Bezoekadres:
Hofplein 16
4331 CK MIDDELBURG
tel. 0118-678837


Postadres: Postbus 70
4330 AB MIDDELBURG

e-mail: secretariaat GCZ
e-mail:
webmaster

Webdesign: G. van Duin
Webmaster: A. Bouwens


Openingstijden:
Dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur

Elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 16.00 uur, m.u.v. de maanden juli, augustus en januari. In 2019 zijn we ook de 1e zaterdag van juni gesloten.


IBAN number NL56INGB0004890819, BIC: INGBNL2A
PayPal:e.rentmeester@genealogischcentrum.nl

(Houdt rekening met kosten)

 

 © Stichting Genealogisch Centrum Zeeland 2019

 

  Prijzen excl. portokosten!! Op = op, weg = weg!! Bestellen via Contact      
         
     NIEUW : zie 860 t/m 880      
       (836: Encyclopdie van Zeeland, 3 delen , slechts € 100 (destijds 375 gulden)      
Nummer

Titel   Prijs  
44 Goes , Bevolking 1811   €  1,--  
45 Waarde , Bevolking 1811   €  1,--  
47 Fort Bath, Rilland Bath, Valkenisse, Nieuwlande, Maire, bevolkin 1811   €  1,--  
49 Poortvliet, overloper 1603 deel 1 en deel 2                                                     samen   €  5,--  
54 fam.boek fam.Hiel        . nog slechts enige exemplaren                                       €  55,--  
68 Spelerieën (2 exemplaren voorradig ) per stuk   €  5,--  
79 Gerecht Aagtekerke  RAZE 1109  1691 t/m 1729   € 10,--  
80 Gerecht Aagtekerke RAZE 1109 Register van transporten en plechten 1676-(1691)1729   € 10,--  

83*

doos blanco kwartierstaatvellen   €  7,50  
116 Inventaris van het archief van de stad Goes (1267)1449-1851(1927) uitgave 1980   €  1,--  

117

Nieuwe Walcherse Arkadia (Mr.Caspar van Heel)   €  10,--  
118 Archief 1995, jaargang 1995, mededelingen van het Kon.Zeeuws Genootschap der Wetensch.   €  1,50  
119 Archief 2000, jaargang 2000.      ,,                  ,,                   ,,           €  1,50  

120

Langs Zeeuwse Monumenten   €  4,40  

125

Aan de rede   M.P. de Bruin   €  7,50  

127

Lidmaten Ned. Herv. Kerk Kloetinge 1804-1860   €  10,--  

128

Genealogie Antje Thomas   €  4,--  

129

Aen-boek Francis Wijffels 1673-1819   €  5,--  
130  het Zeeuwse geslacht Dekker-Willeboordse   €  2,50  

134

Beschermt door dijk en duin   €  5,--  

137

Geworteld in Zeeuwse bodem   €  5,--  

138

Aantekeningen uit Doop- en Trouwboeken Hervormde Gemeente Oudelande 1701-1771   €  2,50  

147

Oosterland en Sirjansland 1795 - 1813 alfabetische lijst van persoonsnamen zoals die voorkomen in de cohieren, taxaties   €  7,50  

148

Krammer-Volkerak-Endracht-Zoommeer   €  2,50  

150

Zee en eiland   (betreft Goeree Overflakkee)   €    

153

Kwartierstaat van Bosschaart   €  5,--  

155

Volkstelling Sluis 1849-1850 (fotocopie)   €  5,--  

157

Vlissingen, doop 4 delen (ordners) met de hand geschreven       1709-1811        samen   €  25,--  

162

Doopboek Herv.Gemeente 's-Heerenhoek  1732-1810 (fotocopieen)   €  7,50  

163

Aanvulling d.d.1-4-1990 op  genealogie  Der Vaderen Vader genealogie      €  2,50  

164

Zeeland Documentair   (Map)   €  25,--  

165

Gebroekt van wieg tot graf. Uitgave Centraal Bureau Genealogie   €  1,--  

166

Kwartierstaat Mersie   €  5,--  
167 Nederlandse spreekwoorden , spreuken en zegswijzen   €  5,--  
171 Nederlandse Molens in oude ansichten   €  5,--  

175

Getypte gegevens Geluk   €  5,--  

177

Genelogy of the families van Roggen, Graadt van Roggen and Graadt, inclusief schema's van stambomen    A.H.F. Graadt van Roggen, A. van Roggen   €  30,--  

179

Genealogie Tevel   €  7,50  

180

Het voorgeslacht van Adrianus Hendricus Stefanus Commelin   €  7,50  

181

De familie Vertomme later Verton   €  7,50  

185

Mariniers van vandaag, het korps marinier in 1980   €  5,--  

186

Abdij van Middelburg   €  5,--  

192

Bevolkingsregister Ellewoutsdijk   €  5,--  

193*

Bevolking 's-Heerenhoek 1813   €  3,--  

194

Bevolking Kattendijke 1813   €  2,50  

195

Genealogie Boff - Buff -  Bouff   €  3,--  

196

Inwoners Wemeldinge 1813   €  2,50  

199

Transcriptie Trouwboek 's-Heerenhoek Nederduits Gereformeerd 1657 - 1810   €  7,50  

200

Groote of Maria Magdalena Kerk te Goes  A.D.F. van der Wart   €  2,--  
201 Doopboek van de Herv. Gemeente 's-Heerenhoek 1657-1732 bewerking P.A.Harthoorn   €  5,--  

204

De Ruyterschool 1903-1978 terugblik   €  5,--  

209

Begraafboek St. Anna ter Muiden   €  1,50  

210*

Doop- en trouwboek 's-Heerenhoek 1657-1810   €  7,50  

213

De straatnamen van Kloetinge  L.J. Moerland   €  2,50  
214 De prijs der vrijheid    H.Sturm   €  2,50  

220

Govert   Dignate Robbertz   €  4,--  

222

60 jaar Christelijk onderwijs te Witharen   €  2,50  

224

Genealogie Jansen Verplanke te Biervliet (1640-1880)   €  7,50  

229

Internet bij stamboomonderzoek  Y Hoitink   €  4,--  

230

De Ramp, fotoboek   €  6,--  

244

Archief 2000  Koninklijk Zeeuwsch Genootschap   €  2,--  

246

De ondergang van de Waerdijcke  J.H. Eekhout   €  3,--  

251

Gedichten  J. ten Napel   €  1,--  

256

Bij ons in de familie, uitgave Gens Nostra, bloemlezig 1945-1970   €  3,--  

259

Cruysvoorbergh - Erfenis van eeuwen   €  5,--  

266

Foto-Atlas Zuid-Holland uitgeverij Robas Topografische Dient   €  15,--  

269

GensNostra Karel de Grote   €  2,50  

270

Almanach de Gotha jaargangen 1848,1849, 1851 t/m 1857, 1859 t/m 1920, 1922, 1923, 1924, 1927, 1930 (voorlopige lijst)                                   per stuk   €  15,--  

271

Zeeland  Kunstreisboek   €  2,50  

273

Frederik de Grote  G.P. Gooch   €  2,50  

275

Boodschap aan de bevolking van Den Haag (bombardement 3 maart 1945)  Carlo Tinschert   €  4,--  

277

Doopboek van de lan dsparochie Zuid Beveland 1760-1790   €  5,--  

278

Wereldgeschiedenis Een facinerend verslag van de geschiedenis van de mensheid  Rob Claassen   €  5,--  
280 Nederlands Adelboek 1950 jaargang 43   €  15,--  
281

Almanach de Gotha . 1845 t/m 1847, 1850, 1851, 1853, 1854, 1856, 1857, 1859, 1861 t/m 1870, 1874, 1876, 1878 t/m 1881, 1896, 1904 t/m 1913, 1917, 1918.

  €  10,- per exemplaar  
282  Adelige Hauser (genealogisehes Handbuch des Adels)

Band A : 1953, 1955, 1957, 1960 (2x), 1962, 1965, 1966, 1969 t/m 1971, 1973, 1975, 1977, 1979,1981, 1983, 1985.

Band B : 1954, 1956, 1958, 1965, 1968, 1969, 1972.

 

€  10,- per

exemplaar

 
   285 Provinciale Almanak voor Zeeland 1979/1980   €  2,50  
   287  Opstanding der bomen  (Omer Gielliet)   €  2,50  
   288 Hofjes in  Nederland   €  4,--  
   294  Weeldeboden en Werkboden , huispersoneel in Goes , begin 19e eeuw.   €  2,50  
   296  Louvain, en cartes postales anciennes   €  5,--  
   303  Overschie-Hillegersberg-Schiebroek in oude ansichten   €  5,--  
   304  Schiebroek toen en nu              €  5,--  
   312 Roermond in oude ansichten   €  5,--  
  313 Edingen in oude ansichten   €  5,--  
  320 Genealogie van de familie Luteijn   € 60,--  
  321 Inventaris van het Oud Archief van de Stad Wervik   €  2,50  
  323 Pieterburen Broek Wierhuizen   €  2,50  
  334  Zeeland, Zeeuwen in beweging  15.1 Tijdschrift Kon.Z.Genootschap   €  2,50  
  335  Wandelingen door Zuid en Noord Beveland                                                1973   €  2,50  
  337 Zeeland in 1982   fotoboek   €  1,--  
  339 Rechtvaardigen onder de volkeren . Ned. met een Yad Vashem onderscheiding   €  15,--  
  340 Ik zeg Nu, Nu                                        door Salomon van Son   €  15,--  
  342 Kastelen, De schoonheid van ons land   €  5,--  
  347 Het Hollands stadsarchief   €  2,--  
  350 Idee en Interest   €  5,--  
  351 Zeeland wacht U   €  1,--  
  352 Het stadhuis van Goes   €  1,--  
  356  Op zoek naar onze voorouders  (NGV 1974)   €  1,--  
  360   Reisboek van Zeeland   €  1,--  
  361   In de permetatie   €  1,--  
  363   Beschermd door dijk en duin   €  2,50  
  365   Nederland   Noord en Zuid Holland en Zeeland   Elsevier reisgidsen 1966   €  1,--  
  368   Meertens over de Zeeuwen   €  5,--  
  369   Genealogie Gelpke (stamtafel)   €  3,50  
  372   Liber Amicorum          (door Jhr.Mr.C.C.van Valkenburg)   €  5,--  
  379   Heemschutserie   Dorpen in Zeeland   €  2.50  
  380   Walcheren , weidse stranden, vruchtbare akkers, bewogen geschiedenis   €  2,50  
  385   idem jaar 1952   €  4,00  
  386   Archuief Vroegere en latere mededelingen vnl mbt Zeeland   1914   €  2,50  
  388   De Hervormde Gemeente van Sas van Gent   €  2,50  
  390   De Nederlandsche Heraur . tijdschift geslacht-,wapen- enzegelunde deel 8   €  4,--  
  398   Hoedekenskerke dorp tussen zeedijk en zaaidijk   €  7,50  
  399   Walcheren onder de zeegolven   €  1,--  
  402   Koning Dorus (Rijkers) en zijn blauwe zee ridders   €  2,50  
  405   Worden op het platteland van Walcheren de dooden nog, in een laken gespeld, begraven ?   €  0,50  
  407  Huibert Jacobus Budding 1810-1870 en zijn gemeenten in Zeeland (2 exemplaren)   €  5,--  
  408  De mooiste Zeeuwse mythen en sagen   €  7,50  
  409  Nederlandse wetboeken alsmede grondwet, uitgave 1884 !  (beschadigde achterkaft)   €  5,--  
  410  Impressies van Tholen (map met 7 reprodukties kunstschilder Ben van Rooij   €  2,50  
  411  Het landje van Kadzand   €  2,50  
  412  Van Boudewijnskerke tot Zanddijk   €  2,50  
  413  Uut het land van Kadzand   €  2,50  
  416   Zeeland een blz uit den gesch.van Zeeuwsche bodem .i.b.t. de Waterstaat      €  2,50  
  417   Brtieven aan  Ep en Gerda   €  2,50  
  423   Hendrika Catharina Maria Ghijsen ,, herinneringen,,   €  2,50  
  424   Elementen van de  cultuur in Zeeland   €  1,50  
  425   'k Zal gedenken aan de Chr.school te Geersdijk   uitg.1989   €  0,50  
  426  Nagelaten gedichten                                   zwaar beschadigd   gratis  
  427  Arnemuiden 4 eeuwen stad.Rede uitgespr.in 1974 door P.J.Meertens   € 1,--  
  430 Reizen door de Benelux, De Provoncie Zeeland       Lekturama   € 2,50  
  431 Walacra een kroniek van Walcheren jaarboek deel 2   1989   € 2,50  
  432 idem deel 3  1990   € 2,50  
  433 idem 1987   € 2,50  
  435 Een boerenbruiloft   € 2,50  
  436 Ter garnalenvangst omstreeks 1920   € 2,50  
  437 Zwerftochten door Zeeland   € 5,--  
  438 De Lieve Vrouwtjes van Zeeland   € 2,50  
  439 Biggekerke in het veelbewogen jaar 1944   € 2,50  
  440 Het leven en sterven van Bernardus Smytegelt   € 2,50  
  443 Jeugdherinneringen van M.Dellaert deel 1  en deel 4                                       samen   € 5,--  
  444 Mes en Zeeland (afscheid gedeputeerde in 1966)   € 2,50  
  445 Voorouders gezocht  Inleidign tot de genealogie    NGV uitgave   € 2,50  
  447 Zeeland in beeld 1967   € 7,50  
  448 Notulen van het Kollege van Burg. en Assessoren gem.Westkapelle 1831-1833   € 2,50  
  450 Hof van Holland Residentieboeken 1578-1587 (=deel 1)   € 2,50  
  451 Hof van Holland    ,,                        1587-1597 (=deel 2)   € 2,50  
  452 Hof van Holland    ,,                        1597-1600 (=deel 3)   € 2,50  
  455  Hoge Raad van Holland en Zeeland, rekesten mbt Zeeland 1584-1610   € 2,50  
  456  Rekeningen Rentmeesters b ewesterschelde 1429 - 30   € 2,50  
  457  Rekening rentmeester Graven van Blois 1358   € 2,50  
  458  Jubileum-uitgave 2005 Zeeuwse familie-praet   (2 exeplaren voorradig)                 per stuk   € 2,50  
  459  Jubileumboek Familiepraet 30 jarig bestaan 2015 (nog 1 exemplaar)   € 2,50  
  463   Middelb. Comm.Cie   Ventilatieboeken van aandelen 1720-1840  Geneal.aant.   € 2,50  
  465   Mengelwerk 2   € 2,50  
  467   Boerderijen in Nederland   € 5,--  
  468   Het getij gekeerd   € 2,50  
  470   Doorploegen. gids voor hist.onderz. boerenbedrijven Utrecht   € 2,50  
   471 en a   Regesten op het Vredesgercht Kanton Grave 1811t/m 1838 deel 1 en 2   samen   € 5,--  
  473   Gids voor Zuid en Noord Beveland  (kaft beschadigd)   € 1,--  
  476    Zuid Bevelandsch lief en leed   € 1,50  
  478   Archief 2005   Med.Zeeuws Genootschap   € 1,50  
  479   De vissers van Ter Veere   € 2,50  
  481   Tot keringe der wateren    deel 8   € 1,--  
  482  Sentimentele Aardrijkskunde  Zeeuwse mijmeringen   € 2,50  
  483   De Blauwe Vaan   € 2,50  
  484   Mila in Steen   € 2,--  
  485   De prijs der vrijheid   € 2,--  
  486  Genealogie van de familie De Wee    (11 exemplaren bescikbaar)   € 5,--  
  487   Nederland in vroeger tijden   € 2,50  
  488   Maak uw eigen stamboom   € 5,--  
  491   Goed Zeeuws goed rond   € 2,50  
  492   Van Joodse handel, schuurslapers, vervoer en schaatsen   € 1,--  
  494   75 jaar Beatrixschool (Pijnacker)   € 1,--  
  497   deel 20 Zeeland: Twintig eeuwen Zeeuwen en hun knappe koppen   € 1,--  
  498   Stadsvernieuwing  Goes    ok t1985   € 0,50  
  499   Familiewapens, oud en nieuw     CBG uitgave 1982   € 1,--  
  500   Op zoek naar onze voorouders  CBG uitgave   € 1,--  
  501   Onderzoek Protestantse Kerkelijke Archieven in Nederland   € 5,--  
  502   Gen. Extra Belgie dosser  jaargang 20 nr 4 dec. 2014   € 1,--  
  504   Goes in haar Sas  (uitg. Gemeentelijke archief Dienst Goes)   € 1,--  
  512  Streekgenoten deel 1 en 2   Alblasserwaard en Vijfheerenlanden      samen   €  5,--  
  514  Walcheren onder de zeegolven       1945   €  1,--  
  515  1 februari 1953   €  2,--  
  516  Dordrecht   Gens Nostra jaargang 64 num mer 4/5 april/mei 2009   €  2,50  
  518  Kloetinge   €  1,--  
  519  Het onze-lieve-vrouwe-kapittel van Kapelle en de Stichting van de parochie Biezelinge 1503-1529   €  1,--  
  521  Walcheren, een eiland of niets soms   €  1,--  
  522  Toornvliet en Staatsbosbeheer  1991   €  1,--  
  524  Inwoners van Arnemuiden 1890   €  1,--  
     527    Mengelwerk deel 2   €  2,50  
  528  Mengelwerk deel 3   €  2,50  
  530  Huwelijksakten Serooskerke (W) 1811-1922   €  7,50  
  531  Huwelijsakten Veere 1811-1922   €  7,50  
  532  De Staten van Goede van Waterland-Oudeman   €  3,50  
  535  Volksverhalen uit Zeeland en de Z.Hollandse eilanden   €  2,50  
  540 Rekening van de Heerlijkheid St.Annaland 1541-1542   €  1,--  
  542 Stavenisse , door storm en vloed verwoest   €  1,--  
  543 Stavenisse .ook over de ram van 1953   €  2,50  
  544 Stavenisse, verpachtingen der tienden 1624-1665   €  2,50  
  554 Zierikzee en zijn stadhuis   €  1,--  
  555 De Nieuwe kerk te Zierikzee   €  1,--  
  556 Zierikzee , stad van historie en monumenten   €  1,--  
  559 Hervormers aan de Oosterschelde   €  2,50  
  562 Ned.herv.kerk te Groede   €  1,--  
  563 Huibert Jacobus Budding 1810-1870 en zijn gemeenten in  Zeeland   €  5,--  
  564 Veere, Gapinge, Serooskerke, Vrouwenpolder 1940-1945   €  1,--  
  565 Bezoekt  West Zeeuwsxch Vlaanderen    (oude gids)   €  1,--  
  566 Het hof te Sint Maartensdijk, het slot van de Oranjes en hun voorzaten   €  1,--  
  569 Aanteekeningen over de veranderingen der zeekust nabij Breskens omstr. 1660-1700   €  1,--  
  571 Gids voor Walcheren  (oud beschadigd boekje)   €  1,--  
  572 Guide des recherches sur l'histoire des familes   €  2,50  
  574 Middelburg 1940-'45   door M.Sanderse   €  1,50  
  575 Het gemeentebestuur van Breskens in de jaren 1851-1951   €  1ç50  
  579 De Draak , St.Joris, De olifant en aangrenzende panden te Bergen op Zoom   €  1,--  
  581 Grote of O.L.Vrouwekerk te Tholen   €  1,--  
  584 De Havendijkstraat en de Karelsgang   €  2,50  
  585 Walcheren  (foto's en tekeningen)   €  1,50  
  587 Kerk in knipsels , v erzameling krantenknipsels over de Grote of Maria Magdalenakerk te Goes   €  1,50  
  588 Zeeslag Zierikzee, 27 juni 1986   €  1,--  
  589 Het stadhuis te Zierikzee (Uit Schouwen en Duivelands Verleden)     P.D.de Vos   €  1,--  
  590 Kort verhaal van de krijgsbedrijven in Westelijk Zeeuwsch Vlaanderen in 1830 3n 1831   €  1,--  
  593 Nieuw gevonden brieven  van Jacob Cats en zijne familie   €  1,--  
  598 Langs Zeeuwse monumenten   €  1,--  
  601 Octave Aubry Sainte-Helene , 2 bladen over Napoleon                                       samen   €  2,50  
  602 Het nachtelijk ontslag   €  1,--  
  607 Van der Hage reunie te Ellewoutsdijk 10 mei 1994   €  1,--  
  608 Van kiem tot korrel   €  3,50  
  610 De zeldzaamheden op het Gemeentehuis voorhanden, het stadhuis van Veere en zijn inrichting (P.Blom)   €  1,50  
  611 familiewapens,oud en nieuw+geboekte van wieg tot graf +op zoek naar onze voorouders  ( 3 uitgaven CBG)                                      samen   €  2,--  
  614 De grote kerk te Zierikzee   €  1,--  
  616 275 jaar berenning Aardenburg 1672-1947   €  1,--  
  617 St.Baafskerk Aardenburg   €  1,--  
  618 10 eeuwen en meer St.Baafskerk Aardenburg   €  1,--  
  619 de Oranjemolen       Vlissingen   €  1,--  
  620 Het eclecticisme in de Middelburgse architectuur   €  1,--  
  621 Van Ordening tot Familiegeschiedenis    (NGV)   €  1,--  
  622 In en rondom De Schaepskoye      Gortstraat Middelburg   €  1,--  
  623 Naam en ranglijst der officieren van de Kon. Landmacht  1953, 113 e jaargang   €  5,--  
  624 Bewogen van eb en vloed  getijmolens in het bijzonder die van Middelburg   €  2,50  
  627 Schets van de Middelburgse regent Bonifacius Mathias Pous 1744-1797   €  2,--  
  628 Geschiedenis van het geslacht Moorrees, geschreven in een cahier   €  2,--  
  629 Brievenboek van het college van burgemeester en assessoren van Westkapelle 1833-1835   €  2,--  
  630 Carolus Tuinman (1659-1728) Een onderzoek naar zijn leven. werk en betekenis   €  2,--  
  631 Sprekende folianten , over de geschiedenis vabn de Evang.Lutherse Gem.Middelburg   €  2,--  
  632 Cursus hoofdlijnen van de geschiedenis van Goes   €  2,--  
  657 Rekening van de Heilige Geest goederen te Nisse over het jaar 1584   €  1,--  
  660 Overloper Wemeldinge 1582   €  1,--  
  662  Vlake, rekeningen Ned.Herv.Kerk 1645-1721   €  2,--  
  663  Valkenisse overloper 1580   €  1,--  
  664  Valkenisse overloper 1558   €  1,--  
  665 Schore overloper 1683   €  1,--  
  666 Schore, rekeningen Ned.Herv.Kerk 1683-1720   €  1,--  
  667 idem           idem                             1649-1682   €  1,50  
  668 Schore en Vlake Bevolking 1811   €  1,--  
   681 Emigranten van West Zeeuws Vlaanderen naar Brazilie 1858-1862   € 1,--  
  685 Inventaris archief Herv.Gemeene IJzendijke   € 1,--  
  686 Inventaris archieven der gemeente Nieuwvliet 1630-1970(1972)   € 1,50  
  687 Inventaris oud archief gemeente Kruiningen   € 1,--  
  688 Keuringsdienst Zeeland van de NAK  25 jaar   € 1,--  
  690  Jaargang 1997 t/m jaargarng 2009 Tijdschrift de Wete  Heemkundige Kring Walcheren:       per jaargang € 2.50                                                                                            alles samen:       € 20,--  
  691 Vitrite , lichtpunt in Middelburg    schrijver Adrie Franke   € 10,--  
  692 PHILIPs Honderd  1891-1991   € 10,--  
  693  Kronieken  Tijdschrift van de Gen.Ver.Prometheus 63e jaargang 1997 nr.1   € 2,50  
  694  Nederland een, oud fotoboekje uit 1919   € 2,50  
  696  Walcherse vertelseltjes van om 't"Oekje (C.i.van Nieuwenhuijzen)   € 1,50  
  697  Walcheren in woord en beeld (F.A.Broeksma)   € 1,50  
  698  Middelburg (door G.A.de Kok) klein boekje   € 1,50  
  699  Walcheren, een eiland of niet soms ( K.v.d.Maas)   € 2,--  
  700  100 jaar toerisme in Vlissingen (A.Meerman, J.Jacobs)   € 1,50  
  701   Van Boudewijnskerke tot Zanddijk (over 10 gekrompen dorpen in de gem.Veere)(A.de Klerk)   € 1,50  
  702   Abdij van Middelburg (G.A.de Kok)   € 1,50  
  703  Zeeuwse romans en verhalen, Index van het Zeeuws Documentatiecentrum 1e en 3e druk   € 1,50  
  704  Veedrinkputten (uitg.Prov.Zeeland)   € 1,--  
  706  Het Van de Perrehuis te Middelburg (F.Jilleba)   € 2,--  
  707  Het Nederlands Fotoportret 1860-1915  (uitgave CBG 1989)   € 1,50  
  708  Jan de Prentenknipper , Zeeuwse Volkskunst langs 'Heeren wegen 1798-1870   € 7,50  
  709  Het vierde gewas   € 1,50  
  710  De nieuwste woordspelingen van Mark van den Oever en Arend Haye   € 1,50  
  711  Onder Zeelands hoge hemel door Barend Zwerfmans   € 1,50  
  712  Zee en Land , gedichten over Zeeland   € 1,50  
  713  Walcheren  onder de zeegolven (1945)   € 1,50  
  714  Zee gedichten   € 1,50  
  715  Genealogie Scheijbeler   € 2,50  
  718  De onfortuinlijke dood van Krijn Kip  (Katinka Polderman)   € 2,--  
  719  Een Oud-Walcherse boederij  (J.Vader)   € 2,50  
  720  Walacria   Een kroniek van Walcheren  (Heemk.kring)   € 5,--  
  722  De beste honderd ., 25 jaar Zeeuwse Almanak   € 1,50  
  723  Gelaagd land   Wandelingen over het eiland Walcheren   € 1,50  
  725  Portret van de Zeeuwse stromen  (vvel foto's)   € 5,--  
  726  250 jaar PZC   € 1, 50  
  727  Jaarboeken Centraal Bureau voor Genealogie. Jaargangen 1974 t/m 1988 en 1992 t/m 2013    per jaarboek:   € 1,--  
728 Twee Gouverneurs en een equipagemeester  In en om Malakka 1778-1823   € 3,50  
730

In den vreemde  ( een blad voor geinteresserrden in emigratie en immigratie )  jaargang 3,4,5 en 6.         Per jaargang

  € 5,--  
732 De dag dat de generaal huilde en andere verhalen over de oorlog in Middelburg   € 4,50  
733 Hoogwater, 50 jaar na de Watersnoodramp van 1953   € 7,50  
734 Twee euwen Rijkswaterstaat   € 10,--  
736 Nederland in vroeger tijden, deel XVII Zeeland (Goes, Tholen,Vlissingen,Veere)   € 3,50  
737 Leer mij ze kennen de Zeeuwen  (door L.W.de Bree)   € 2,50  
738 Een wandeling in en rond Vianen (door Ary Baggerman)   € 2,50  
739 Geschreven verleden , genealogie en oud schrift      € 2,50  
740 Reimerswaal (Wim Riemens/kees Cijsouw   € 2,50  
741 Helmond, van plaggenhut tot paalwoning   € 3,50  
742 Kenterend getij   € 2,50  
743 Zeeuws platenboek (Frans van den Driest, Rino Visser)   € 3,50  
744 Elisabeth M.L. van Deventer-Maas 1857-1942   € 3,50  
745 Zeeuwen gezocht, gids voor stamboom onderzoek in Zeeland   € 10,--  
746 Gereformeerd en Evangelisch, geschgiedenis van de Buddinggemente te Goes enz.   €  2,50  
747 Familiewapens, oud en nieuw   € 2,50  
748 Stamboek van de familie Van Gelder  (getypt) 1899   € 15,--  
749 As twee onden vechte    (in dialect)   D.A.Poldermans   €  5,--  
750 Ze wist nie wa ze de (in dialect) D.A.Poldermans   €  5,--  
751 Op de Hollandse toer , dagtrips   €  1,50  
752 Hendrik Verhees, een grensoverschrijdende Brabantse landmeter, cartograaf en patriot   €  5,--  
753 Pyttersen's Nederlandse Almanak 1974   €  1,50  
754 Who's who in the Netherlands   €  3,50  
755 Bijdrage Genealogie Braat 1978   €  5,--  
756 Les Savants  Godefroy , memoires d'une famille       1873   enigszins beschadigd   €  3,50  
758 Godefroy          Rotterdam 1978    2 dezelfde exemplaren                               per stuk   €  7,50  
759 De familie  Moorrees -Moorees, Morees   €  7,50  
760 Mulock Houwer, Mulock en Houwer        Hilversum sept. 1995  (2e versie)   €  7,50  
761 Meijer Timmerman Thijssen deel IV   €  5,--  
762 Goes in haar Sas   (Archiefdienst Goes)   €  1,50  
763 Voorlopige bijdrage tot de genealogie van de Ned. fam. DER WEDUWEN   €  2,50  
764 Bijdrage tot de genealogie van de Ned. fam. DER WEDUWEN   €  3,50  
765 Genealogie van het geslacht Verjaal door A.S.P. Verjaal   €  5,--  
766 Het geslacht Tromp   €  5,--  
767 Genealogie Hogerheide   €  5,--  
768 De Maartenskerk in de smalstad   €  1,50  
769 Oorkondenboeken Noord Brabant delen 1.1 en 1.2                            per deel € 25,- of samen   € 45,--  
770-4 Zuid Beveland, diverse DTB boeken   € 20,--  
771 Trouwboek der Ned.Herv.Kerk Biervliet 1628-1667   €   5,--  
772 Wemeldinge, Schepenakten 1578-1579   €   3,50  
773 Inschrijflijsten voor de National Militie van Wissenkerke 1814-1830   €   3,50  
774 Stamboom familie Wijfferls    editie 1989   €   5,--  
775 Genealogie geslacht Riemens   €  7,50  
776 Bergheym 1600-1985   €  3,50  
777 Genealogie van de familie Van Cruyningen   €  3,50  
778 Standaert  x de Meulmeester   €  3,50  
779 Kroniek van het land van de Zeemeermin  (Schouwen-Duiveland)  1976, 1977,1979,1983,1995,2010.                                       per  exemplaar   €  1,--  
781 Bevolkingslijst Ellewoutsdijk en Everinge  1813   €  2,50  
783 Bijdragen tot de geschiedenis van de stad Deinze , delen 1941, 1942,1970,1981,1993,1994 alles samen   € 10,--  
784 Zeeuwse Historische bronnen, deeltjes KLeine serie no 2,5,8 , 10                   samen   €  2,50  
785 Het geslacht Poley (copie van boek)   €  3,50  
786 Sentimentele Aardrijkskunde, Zeeuwse mijmeringen, P.H.Ritter Jr. en Anton Pieck   €  5,--  
787 400 jaar onderwijs Bruinisse   €  1,50  
788 Zeelandboek 1 t/m 7                                                                                             samen   €  3,--  
791 Vlissingen, opwindende stad aan de zee   €  1,50  
792 Mossels in heden en verlkeden.  (Culturele Stichting Bruinisse)   €  2,50  
793 Genealogie  van de Bourgondische, Vlaamse en Zeeuwse geslachten MICAULT,  de BOULIN, BOULYN, Bolyn (door C.v.d.Klippe)   €  7,50  
794 Zeeuwse familienamen door Dr.P.J.Meertens   €   7,50  
795 Doopboek 's-Heer Abtskerke 1661-1740   €   5,--  
796 Doopboek Baarland 1651-1671   €   5,--  
797 Westkapelle, een familie, verz. parentelen, kwartierstaten van aan elkaar verwante families   €  15,--  
798 Antwerpse poortersboeken , 3 delen 1533-1608 met index              

€  20,--

 

 
799 Kwartierstaat Suurmond - Quist   €   5,--  
800 Kroniek van de familie Van Melle   €    7,50  
801 CD rom : Van Zeeuwse Stam n0 1-100   €  10,--  
802 CD rom : Gemeente Borsele   €  10,--  
803 CD rom : Zeeuws wartierstatenboek   €  10,--  
804 Colijnsplaat, data betalingen trouw en ondertrouwgeld in de diaconierekeningen 1746-1810   €    2,50  
805 Gids nadere toegang Rijksarchief Zeeland  uitgave 1989   €    2,50  
806 Inventaris van de archieven der gemeente IJzendijke 1640-1970(1984)    uitgave gem.Oostburg 1994   €    2,50  
807 Inventaris van de archieven der gemeente Nieuwvliet 1630-1970(1972)    uitgave gem.Oostburg 1995   €    2,50  
808 Overlijdensakten Vlissingen 1808-1942 4 delig  2 series beschikbaar, per serie   €  50,--  
809 Overlijdensakten Veere 1811-1940   €  10,--  
810 Overlijdensakten Arnemuiden 1811-1942 2 delig   €  15,--  
811 Overlijdensakten Kats 1811-1940   €  10,--  
812 Overlijdensakten Koudekerke 1811-1966   3 delig   €  20,--  
813 Overlijdensakten Domburg 1811-1940   €  10,--  
814 Zeeuwen tegen het water Sporen van de waterstaatsgeschiedenis in Zeeland   €   2,50  
815 Aan tafel , oude familierecepten  (uitgave Zeeuws Archief)   €   2,50  
816 Walcheren, wat anders 2   €   3,50  
817 Van Boudewijnskerke tot Zanddijk   €   2,50  
818 Michiel Adriaanszoon de Ruyter ( AO'76, no 1611)   €   1,--  
819 Zeeuwlingen, levensverhalen van Zeeuwse honderdplussers   €   3,50  
820 De prijs der vrijheid  (H.Sturm) 1948  roman van Walchers ondergang   €   5,--  
821 Middelburg in oorlogs en bezettingsjaren   €   5,--  
822 Eerstelingen , uitgegeven ten voordele van den Alg. armen van Middelburg (1852)   €   2,50  
823 Walcheren in nood  (bram van Dishoek)   €   2,50  
824 Aan de rede ( M.P.de Bruin)   €   2,50  
825 Kent U Zeeland ook zo ? (G.A.de Kok)   €   1,50  
826 Jikkemien  ( Dignate Robbertz)   €   7,50  
827 Zwerftochten door Zeeland  (Dirk Broeder)   €   5,--  
828 Zeeland bij gaslicht   €   5,--  
829 Frontstad Vlissingen  (2e wereldoorlog)   €   3,50  
830 Steen in de vijver  (L.W.de Bree)   €   3,50  
831 Zeeland  , waarom, daarom   €   1,50  
832 Vlissingen in de tijd, geschiedenis in kort bestek (C.H.J.Peters)   €  1,50  
833 De VOC in Zeeland, een wandeling door Middelb urg en een tocht door Walcheren   €  1,50  
834 Voor Zeeland , uitgave t.b.v. den wederopbouw van Zeeland   €  1,50  
835 Bel, bel, Zeeuwse streekdrachten in een ander daglicht  (J.Cats)   €  7,50  
836 Encyclopedie van Zeeland, 3 delen totaal: (destijds 375 gulden)   € 100,--  
837 Salzburgers en Nederland 1732-1733   €  3,50  
838 Transporten van huizen in Heinkenszand 1591-1810   €  5,--  
839 Genealogie Wubben   €  1,50  
841 Het kloveniersgilde te Scherpenisse 1594-1994   € 1,50  
842 Kerken en torens in Zeeland (H.Janse)   € 1,50  
843 Volksverhalen ui Zeeland en de Zuid Hollandse eilanden   € 1,50  
844 De Oostkerk (uitgave Herv.GEm Mdb 1968)   € 1,--  
845 Tussen Afsluitdammen en Deltadijken deel 3 (M.H.Wilderom, ing.)   € 5,--  
846 Ontworsteld land , over zee,land en zeeuw ( de Kok , Verburg)   € 3,50  
847 Zeeland in Beeld (A.Loosjes)   € 7,50  
848 Zeeland in vogelvlucht    € 5,--  
849 Zeeland, de parel van Nederland   € 5,--  
850 Nieuwe Walcherse Arkadia   € 1,50  
851 Kenterend getij   € 2,50  
852 Worsteling om Walcheren 1939-1945 (H.Bollen, J.Kuiper-Abee0   € 2,50  
853 Zeeuws platenboek (F.v.d.Driest , R.Visser)   € 2,50  
854 Zeven eeuwen Veere ( P.Fagel)   € 5,--  
855 De provinciale boot , 175 jaar Prov.Stoomboot Diensten in Zeeland (W.J.J.Boot)   € 5,--  
856 De monumenten van Middelburg (dr.W.S.Unger, archivaris dergemeente)   € 7,50  
857 De bevrijding van Walcheren (H.A.van Lith)   € 1,--  
858 Kasteel Westhoven (mevr A.L.G.Bosboom-Toussaint) boekje uit 1882   € 3,50  
859 Zeeuwen en de VOC (Doeke Roos)   € 3,50  
860 Zeeland 40 45 deel 1 (L.W.de Bree)   € 7,50  
861 Middelburg in beeldspraak   € 1,50  
862 Middelburg   € 1,50  
863 Vrouwenpolder (B.Stroman) roman   € 1,50  
864 Leer mij ze kennen... de Zeeuwen  (L.W.de Bree)   € 1,50  
865 Serooskerke (W) zoals het was   € 3,50  
866 Walcheren komt boven water (A.den Doolaard)   € 1,50  
867 Nederlandsche gedenckclanck (Adriaen Valerius)   € 5,--  
868 Onder Zeelands hoge hemel ( Barend Zwerfmans)   € 1,50  
869 Langs de oude Zeeuwse kerken   € 1,50  
870 Sentimentele Aardrijkskunde  Zeeland (P.Ritter jr, begeleid door Anton Pieck)   € 2,50  
871 Zeeuwse Reflexen en Complexen ( van Schagen / Heyse)   € 3,50  
872 Gedenkboek 50 jaar Christelijke Kweekschool voor Zeeland te Middelburg   € 3,50  
873 Zeeuwscge mijmeringen (P.H.Ritter Jr)   € 1,50  
874 Gids voor Zeeland   € 1,--  
875 De Zeeuwsche Lier (Martien Beversluis)   € 2,50  
876 Karolingische burchten in Zeeland (prov. Zeeland)   € 1,50  
877 Berichtg wegens het verongelukken van de Woestduin en redding door Naerebout   € 2,--  
878 Prentenboek van Middelburg   € 5,--  
879 Middelburg, Walacria een kroniek van Walcheren    jaarboek deel 6   € 2,50  
880 Een Oud Walcherse boederij (J.Vader)                      2 exemplaren per stuk € 2,50  
881 Zeeuws kwartierstatenboek deel 4                           3 exemplaren per stuk € 3,--  
882 DeZuid-Bevelandse Familie Rijk   € 25,--  
883 Zeeuws kwartierstatenboek delen 1,2,3,4,5   samen:   € 15,--  

* = gereserveerd.

Laatst gewijzigd 05-12-2019


     
     
     
Foto Archieven-dag in ons jubileumjaar 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boeken te koop