Bezoekadres:
Hofplein 16
4331 CK MIDDELBURG
tel. 0118-678837


Postadres: Postbus 70
4330 AB MIDDELBURG

e-mail: secretariaat GCZ
e-mail:
webmaster

Webdesign: G. van Duin
Webmaster: A. Bouwens


Openingstijden:
woensdag en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur


IBAN number NL56INGB0004890819, BIC: INGBNL2A

 

 

 © Stichting Genealogisch Centrum Zeeland 2021

 

 

  Prijzen excl. portokosten!! Op = op, weg = weg!! Bestellen via Contact      
       
Nummer

Titel   Prijs  

269

GensNostra Karel de Grote   €  2,50  
  321 Inventaris van het Oud Archief van de Stad Wervik   €  2,50  
  335  Wandelingen door Zuid en Noord Beveland                                                1973   €  2,50  
  339 Rechtvaardigen onder de volkeren . Ned. met een Yad Vashem onderscheiding   €  15,--  
  340 Ik zeg Nu, Nu                                        door Salomon van Son   €  15,--  
  342 Kastelen, De schoonheid van ons land   €  5,--  
  350 Idee en Interest   €  5,--  
  363   Beschermd door dijk en duin   €  2,50  
  372   Liber Amicorum          (door Jhr.Mr.C.C.van Valkenburg)   €  5,--  
  380   Walcheren , weidse stranden, vruchtbare akkers, bewogen geschiedenis   €  2,50  
  386 Archief Vroegere en latere mededelingen vnl mbt Zeeland   1914   €  2,50  
  388   De Hervormde Gemeente van Sas van Gent   €  2,50  
  398   Hoedekenskerke dorp tussen zeedijk en zaaidijk   €  7,50  
  402   Koning Dorus (Rijkers) en zijn blauwe zee ridders   €  2,50  
  408  De mooiste Zeeuwse mythen en sagen   €  7,50  
  409  Nederlandse wetboeken alsmede grondwet, uitgave 1884 !  (beschadigde achterkaft)   €  5,--  
  411  Het landje van Kadzand   €  2,50  
  412  Van Boudewijnskerke tot Zanddijk   €  2,50  
  413  Uut het land van Kadzand   €  2,50  
  416   Zeeland een blz uit den gesch.van Zeeuwsche bodem .i.b.t. de Waterstaat      €  2,50  
  417   Brtieven aan  Ep en Gerda   €  2,50  
  423   Hendrika Catharina Maria Ghijsen ,, herinneringen,,   €  2,50  
  430 Reizen door de Benelux, De Provoncie Zeeland       Lekturama   € 2,50  
  431 Walacra een kroniek van Walcheren jaarboek deel 2   1989   € 2,50  
  432 idem deel 3  1990   € 2,50  
  433 idem 1987   € 2,50  
  435 Een boerenbruiloft   € 2,50  
  436 Ter garnalenvangst omstreeks 1920   € 2,50  
  437 Zwerftochten door Zeeland   € 5,--  
  438 De Lieve Vrouwtjes van Zeeland   € 2,50  
  439 Biggekerke in het veelbewogen jaar 1944   € 2,50  
  440 Het leven en sterven van Bernardus Smytegelt   € 2,50  
  447 Zeeland in beeld 1967   € 7,50  
  458  Jubileum-uitgave 2005 Zeeuwse familie-praet   (2 exeplaren voorradig)                 per stuk   € 2,50  
  459  Jubileumboek Familiepraet 30 jarig bestaan 2015 (nog 1 exemplaar)   € 2,50  
  467   Boerderijen in Nederland   € 5,--  
  468   Het getij gekeerd   € 2,50  
  482  Sentimentele Aardrijkskunde  Zeeuwse mijmeringen   € 2,50  
  486 Genealogie van de familie De Wee    (11 exemplaren beschikbaar)   € 5,--  
  487   Nederland in vroeger tijden   € 2,50  
  488   Maak uw eigen stamboom   € 5,--  
  491   Goed Zeeuws goed rond   € 2,50  
  501   Onderzoek Protestantse Kerkelijke Archieven in Nederland   € 5,--  
  515  1 februari 1953   €  2,--  
  535  Volksverhalen uit Zeeland en de Z.Hollandse eilanden   €  2,50  
  559 Hervormers aan de Oosterschelde   €  2,50  
  563 Huibert Jacobus Budding 1810-1870 en zijn gemeenten in  Zeeland   €  5,--  
  572 Guide des recherches sur l'histoire des familes   €  2,50  
  585 Walcheren  (foto's en tekeningen)   €  1,50  
  587 Kerk in knipsels , v erzameling krantenknipsels over de Grote of Maria Magdalenakerk te Goes   €  1,50  
  608 Van kiem tot korrel   €  3,50  
  623 Naam en ranglijst der officieren van de Kon. Landmacht  1953, 113 e jaargang   €  5,--  
  627 Schets van de Middelburgse regent Bonifacius Mathias Pous 1744-1797   €  2,--  
  629 Brievenboek van het college van burgemeester en assessoren van Westkapelle 1833-1835   €  2,--  
  631 Sprekende folianten , over de geschiedenis van de Evang.Lutherse Gem.Middelburg   €  2,--  
  706  Het Van de Perrehuis te Middelburg (F.Jilleba)   € 2,--  
  708  Jan de Prentenknipper , Zeeuwse Volkskunst langs 'Heeren wegen 1798-1870   € 7,50  
  725  Portret van de Zeeuwse stromen  (vvel foto's)   € 5,--  
728 Twee Gouverneurs en een equipagemeester  In en om Malakka 1778-1823   € 3,50  
732 De dag dat de generaal huilde en andere verhalen over de oorlog in Middelburg   € 4,50  
733 Hoogwater, 50 jaar na de Watersnoodramp van 1953   € 7,50  
737 Leer mij ze kennen de Zeeuwen  (door L.W.de Bree)   € 2,50  
738 Een wandeling in en rond Vianen (door Ary Baggerman)   € 2,50  
739 Geschreven verleden , genealogie en oud schrift      € 2,50  
740 Reimerswaal (Wim Riemens/kees Cijsouw   € 2,50  
741 Helmond, van plaggenhut tot paalwoning   € 3,50  
742 Kenterend getij   € 2,50  
743 Zeeuws platenboek (Frans van den Driest, Rino Visser)   € 3,50  
748 Stamboek van de familie Van Gelder  (getypt) 1899   € 15,--  
752 Hendrik Verhees, een grensoverschrijdende Brabantse landmeter, cartograaf en patriot   €  5,--  
754 Who's who in the Netherlands   €  3,50  
756 Les Savants  Godefroy , memoires d'une famille       1873   enigszins beschadigd   €  3,50  
758 Godefroy          Rotterdam 1978    2 dezelfde exemplaren                               per stuk   €  7,50  
759 De familie  Moorrees -Moorees, Morees   €  7,50  
760 Mulock Houwer, Mulock en Houwer        Hilversum sept. 1995  (2e versie)   €  7,50  
761 Meijer Timmerman Thijssen deel IV   €  5,--  
769 Oorkondenboeken Noord Brabant delen 1.1 en 1.2                             per deel € 25,- of 1.1 en 1.2 samen 45 euro   € 45,--  
770-4 Zuid Beveland, diverse DTB boeken   € 20,--  
773 Inschrijflijsten voor de National Militie van Wissenkerke 1814-1830   €   3,50  
776 Bergheym 1600-1985   €  3,50  
778 Standaert  x de Meulmeester   €  3,50  
781 Bevolkingslijst Ellewoutsdijk en Everinge  1813   €  2,50  
784 Zeeuwse Historische bronnen, deeltjes KLeine serie no 2,5,8 , 10                   samen   €  2,50  
788 Zeelandboek 1 t/m 7                                                                                             samen   €  3,--  
792 Mossels in heden en verlkeden.  (Culturele Stichting Bruinisse)   €  2,50  
793 Genealogie  van de Bourgondische, Vlaamse en Zeeuwse geslachten MICAULT,  de BOULIN, BOULYN, Bolyn (door C.v.d.Klippe)   €  7,50  
801 USB stick : Prea 1600 gegevens Zeeland t.g.v. 50 jarig jubileum afd.Zeeland   5 euro  
802 CD rom : Gemeente Borsele   10 euro  
804 CD rom : Zeeuwse bronnen : Nationale Garde 1813 N.en Z.Beveland, Handmerken en Memories van successie Tholen en Sint Philipsland   10 euro  
805 Gids nadere toegang Rijksarchief Zeeland  uitgave 1989   €    2,50  
814 Zeeuwen tegen het water Sporen van de waterstaatsgeschiedenis in Zeeland   €   2,50  
816 Walcheren, wat anders 2   €   3,50  
817 Van Boudewijnskerke tot Zanddijk   €   2,50  
819 Zeeuwlingen, levensverhalen van Zeeuwse honderdplussers   €   3,50  
820 De prijs der vrijheid  (H.Sturm) 1948  roman van Walchers ondergang   €   5,--  
821 Middelburg in oorlogs en bezettingsjaren   €   5,--  
822 Eerstelingen , uitgegeven ten voordele van den Alg. armen van Middelburg (1852)   €   2,50  
823 Walcheren in nood  (bram van Dishoek)   €   2,50  
824 Aan de rede ( M.P.de Bruin)   €   2,50  
827 Zwerftochten door Zeeland  (Dirk Broeder)   €   5,--  
829 Frontstad Vlissingen  (2e wereldoorlog)   €   3,50  
830 Steen in de vijver  (L.W.de Bree)   €   3,50  
837 Salzburgers en Nederland 1732-1733   €  3,50  
839 Genealogie Wubben   €  1,50  
846 Ontworsteld land , over zee,land en zeeuw ( de Kok , Verburg)   € 3,50  
847 Zeeland in Beeld (A.Loosjes)   € 7,50  
848 Zeeland in vogelvlucht    € 5,--  
849 Zeeland, de parel van Nederland   € 5,--  
851 Kenterend getij   € 2,50  
852 Worsteling om Walcheren 1939-1945 (H.Bollen, J.Kuiper-Abee)   € 2,50  
853 Zeeuws platenboek (F.v.d.Driest , R.Visser)   € 2,50  
854 Zeven eeuwen Veere ( P.Fagel)   € 5,--  
855 De provinciale boot , 175 jaar Prov.Stoomboot Diensten in Zeeland (W.J.J.Boot)   € 5,--  
856 De monumenten van Middelburg (dr.W.S.Unger, archivaris dergemeente)   € 7,50  
860 Zeeland 40 45 deel 1 (L.W.de Bree)   € 7,50  
870 Sentimentele Aardrijkskunde  Zeeland (P.Ritter jr, begeleid door Anton Pieck)   € 2,50  
871 Zeeuwse Reflexen en Complexen ( van Schagen / Heyse)   € 3,50  
875 De Zeeuwsche Lier (Martien Beversluis)   € 2,50  
877 Berichtg wegens het verongelukken van de Woestduin en redding door Naerebout   € 2,--  
878 Prentenboek van Middelburg   € 5,--  
879 Middelburg, Walacria een kroniek van Walcheren    jaarboek deel 6   € 2,50  
880 Een Oud Walcherse boederij (J.Vader)                        € 2,50  
882 De Zuid-Bevelandse Familie Rijk   € 25,--  

* = gereserveerd.

Laatst gewijzigd 14-07-2021

     
     
Foto Archieven-dag in ons jubileumjaar 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boeken te koop