Meteen naar de inhoud

Zuid-Beveland H – N

>

>

38

39


>

>

40


41


42

>

7
8
9
10
11
12
13

>

>

43


44a
44b
45
46

47

48

48a
49

>

1
2
3

>

>

50>

5
6

>

>

515253
53a

>

8
9
10
11

>

>

54>

3

>

5556
>

2
3

>

>

57


58


59>

2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14

>


>

>

60


>

3
4
5
6>

>

61

6263

64


>

5
6

>

65

66


>

1
3

>

67

68


69
>

1
3
4
6
7
8
9

>

>

70


>

1

>

>

>

>

7171a

>

3
4
‘S-HEER ABTSKERKE en SINOUTSKERKE

Ordners

Doop 1666-1810 (alf. gerangschikt + reg. op vrouwennamen)
Doopregister 1660-1810
Doop 1764-1810
Trouwboek 1667-1810 ( + reg. op vrouwen- en op mansnamen)
Gezinnen 1666-1810
Raze, div. nrs. 1667-1810, verkopingen, transporten, plechten,
schepenakten en gerechtsrollen.
Inwonerslijst 1813
Bevolkingsregister 1861-1887
Diversen
Archief N.H. kerk
Consistoryboek ’s Heer Abtskerke en Sinoutskerke
Overloper 1603, 1617, 1667

‘S-HEER ARENDSKERKE

ORDNERS

Doopboek 1584-1606 + naamregister
Doopboek1666-1722 (alf. op vadersnaam) + naamregister v.d. ouders
Doopboek 1729-1810 (alf. op vadersnaam) + naamlijst v.d.ouders
Trouwen 1583-1605 (+ alf. naamlijst)
Trouwen 1614-1810 (+ alf. naamlijst)
Overlijden 1806-1810
Bevolking 1813
Lidmaten 1581-1589
Lidmaten 1594
Lidmaten 1619-1634
Lidmaten 1773-1810
Ouderlingen en diakenen 1587-1610
Avondmaalgangers 1585-1604
Avondmaalgangers 1604-1615 (alfabetisch in een lijst)
Diaconie rekeningen 1583-1667 en 18e eeuw
Raze 2720, register van transporten 1678-1688
Overloper Nieuwe Kraaijert 1623, 1679, 1715
Overloper Oude Kraaijert 1657
Overloper 1757
Overloper 1771
Overloper 1792
Uit diaconierekeningen afgeleide sterf- of begraafdata
Index op de lijst van aangegeven lijken 1806-1810
’s Heer Arendskerke voorkomend in Goes
Besteck voor het huys voor de
gasten van Roode Roede in de Westcrayert 1654
Diversen

BOEKEN , (zie cassette nr. 5, 5a en 5b)

Inventaris van het Archief van het waterschap 1703-1959
RAZE 2738, Register van weesakten 1678-1754
Bevolking 1811
Indices op de Diaconierekeningen pag. 1-135
Indices op de Diaconierekeningen pag. 136-357
Indices op de Diaconierekeningen pag. 358-619
Register van transporten 1678 – 1700

’s Heerenhoek

Ordners

Doopboek 1657 -1810 (alfabetisch op voornaam)
Lidmaten 1657 – 1729 N.H. Kerk actaboek
Bevolking 1813 Raze 2753
Doop- en Trouwboek 1657-1810 Ned. Ger. (A t/m L)
Doop- en Trouwboek 1657-1810 Ned. Ger. (M t/m Z)+ index A t/m Z
Doop (R.K.) 1665-1709 (+ register op familienaam van de vader)
Doop (R.K.) 1710-1735 (+ register op de ouders)
Doop (R.K.) 1736-1760 (+ register op familienaam van de vader)
Doop (R.K.) 1760-1790 (alf. gerangschikt +
reg. op de familienamen v.d. moeder)
Doop (R.K.) 1768-1775 (alf. gerangschikt + reg. familienamen
v. d. moeder, kopie van het origineel)
Doop (R.K.) 1791-1810 (alf. gerangschikt +
register op familienaam van de moeder)
Trouwen (R.K.) Landspastoor 1666-1805 (alfabetisch gerangschikt)
Trouwen (R.K.) Landspastoor 1666-1784 (kopie van het origineel )
Doopboek R.K. 1811 – 26-06-1814 transcriptie en origineel
Overlijden (R.K.) Landspastoor 1697-1709
(+ register op familienamen)
Overlijden (R.K.) Landspastoor 1698-1766
(+ register op familienamen + plaatsnamen)
Overlijden (R.K.) Landspastoor 1791-1806
(+ register op familienamen)
Overlijden (R.K.) Landspastoor 1798-1810
( alfabetisch gerangschikt)
Begraafboek R.K. ‘s-Heerenhoek 1798-1810
Begraven (R.K.) 1817-1930
Overlopers 1757-1771-1792
Register der Fundatiën van Zuid-Beveland 1818-1918
Diversen

BOEKEN, (zie cassette nr. 5)

Bevolking 1811
Toponymie van ‘s-Heerenhoek
De kerk van de Nederlands Herv. Gem. ‘s-Heerenhoek 1672-1985

’s Heer Hendrikskinderen

Ordners

Inwoners 1813
Raze 2760, schepenactenboek 1745-1803 (+ namenregister)
Diversen

Boeken ( zie cassette nr. 5b)

Raze 1584
Raze 1761

Heinkenszand

Ordners

Geboorten en Doop 1807-1824 + naamregister
Trouwboek 1807-1810 + naamregister
Ondertrouw 1807-1810
Reconstructie DBT 1614-1810
Inwonerslijst 1793
Inwonerslijst 1813
Inwonerslijst in de leeftijd 20-40 jaar in 1813
Inwonerslijst in de leeftijd 41-60 jaar in 1813
Aantekeningen uit Consistorieboek 1649-1733 + register
Aantekeningen uit Diaconierekeningen 1717-1803 + register
Giften (onder)trouw 1727-1777 + index
Diversen
Raze 2778-2847
Raze 2827-2841
Overloper 1684 + 1720
Diversen
Raze 2790, 1591-1595
Transporten van huizen 1591-1810

Boeken ( zie cassette 6 en 7)

Bevolking 1811
Weeskamer 1633-1765
Raze 2790 deel 1 , pagina 1-300
Raze 2790 deel 2, pagina 301-512

Hinkelenpolder

Ordners

Schepenacten RAZE 3364-3368-3369-3370 – 3371a
Baanders Vergaar Oost Hinkelen Polder
Diversen

Boeken (zie cassette nr. 7)

Overloper 1715

Hoedekenskerke

Doop 1658-1737
Doop 1738-1810
Trouwen 1654-1737 + register
Trouwen 1737-1806
Trouwen 1658-1806
Lidmaten 1658-1682 en 1705-1805
Bevolking in 1813
Diversen
Doop R.K. parochie 1796-1810 Parochie Kwadendamme
Trouwen R.K. parochie 1801-1810 Parochie Kwadendamme
Begraven R.K. parochie 1801-1810 Parochie Kwadendamme
Raze 2850, gerechtsrol (1740-1803) + naamregister
Raze 2850, leveringen (1751-1807) + naamregister
Raze 2865, plechten (1771-1803) + naamregister
Raze 2872, minuten testamenten 1732-1759 + naamregister
Raze 2854, Schepenactenboek 1642-1654 + naamregister
Naamregister 1636 Gemenntelijk Archief Goes no 175 VN 3128
Magistraat, Schout en Secretaris 1642-1811
Raze 2849 transcriptie
Diversen

Boeken ( zie cassette nr. 9)

Bevolking 1811
Inventaris van het Archief van het waterschap 1679-1959

Kapelle

Ordners

Begraafboek 1631-1634 (alfabetisch gerangschikt)
Doop 1597-1673 N.H. (alfabetisch gerangschikt),
transcriptie + origineel
Doop 1685-1747 (alf. gerangschikt + lijst met namen
v.d. echtgenote en van de doopheffers)
Doop 1728-1777 (alfabetisch gerangschikt +
index op namen van de moeders)
Geboorten 1813-1815
Trouwen 1655-1728 (alfabetisch gerangschikt + naamlijst)
Trouwen 1731-1810 (alfabetisch gerangschikt)
Huwelijk 1813-1815
Raze 2959 Huwelijken
Begraafboek 1631-1634
Overlijden 1813-1815
Raze 2944-3012 gen. aantekeningen uit de archieven v.
rechtbanken, weeskamers, enz. 1607-1811
(alfabetisch gerangschikt ) + naamregister
Raze 2952 Processtukken 1710-1764
Raze 2984 minuten v. huwelijksakten 1681-1721 + naamregister
Raze 2987 minuten v. testamenten 1750-1762 + naamregister
Raze 2986 minuten v. testamenten 1694-1749 + naamregister
Raze 2985 minuten v. testamenten 1624-1730 + naamregister
Raze 2990 minuten v. testamenten 1755-1808 + naamregister
Raze 2988 minuten v. testamenten 1763-1769 + naamregister
Raze 2999 minuten v. boedelrek. + boedelinv. 1706-1728
Raze 3000 I, II en III minuten v. boedelrek. + boedelin.v. 1729-1787
Raze 3001 I, II minuten v. boedelrek. + boedelinv. 1788-1797
Raze 3002 minuten van boedelrek. + boedelinv. 1705-1767
Raze 3006 archief van de weeskamer 1642-1713
Raze 3007 archief van de weeskamer 1713-1776
Raze 3006 en 3007 = klapper
Raze 3008, archief van de weeskamer 1776-1810 + klapper
Diversen

Boeken ( zie cassette 9 en 10)

De polder ” Willem Anna “
Overloper Westambacht 1573
Overloper Westambacht 1615
Bevolking 1811
Handbooggilde 1644-1724
Handbooggilde 1725-1871
Overloper Oostambacht 1583
Overloper Westambacht 1587
Baandersvergaar Oostambacht 1717
Index doopboek Kapelle-Biezelinge 1597-1673
Index doopboek Kapelle-Biezelinge 1610-1622 dun
Kroniek van Kapelle-Biezelinge en Eversdijk door J. Bijlo

Gebruikerscomputers
Doopboek Kapelle-Biezelinge 1597-1673

Kattendijke

Ordners

Doopboek 1647-1810 alfabetisch gerangschikt
Trouwboek 1647-1810 alfabetisch gerangschikt
Diversen
Inwonerslijst 1813
Lidmaten 1648-1692 alfabetisch
Raze 3081 schepenakten 1645-1689
Raze 3095 minuten van testamenten 1748-1809 + naamregister
Raze 3363 Oost Beveland, thans Kattendijke,
schepenacten 1742-1800 +naamregister
Kattendijke voorkomend in Goes

Boeken (zie cassette nr 10a)

Overloper 1710
Overloper 1766
Index op doop-trouwboeken Kattendijke 1647-1810/
lijst van lidmaten 1647-1692
Inventaris van de archieven van de gemeente Kattendijke 1798-1969
Bevolking 1811 (zie boek nr.3 Wolphaartsdijk)

Kloetinge

Ordners

Doopboek 1668-1810 alfabetisch gerangschikt
Trouwboek 1779-1805
Trouwboek 1671-1776
Trouwboek 1779-1810
Diversen (trouwboek)
Overlijden 1806-1810
Lidmaten 1749-1777
Raze 3117, schepenacten 1566-1567
Raze 3143, schepenacten 1600/1601 + klapper
Raze 3144, schepenacten 1601/1602 + klapper
Raze 3145, schepenacten 1602/1603
Raze 3192 t/m 3196, minuten v. boedelscheiding 1597-1699
Raze 3203A, weeskamer + klapper 1610-1740
Raze 3203B, weeskamer + klapper 1741-1811
Raze 3115, 1559, rentmeesters rekeningen
Raze 3116, 1560
Diversen
Transcriptie oudste grafzerken in Geerteskerk

Boeken

Bevolking 1811
Overloper Zuidambacht 1573

Krabbendijke

Doopboek 1762-1810 met index op moedersnaam
Doopboek 1775-1810 met index op vaders- en moedersnaam
Trouwboek 1658-1750 + register
Lidmaten 1774-1791
Inwonerslijst 1813
Overloper v. Nieuw Krabbendijke/ Monneken/ Maagspolders 1707
Raze 3204-3227 gerecht + weeskamer Krabbendijke 1682-1811
Raze 3462-3470 gerecht + weeskamer Krabbendijke Rilland 1781-1810
Raze 2520-2523 gerecht + weeskamer Krabbendijke,
Fort Bath 1791-1810
Raze 3315-3317 gerecht + weeskamer Krabbendijke Maire 1787-1810
Diversen

Boeken (zie cassette 11)

Bevolking 1811
Overloper 1721

Kruiningen

Doop/Trouwen 1714-1810
Trouwen 1671-1748
Doop/trouwen 1628-1714 met index
Doopboek 1628-1811
Doopboek 1775-1819
Raze 3267 transporten en plechten 1634-1643
Raze 3268 transporten en plechten 1643-1662
Raze 3269 transporten en plechten 1662-1679
Raze 3312b, 1628
Raze 3312c, weesboek 1662-1681
Raze ….., Schepenaktenboek Oosthinkelingenpolder 1599-1602
Overloper 1623
Diversen

Boeken (zie cassette nr 11)

Weeskamer 1585-1613
Bevolking 1811
Verkoop goederen der Ambachtsheer 1831 Kruiningen (Ambacht)
RAZE 3313 Archief Notaris J.D.de Jonge
RAZE 3314 Archief Notaris F. Roeteringh
Overloper Kruiningen 1644    
Testamenten 1701-1811 (Zeeuwsche Historische bronnen)  

Kwadendamme

Ordners

Doopboek R.K. 1801-1813
Overlijdensboek R.K. 1802-1860
Gilde 19e eeuw
Naamlijst inwoners parochie Kwadendamme 1873-1879,
Kwadendamme, Hoedekenskerke, Baarland, Oudelande,
Nisse, ‘s-Gravenpolder, ‘s-Heer Abtskerke

Boeken (zie cassette nr 11)

Parochie Kwadendamme 1801-1993

Maire (Zie Rilland)

Nieuwelande (Zie Kruiningen en Krabbendijke)

Nisse

Ordners

Doopboek 1711-1810 met klapper
Trouwen 1607-1705 met klapper
Trouwen 1763-1810 alfabetisch gerangschikt
Overlijden 1806-1811
Lidmaten 1633-1697 en 1736-1816
Extracten Actaboeken Kerkenraad 1633-1816
Bewonerslijst Nisse (1960-1970)
Diversen
Doop en trouwboek 1711-1810

Boeken (zie cassette 12 en 13)

Bevolking 1811
Meetboek van “De Mooije Staecke”


Laatste aanpassing 16-03-2023