Bezoekadres:
Hofplein 16
4331 CK MIDDELBURG
tel. 0118-678837


Postadres: Postbus 70
4330 AB MIDDELBURG

e-mail: secretariaat GCZ
e-mail:
webmaster

Webdesign: G. van Duin
Webmaster: A. Bouwens


Openingstijden:
Dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur

Elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 16.00 uur, m.u.v. de maanden juli, augustus en januari.


IBAN number NL56INGB0004890819, BIC: INGBNL2A

 

 

 © Stichting Genealogisch Centrum Zeeland 2020

 

 

  Prijzen excl. portokosten!! Op = op, weg = weg!! Bestellen via Contact      
       
Nummer

Titel   Prijs  

269

GensNostra Karel de Grote   €  2,50  
  321 Inventaris van het Oud Archief van de Stad Wervik   €  2,50  
  334  Zeeland, Zeeuwen in beweging  15.1 Tijdschrift Kon.Z.Genootschap   €  2,50  
  335  Wandelingen door Zuid en Noord Beveland                                                1973   €  2,50  
  339 Rechtvaardigen onder de volkeren . Ned. met een Yad Vashem onderscheiding   €  15,--  
  340 Ik zeg Nu, Nu                                        door Salomon van Son   €  15,--  
  342 Kastelen, De schoonheid van ons land   €  5,--  
  347 Het Hollands stadsarchief   €  2,--  
  350 Idee en Interest   €  5,--  
  351 Zeeland wacht U   €  1,--  
  352 Het stadhuis van Goes   €  1,--  
  356  Op zoek naar onze voorouders  (NGV 1974)   €  1,--  
  360   Reisboek van Zeeland   €  1,--  
  361   In de permetatie   €  1,--  
  363   Beschermd door dijk en duin   €  2,50  
  365   Nederland   Noord en Zuid Holland en Zeeland   Elsevier reisgidsen 1966   €  1,--         
  372   Liber Amicorum          (door Jhr.Mr.C.C.van Valkenburg)   €  5,--  
  379   Heemschutserie   Dorpen in Zeeland   €  2.50  
  380   Walcheren , weidse stranden, vruchtbare akkers, bewogen geschiedenis   €  2,50  
  386 Archief Vroegere en latere mededelingen vnl mbt Zeeland   1914   €  2,50  
  388   De Hervormde Gemeente van Sas van Gent   €  2,50  
  390 De Nederlandsche Heraut . tijdschift geslacht-,wapen- en    zegelkunde deel 8   €  4,--  
  398   Hoedekenskerke dorp tussen zeedijk en zaaidijk   €  7,50  
  402   Koning Dorus (Rijkers) en zijn blauwe zee ridders   €  2,50  
  405   Worden op het platteland van Walcheren de dooden nog, in een laken gespeld, begraven ?   €  0,50  
  407  Huibert Jacobus Budding 1810-1870 en zijn gemeenten in Zeeland (2 exemplaren)   €  5,--  
  408  De mooiste Zeeuwse mythen en sagen   €  7,50  
  409  Nederlandse wetboeken alsmede grondwet, uitgave 1884 !  (beschadigde achterkaft)   €  5,--  
  410  Impressies van Tholen (map met 7 reprodukties kunstschilder Ben van Rooij   €  2,50  
  411  Het landje van Kadzand   €  2,50  
  412  Van Boudewijnskerke tot Zanddijk   €  2,50  
  413  Uut het land van Kadzand   €  2,50  
  416   Zeeland een blz uit den gesch.van Zeeuwsche bodem .i.b.t. de Waterstaat      €  2,50  
  417   Brtieven aan  Ep en Gerda   €  2,50  
  423   Hendrika Catharina Maria Ghijsen ,, herinneringen,,   €  2,50  
  424   Elementen van de  cultuur in Zeeland   €  1,50  
  426  Nagelaten gedichten                                   zwaar beschadigd   gratis  
  427  Arnemuiden 4 eeuwen stad.Rede uitgespr.in 1974 door P.J.Meertens   € 1,--  
  430 Reizen door de Benelux, De Provoncie Zeeland       Lekturama   € 2,50  
  431 Walacra een kroniek van Walcheren jaarboek deel 2   1989   € 2,50  
  432 idem deel 3  1990   € 2,50  
  433 idem 1987   € 2,50  
  435 Een boerenbruiloft   € 2,50  
  436 Ter garnalenvangst omstreeks 1920   € 2,50  
  437 Zwerftochten door Zeeland   € 5,--  
  438 De Lieve Vrouwtjes van Zeeland   € 2,50  
  439 Biggekerke in het veelbewogen jaar 1944   € 2,50  
  440 Het leven en sterven van Bernardus Smytegelt   € 2,50  
  444 Mes en Zeeland (afscheid gedeputeerde in 1966)   € 2,50  
  445 Voorouders gezocht  Inleidign tot de genealogie    NGV uitgave   € 2,50  
  447 Zeeland in beeld 1967   € 7,50  
  448 Notulen van het Kollege van Burg. en Assessoren gem.Westkapelle 1831-1833   € 2,50  
  458  Jubileum-uitgave 2005 Zeeuwse familie-praet   (2 exeplaren voorradig)                 per stuk   € 2,50  
  459  Jubileumboek Familiepraet 30 jarig bestaan 2015 (nog 1 exemplaar)   € 2,50  
  463   Middelb. Comm.Cie   Ventilatieboeken van aandelen 1720-1840  Geneal.aant.   € 2,50  
  465   Mengelwerk 2   € 2,50  
  467   Boerderijen in Nederland   € 5,--  
  468   Het getij gekeerd   € 2,50  
  470   Doorploegen. gids voor hist.onderz. boerenbedrijven Utrecht   € 2,50  
   471 en a   Regesten op het Vredesgercht Kanton Grave 1811t/m 1838 deel 1 en 2   samen   € 5,--  
  473   Gids voor Zuid en Noord Beveland  (kaft beschadigd)   € 1,--  
  476    Zuid Bevelandsch lief en leed   € 1,50  
  478   Archief 2005   Med.Zeeuws Genootschap   € 1,50  
  481   Tot keringe der wateren    deel 8   € 1,--  
  482  Sentimentele Aardrijkskunde  Zeeuwse mijmeringen   € 2,50  
  483   De Blauwe Vaan   € 2,50  
  484   Mila in Steen   € 2,--  
  485   De prijs der vrijheid   € 2,--  
  486 Genealogie van de familie De Wee    (11 exemplaren beschikbaar)   € 5,--  
  487   Nederland in vroeger tijden   € 2,50  
  488   Maak uw eigen stamboom   € 5,--  
  491   Goed Zeeuws goed rond   € 2,50  
  492   Van Joodse handel, schuurslapers, vervoer en schaatsen   € 1,--  
  494   75 jaar Beatrixschool (Pijnacker)   € 1,--  
  497   deel 20 Zeeland: Twintig eeuwen Zeeuwen en hun knappe koppen   € 1,--  
  498 Stadsvernieuwing  Goes    okt 1985   € 0,50  
  499   Familiewapens, oud en nieuw     CBG uitgave 1982   € 1,--  
  500   Op zoek naar onze voorouders  CBG uitgave   € 1,--  
  501   Onderzoek Protestantse Kerkelijke Archieven in Nederland   € 5,--  
  502   Gen. Extra Belgie dosser  jaargang 20 nr 4 dec. 2014   € 1,--  
  504   Goes in haar Sas  (uitg. Gemeentelijke archief Dienst Goes)   € 1,--  
  512  Streekgenoten deel 1 en 2   Alblasserwaard en Vijfheerenlanden      samen   €  5,--  
  514  Walcheren onder de zeegolven       1945   €  1,--  
  515  1 februari 1953   €  2,--  
  516  Dordrecht   Gens Nostra jaargang 64 num mer 4/5 april/mei 2009   €  2,50  
  518  Kloetinge   €  1,--  
  519  Het onze-lieve-vrouwe-kapittel van Kapelle en de Stichting van de parochie Biezelinge 1503-1529   €  1,--  
  522  Toornvliet en Staatsbosbeheer  1991   €  1,--  
  524  Inwoners van Arnemuiden 1890   €  1,--  
     527    Mengelwerk deel 2   €  2,50  
  528  Mengelwerk deel 3   €  2,50  
  530  Huwelijksakten Serooskerke (W) 1811-1922   €  7,50  
  531  Huwelijsakten Veere 1811-1922   €  7,50  
  535  Volksverhalen uit Zeeland en de Z.Hollandse eilanden   €  2,50  
  540 Rekening van de Heerlijkheid St.Annaland 1541-1542   €  1,--  
  544 Stavenisse, verpachtingen der tienden 1624-1665   €  2,50  
  554 Zierikzee en zijn stadhuis   €  1,--  
  555 De Nieuwe kerk te Zierikzee   €  1,--  
  556 Zierikzee , stad van historie en monumenten   €  1,--  
  559 Hervormers aan de Oosterschelde   €  2,50  
  562 Ned.herv.kerk te Groede   €  1,--  
  563 Huibert Jacobus Budding 1810-1870 en zijn gemeenten in  Zeeland   €  5,--  
  564 Veere, Gapinge, Serooskerke, Vrouwenpolder 1940-1945   €  1,--  
  565 Bezoekt  West Zeeuwsch Vlaanderen    (oude gids)   €  1,--  
  566 Het hof te Sint Maartensdijk, het slot van de Oranjes en hun voorzaten   €  1,--  
  569 Aanteekeningen over de veranderingen der zeekust nabij Breskens omstr. 1660-1700   €  1,--  
  571 Gids voor Walcheren  (oud beschadigd boekje)   €  1,--  
  572 Guide des recherches sur l'histoire des familes   €  2,50  
  574 Middelburg 1940-'45   door M.Sanderse   €  1,50  
  --  
  581 Grote of O.L.Vrouwekerk te Tholen   €  1,--  
  584 De Havendijkstraat en de Karelsgang   €  2,50  
  585 Walcheren  (foto's en tekeningen)   €  1,50  
  587 Kerk in knipsels , v erzameling krantenknipsels over de Grote of Maria Magdalenakerk te Goes   €  1,50  
  588 Zeeslag Zierikzee, 27 juni 1986   €  1,--  
  589 Het stadhuis te Zierikzee (Uit Schouwen en Duivelands Verleden)     P.D.de Vos   €  1,--  
  590 Kort verhaal van de krijgsbedrijven in Westelijk Zeeuwsch Vlaanderen in 1830 3n 1831   €  1,--  
  593 Nieuw gevonden brieven  van Jacob Cats en zijne familie   €  1,--  
  598 Langs Zeeuwse monumenten   €  1,--  
  601 Octave Aubry Sainte-Helene , 2 bladen over Napoleon                                       samen   €  2,50  
  602 Het nachtelijk ontslag   €  1,--  
  607 Van der Hage reunie te Ellewoutsdijk 10 mei 1994   €  1,--  
  608 Van kiem tot korrel   €  3,50  
  610 De zeldzaamheden op het Gemeentehuis voorhanden, het stadhuis van Veere en zijn inrichting (P.Blom)   €  1,50  
  611 geboekte van wieg tot graf +op zoek naar onze voorouders  ( 2 uitgaven CBG)                                      samen   €  2,--  
  614 De grote kerk te Zierikzee   €  1,--  
  616 275 jaar berenning Aardenburg 1672-1947   €  1,--  
  619 de Oranjemolen       Vlissingen   €  1,--  
  620 Het eclecticisme in de Middelburgse architectuur   €  1,--  
  621 Van Ordening tot Familiegeschiedenis    (NGV)   €  1,--  
  622 In en rondom De Schaepskoye      Gortstraat Middelburg   €  1,--  
  623 Naam en ranglijst der officieren van de Kon. Landmacht  1953, 113 e jaargang   €  5,--  
  624 Bewogen van eb en vloed  getijmolens in het bijzonder die van Middelburg   €  2,50  
  627 Schets van de Middelburgse regent Bonifacius Mathias Pous 1744-1797   €  2,--  
  629 Brievenboek van het college van burgemeester en assessoren van Westkapelle 1833-1835   €  2,--  
  630 Carolus Tuinman (1659-1728) Een onderzoek naar zijn leven. werk en betekenis   €  2,--  
  631 Sprekende folianten , over de geschiedenis van de Evang.Lutherse Gem.Middelburg   €  2,--  
  660 Overloper Wemeldinge 1582   €  1,--  
  662  Vlake, rekeningen Ned.Herv.Kerk 1645-1721   €  2,--  
  663  Valkenisse overloper 1580   €  1,--  
  664  Valkenisse overloper 1558   €  1,--  
  665 Schore overloper 1683   €  1,--  
  666 Schore, rekeningen Ned.Herv.Kerk 1683-1720   €  1,--  
  667 idem           idem                             1649-1682   €  1,50  
  668 Schore en Vlake Bevolking 1811   €  1,--  
   681 Emigranten van West Zeeuws Vlaanderen naar Brazilie 1858-1862   € 1,--  
  685 Inventaris archief Herv.Gemeene IJzendijke   € 1,--  
  686 Inventaris archieven der gemeente Nieuwvliet 1630-1970(1972)   € 1,50  
  688 Keuringsdienst Zeeland van de NAK  25 jaar   € 1,--  
  690  Jaargang 1997 t/m jaargarng 2009 Tijdschrift de Wete  Heemkundige Kring Walcheren:       per jaargang € 2.50                                                                                            alles samen:       € 20,--  
  691 Vitrite , lichtpunt in Middelburg    schrijver Adrie Franke   € 10,--  
  693  Kronieken  Tijdschrift van de Gen.Ver.Prometheus 63e jaargang 1997 nr.1   € 2,50  
  696  Walcherse vertelseltjes van om 't"Oekje (C.i.van Nieuwenhuijzen)   € 1,50  
  697  Walcheren in woord en beeld (F.A.Broeksma)   € 1,50  
  698  Middelburg (door G.A.de Kok) klein boekje   € 1,50  
  699  Walcheren, een eiland of niet soms ( K.v.d.Maas)   € 2,--  
  700  100 jaar toerisme in Vlissingen (A.Meerman, J.Jacobs)   € 1,50  
  702   Abdij van Middelburg (G.A.de Kok)   € 1,50  
  703  Zeeuwse romans en verhalen, Index van het Zeeuws Documentatiecentrum 1e en 3e druk   € 1,50  
  706  Het Van de Perrehuis te Middelburg (F.Jilleba)   € 2,--  
  708  Jan de Prentenknipper , Zeeuwse Volkskunst langs 'Heeren wegen 1798-1870   € 7,50  
  709  Het vierde gewas   € 1,50  
  710  De nieuwste woordspelingen van Mark van den Oever en Arend Haye   € 1,50  
  711  Onder Zeelands hoge hemel door Barend Zwerfmans   € 1,50  
  712  Zee en Land , gedichten over Zeeland   € 1,50  
  713  Walcheren  onder de zeegolven (1945)   € 1,50  
  714  Zee gedichten   € 1,50  
  718  De onfortuinlijke dood van Krijn Kip  (Katinka Polderman)   € 2,--  
  719  Een Oud-Walcherse boederij  (J.Vader)   € 2,50  
  720  Walacria   Een kroniek van Walcheren  (Heemk.kring)   € 5,--  
  723  Gelaagd land   Wandelingen over het eiland Walcheren   € 1,50  
  725  Portret van de Zeeuwse stromen  (vvel foto's)   € 5,--  
  726  250 jaar PZC   € 1, 50  
   
728 Twee Gouverneurs en een equipagemeester  In en om Malakka 1778-1823   € 3,50  
730

In den vreemde  ( een blad voor geinteresserrden in emigratie en immigratie )  jaargang 3,4,5 en 6.         Per jaargang

  € 5,--  
732 De dag dat de generaal huilde en andere verhalen over de oorlog in Middelburg   € 4,50  
733 Hoogwater, 50 jaar na de Watersnoodramp van 1953   € 7,50  
734 Twee euwen Rijkswaterstaat   € 10,--  
737 Leer mij ze kennen de Zeeuwen  (door L.W.de Bree)   € 2,50  
738 Een wandeling in en rond Vianen (door Ary Baggerman)   € 2,50  
739 Geschreven verleden , genealogie en oud schrift      € 2,50  
740 Reimerswaal (Wim Riemens/kees Cijsouw   € 2,50  
741 Helmond, van plaggenhut tot paalwoning   € 3,50  
742 Kenterend getij   € 2,50  
743 Zeeuws platenboek (Frans van den Driest, Rino Visser)   € 3,50  
746 Gereformeerd en Evangelisch, geschgiedenis van de Buddinggemente te Goes enz.   €  2,50  
747 Familiewapens, oud en nieuw   € 2,--  
748 Stamboek van de familie Van Gelder  (getypt) 1899   € 15,--  
749 As twee onden vechte    (in dialect)   D.A.Poldermans   €  5,--  
750 Ze wist nie wa ze de (in dialect) D.A.Poldermans   €  5,--  
751 Op de Hollandse toer , dagtrips   €  1,50  
752 Hendrik Verhees, een grensoverschrijdende Brabantse landmeter, cartograaf en patriot   €  5,--  
753 Pyttersen's Nederlandse Almanak 1974   €  1,50  
754 Who's who in the Netherlands   €  3,50  
756 Les Savants  Godefroy , memoires d'une famille       1873   enigszins beschadigd   €  3,50  
758 Godefroy          Rotterdam 1978    2 dezelfde exemplaren                               per stuk   €  7,50  
759 De familie  Moorrees -Moorees, Morees   €  7,50  
760 Mulock Houwer, Mulock en Houwer        Hilversum sept. 1995  (2e versie)   €  7,50  
761 Meijer Timmerman Thijssen deel IV   €  5,--  
762 Goes in haar Sas   (Archiefdienst Goes)   €  1,50  
763 Voorlopige bijdrage tot de genealogie van de Ned. fam. DER WEDUWEN   €  2,50  
764 Bijdrage tot de genealogie van de Ned. fam. DER WEDUWEN   €  3,50  
765 Genealogie van het geslacht Verjaal door A.S.P. Verjaal   €  5,--  
767 Genealogie Hogerheide   €  5,--  
768 De Maartenskerk in de smalstad   €  1,50  
769 Oorkondenboeken Noord Brabant delen 1.1 en 1.2                             per deel € 25,- of 1.1 en 1.2 samen 45 euro   € 45,--  
770-4 Zuid Beveland, diverse DTB boeken   € 20,--  
771 Trouwboek der Ned.Herv.Kerk Biervliet 1628-1667   €   5,--  
772 Wemeldinge, Schepenakten 1578-1579   €   3,50  
773 Inschrijflijsten voor de National Militie van Wissenkerke 1814-1830   €   3,50  
776 Bergheym 1600-1985   €  3,50  
778 Standaert  x de Meulmeester   €  3,50  
779 Kroniek van het land van de Zeemeermin  (Schouwen-Duiveland)  1976, 1977,1979,1983,1995,2010.                                       per  exemplaar   €  1,--  
781 Bevolkingslijst Ellewoutsdijk en Everinge  1813   €  2,50  
784 Zeeuwse Historische bronnen, deeltjes KLeine serie no 2,5,8 , 10                   samen   €  2,50  
786 Sentimentele Aardrijkskunde, Zeeuwse mijmeringen, P.H.Ritter Jr. en Anton Pieck   €  5,--  
788 Zeelandboek 1 t/m 7                                                                                             samen   €  3,--  
791 Vlissingen, opwindende stad aan de zee   €  1,50  
792 Mossels in heden en verlkeden.  (Culturele Stichting Bruinisse)   €  2,50  
793 Genealogie  van de Bourgondische, Vlaamse en Zeeuwse geslachten MICAULT,  de BOULIN, BOULYN, Bolyn (door C.v.d.Klippe)   €  7,50  
794 Zeeuwse familienamen door Dr.P.J.Meertens   €   7,50  
797 Westkapelle, een familie, verz. parentelen, kwartierstaten van aan elkaar verwante families   €  15,--  
798 Antwerpse poortersboeken , 3 delen 1533-1608 met index              

€  20,--

 

 
801 USB stick : Prea 1600 gegevens Zeeland t.g.v. 50 jarig jubileum afd.Zeeland   5 euro  
802 CD rom : Gemeente Borsele   10 euro  
803 CD rom : Zeeuws kwartierstatenboek   10 euro  
804 CD rom : Zeeuwse bronnen : Nationale Garde 1813 N.en Z.Beveland, Handmerken en Memories van successie Tholen en Sint Philipsland   10 euro  
805 Gids nadere toegang Rijksarchief Zeeland  uitgave 1989   €    2,50  
806 Inventaris van de archieven der gemeente IJzendijke 1640-1970(1984)    uitgave gem.Oostburg 1994   €    2,50  
807 Inventaris van de archieven der gemeente Nieuwvliet 1630-1970(1972)    uitgave gem.Oostburg 1995   €    2,50  
814 Zeeuwen tegen het water Sporen van de waterstaatsgeschiedenis in Zeeland   €   2,50  
815 Aan tafel , oude familierecepten  (uitgave Zeeuws Archief)   €   2,50  
816 Walcheren, wat anders 2   €   3,50  
817 Van Boudewijnskerke tot Zanddijk   €   2,50  
818 Michiel Adriaanszoon de Ruyter ( AO'76, no 1611)   €   1,--  
819 Zeeuwlingen, levensverhalen van Zeeuwse honderdplussers   €   3,50  
820 De prijs der vrijheid  (H.Sturm) 1948  roman van Walchers ondergang   €   5,--  
821 Middelburg in oorlogs en bezettingsjaren   €   5,--  
822 Eerstelingen , uitgegeven ten voordele van den Alg. armen van Middelburg (1852)   €   2,50  
823 Walcheren in nood  (bram van Dishoek)   €   2,50  
824 Aan de rede ( M.P.de Bruin)   €   2,50  
825 Kent U Zeeland ook zo ? (G.A.de Kok)   €   1,50  
826 Jikkemien  ( Dignate Robbertz)   €   7,50  
827 Zwerftochten door Zeeland  (Dirk Broeder)   €   5,--  
828 Zeeland bij gaslicht   €   5,--  
829 Frontstad Vlissingen  (2e wereldoorlog)   €   3,50  
830 Steen in de vijver  (L.W.de Bree)   €   3,50  
831 Zeeland  , waarom, daarom   €   1,50  
832 Vlissingen in de tijd, geschiedenis in kort bestek (C.H.J.Peters)   €  1,50  
833 De VOC in Zeeland, een wandeling door Middelburg en een tocht door Walcheren   €  1,50  
834 Voor Zeeland , uitgave t.b.v. den wederopbouw van Zeeland   €  1,50  
835 Bel, bel, Zeeuwse streekdrachten in een ander daglicht  (J.Cats)   €  7,50  
837 Salzburgers en Nederland 1732-1733   €  3,50  
839 Genealogie Wubben   €  1,50  
841 Het kloveniersgilde te Scherpenisse 1594-1994   € 1,50  
842 Kerken en torens in Zeeland (H.Janse)   € 1,50  
843 Volksverhalen uit Zeeland en de Zuid Hollandse eilanden   € 1,50  
844 De Oostkerk (uitgave Herv.GEm Mdb 1968)   € 1,--  
846 Ontworsteld land , over zee,land en zeeuw ( de Kok , Verburg)   € 3,50  
847 Zeeland in Beeld (A.Loosjes)   € 7,50  
848 Zeeland in vogelvlucht    € 5,--  
849 Zeeland, de parel van Nederland   € 5,--  
850 Nieuwe Walcherse Arkadia   € 1,50  
851 Kenterend getij   € 2,50  
852 Worsteling om Walcheren 1939-1945 (H.Bollen, J.Kuiper-Abee)   € 2,50  
853 Zeeuws platenboek (F.v.d.Driest , R.Visser)   € 2,50  
854 Zeven eeuwen Veere ( P.Fagel)   € 5,--  
855 De provinciale boot , 175 jaar Prov.Stoomboot Diensten in Zeeland (W.J.J.Boot)   € 5,--  
856 De monumenten van Middelburg (dr.W.S.Unger, archivaris dergemeente)   € 7,50  
857 De bevrijding van Walcheren (H.A.van Lith)   € 1,--  
858 Kasteel Westhoven (mevr A.L.G.Bosboom-Toussaint) boekje uit 1882   € 3,50  
859 Zeeuwen en de VOC (Doeke Roos)   € 3,50  
860 Zeeland 40 45 deel 1 (L.W.de Bree)   € 7,50  
861 Middelburg in beeldspraak   € 1,50  
862 Middelburg   € 1,50  
863 Vrouwenpolder (B.Stroman) roman   € 1,50  
864 Leer mij ze kennen... de Zeeuwen  (L.W.de Bree)   € 1,50  
865 Serooskerke (W) zoals het was   € 3,50  
867 Nederlandsche gedenckclanck (Adriaen Valerius)   € 5,--  
868 Onder Zeelands hoge hemel ( Barend Zwerfmans)   € 1,50  
869 Langs de oude Zeeuwse kerken   € 1,50  
870 Sentimentele Aardrijkskunde  Zeeland (P.Ritter jr, begeleid door Anton Pieck)   € 2,50  
871 Zeeuwse Reflexen en Complexen ( van Schagen / Heyse)   € 3,50  
873 Zeeuwscge mijmeringen (P.H.Ritter Jr)   € 1,50  
874 Gids voor Zeeland   € 1,--  
875 De Zeeuwsche Lier (Martien Beversluis)   € 2,50  
876 Karolingische burchten in Zeeland (prov. Zeeland)   € 1,50  
877 Berichtg wegens het verongelukken van de Woestduin en redding door Naerebout   € 2,--  
878 Prentenboek van Middelburg   € 5,--  
879 Middelburg, Walacria een kroniek van Walcheren    jaarboek deel 6   € 2,50  
880 Een Oud Walcherse boederij (J.Vader)                      2 exemplaren per stuk € 2,50  
881 Zeeuws kwartierstatenboek deel 4                           3 exemplaren per stuk € 3,--  
882 De Zuid-Bevelandse Familie Rijk   € 25,--  
885 ordner Aardenburg met: geb.doopsgez. 1770-1812, dopen Waals 1687-1795, doopboek 1730-1786   5 euro  

* = gereserveerd.

Laatst gewijzigd 18-9-2020

     
     
Foto Archieven-dag in ons jubileumjaar 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boeken te koop