse volk
Album Carlos Wyffels
Gedenkboek Michiel Mispelon
De vier ambachten en het land van Saefttinge in de middeleeuwen [verkocht]
Het Koninkrijk der Nederlanden 136 gezigten
De zorg gewogen (2 exemplaren)
Zeeuwse plaatsnamen
De geheimen van de kerk van Kapelle onthuld
Een kroniek van de familie van Aggelen
Een oud Walcherse boerderij
Een cent van ’t blad
Zeeland vecht door
De slag om Antwerpen en de Schelde 1944-1945
Zeeland in de oorlog 1940-1945
Water en vuur
De 85 dagen de slag om de Schelde
De strijd om de Schelde
Notities betreffende het geslacht Dronkers/Donkert
Buhrman familieboek
Gedrukte archivalien
Erit dagboek 2 oktober 1944 tot 12 augustus 1945
Handboek der heraldiek
Zoeken en schrijven handleiding maken historisch werkstuk
Een oud- Walcherse boerderij
Oud Walcheren
Veldnamen van Koudekerke
Zeeland op jaren ’70- ’80
Gids voor Zeeland
Op en om de Noordzee boulevard
Behoudend maar buigzaam, boeren in West Zeeuws Vlaanderen
Ons dorp Koudekerke
Groot Abeele en meer
Van lombaert naar microkrediet
Westerschelde
De geschiedenis van de dorpen Oosterbeek, Wolfheze, Doorwerth, Heelsum, Renkum
Nederland voor honderd jaar
Vuurtorens over vierboeten, lichtwachters en markante bouwwerken
Walcheren
Drie eilanden een
Vlissingen tussen eb en vloed
Kijkatlas van Zeeland
Sporen van de compagnie
Vrij Volk Zeeland onder druk en zonder juk
Walcheren onder vuur en water
Walcheren bevrijd
Koewacht, de geschiedenis van een jong dorp [verkocht]
Grote historische provincie atlas
Roosje en haar nazaten
Nederland in stukken
Archief schatten
Een kabinet van Zeeuwse gezichten (2 exemplaren)
Een bijzonder huis op een bijzondere plek
Grendel van Holland
Ach lieve tijd Zeeland
Duizend jaar Walcheren
Beschrijving van de provincie Zeeland
Grote provincie atlas
Twee eeuwen Vlissingse ziekenhuizen (2 exemplaren)
Het Sint Joseph ziekenhuis te Vlissingen (2 exemplaren)
Grote historische provincie atlas
Borsele tot in de kern
Gemeente atlas van de provincie Zeeland
Oorlogen van de twintigste eeuw
Op zoek naar Zeeland
Spectrum atlas van Nederlandse dorpen
100 jaar vereniging Kinderzorg
Kastelen, buitenplaatsen, tuinen en parken deel 1
Kastelen, buitenplaatsen, tuinen en parken deel 2
Kastelen, buitenplaatsen, tuinen en parken deel 3
Kadastrale atlas deel 2 Vlissingen, West-Souburg, Oost-Souburg, Ritthem
Kerkelijke heraldiek van 1270 tot Johannes Paulus II
Kastelen de schoonheid van ons land
Genealogie van Schouwse geslacht Quant
Register van personen beëdigd door de rechtbank te Middelburg deel 1
Register van personen beëdigd door de rechtbank te Middelburg deel 2

Nederland in stukken (beeldkroniek van de Neerlandse. Archieven)
Het geslacht Allaart (Zoutelande)
Portret van de Zeeuwse Stromen
Zeeland in beeld
Fortificaties in de Zwinstreken het Brugse Vrije 1621-1648
Kwartierstatenboek Veere
Algemeen Nederlands Familieblad 1883-1884
Algemeen Nederlands Familiebled 1885
Algemeen Nederlands Familieblad 1886
Algemeen Nederlands Familieblad 1887
Algemeen Nederlands Familiebled 1888
Algemeen Nederlands Familiebled 1889
Algemeen Nederlands Familieblad 1890
Algemeen Nederlands Familieblad 1891
Algemeen Nederlands Familieblad 1892
Algemeen Nederlands Familieblad 1893
Algemeen Nederlands Familieblad 1895
Heraldiek De Bataafsche Leeuw (2 exemplaren)
De groot Afrikaanse familienaamboek
De kerkelijke rekeningen van Middelburg 1673-1680
Voorouders gezocht
Bij ons in de familie
Aaneengeregen tijdankers
Burkes’s Peerage Baronetage en Knightage
Burgemeester tussen wanorde en wederopbouw
’t Oude Westkapelse leefpatroon
Gemeente atlas van Zeeland
De Nederlandse adel
Behoudend maar buigzaam
Tegenwoordige staat der Verenigde Nederlanden negende deel Zeeland
Nederland in vroeger tijd deel XIV
50 jaar Van Weel- Bethesda ziekenhuis Dirksland
Nederland in vroeger tijd deel XVll
Tussen eb en vloed
Speleriee (3 exemplaren)
Vlaanderen in de wereld deel 2
Vlaanderen in de wereld deel 3
Zeeuws kwartierstatenboek deel 1
Zeeuws kwartierstatenboek deel 2
Zeeuws kwartierstatenboek deel 3
Zeeuws kwartierstatenboek deel 4 , 4 exemplaren
Zeeuws kwartierstatenboek deel 6 , 2 exemplaren
De Zuid-Bevelandse familie Rijk (meerdere exemplaren)
Boedelinventaris en akten uitkoop parochie Hontenisse [verkocht]
Het Hof te Sint Maartensdijk
De Spuije , aflevering 113 zomer 2021
Genealogie familie de Wee meerdere exemplaren
Genealogie familie de Wee 2 exemplaren
Kadastrale atlas van Zeeland 1832
Historisch album Zeeland (Kees Ribbens)
Gids voor historisch onderzoek in Zeeland
Barsten in de fles (Jongensjaren in Vlissingen 1940-1947)
De geschiedenis van Vlissingen en haar ambachtsgilden
Anders bekeken, de geschiedenis van het Zeeuwse binnenhuis
Vlissingen in oude ansichten
Historisch jaarboek voor Zuid- en Noord Beveland 1977, 1978 ,1979, 1980, 1981
idem 1982, 1983, 1985, 1987, 1990, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998
Zeeuwse Historische bronnen Wolphaartsdijk 2 exemplaren
Genealogie van Moolenbroek
Het Zeeuwse geslacht Sinke (meerdere exemplaren)
De familie Bom, geworteld in Zuid-Beveland
De familie Lijk/Liek (Laurus M Sinke)
Een eeuw klassefoto’s Sint Philipsland
Stamboom v.d. nakomelingen van Dingeman van der Welle
Genealogie Lokerse (Zuid-Beveland)
Genealogie van het geslacht van As/ van Ast
Een familie Hocke op Schouwen- Duiveland
Bewogen jaren, Middelburg in de 20ste eeuw
Het rode kruis en Zeeland
De gulden, geschiedenis van de Nederlandse nationale munt
Waard om van te houden, de Middelburgse binnenstad
De Maartenskerk in de smalstad (Ned.Herv. kerk St.Maartensdijk)
De Braakman sinds het afscheid van de zee
Geld uit de belt (archeologisch onderzoek Kousteensedijk M’burg)
Opeens was alles anders, Oorlogsjaren Middelburg
Zegelstempels en zegelringen uit Zeeuwse bodem
De onderkant van de markt, Westmonsterkerk Middelburg
Vondsten in Veere uit een beerput van huis “In de Struys”
Geld van het koninkrijk
Archeologische monumenten in Nederland
Verhalen uit de fles, 700 jaar Vlissingen
Verscheidenheid en eenheid, ziekenzorg op Walcheren 1823-1993
Middelburg hoe het vroeger waslaatst aangepast 28-12-2023
€ 2,50
€ 7,50
€ 5,-
€ 5,-
€ 3,-
€ 7,50
€ 3,-
€ 5,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 2,50
€ 5,-
€ 3,-
€ 4,-
€ 3,-
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 7,50
€ 3,-
€ 3,-
€ 2,50
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 5,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 4,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 4,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 4,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 4,-
€ 5,-
€ 4,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 0.00
€ 3,-
€ 2,50
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 0.00
€ 4,-
€ 5,-
€ 4,-
€ 7,50
€ 4,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 4,-
€ 5,-
€ 3,-
€ 4,-
€ 4,-
€ 4,-
€ 4,-
€ 4,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 4,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 4,-
€ 4,-
€ 3,-
€ 4,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 4,-
€ 5,-
€ 3,-
€ 4,-
€ 5,-
€ 5,-
€ 7,50
€ 3,-
€ 5,-
€ 4,-
€ 0.00
€ 5,-
€ 4,-
€ 5,-
€ 3,-
€ 7,50
€ 7,50
€ 3,-
€ 5,-
€ 5,-
€ 4,-
€ 5,-
€ 7,50
€ 7,50
€ 5,-
€ 5,-
€ 3,-
€ 7,50
€ 4,-
€ 4,-
€ 5,-
€ 25,-
€ 25,-
€ 25,-
€ 10,-
€ 5,-
€ 7,50
€ 5,-
€ 4,-
€ 4,-
€ 7,50
€ 5,-
€ 5,-
€ 7,50
€ 4,-
€ 7,50
€ 10,-
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 10.-
€ 10,-
€ 5,-
€ 5,-
€ 5,-
€ 5,-
€ 5,-
€ 50,-
€ 5,-
€ 4,-
€ 4,-
€ 5,-
€ 10,-
€ 5,-
€ 5,-
€ 4,-
€ 5,-
€ 4,-
€ 5,-
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 20,-
€ 0.00
€ 3,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 15,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€10,00
€10,00
€ 7,50
€10,00
€ 2,50
€ 5,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 4,00
€ 20,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 2,50