Bezoekadres:
Hofplein 16
4331 CK MIDDELBURG
tel. 0118-678837


Postadres: Postbus 70
4330 AB MIDDELBURG

e-mail: secretariaat GCZ
e-mail:
webmaster

Webdesign: G. van Duin
Webmaster: A. Bouwens


Openingstijden:
Dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur

Elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 16.00 uur, m.u.v. de maanden juli, augustus en januari. In 2019 zijn we ook de eerste zaterdag van juni gesloten.


IBAN number NL56INGB0004890819, BIC: INGBNL2A
PayPal:e.rentmeester@genealogischcentrum.nl

(Houdt rekening met kosten)

 © Stichting Genealogisch Centrum Zeeland 2019

Foto Archieven-dag in ons jubileumjaar 2015

Zuid-Beveland H - N

'S-HEER ABTSKERKE en SINOUTSKERKE

ORDNERS
38 Doop 1666-1810 (alfabetisch gerangschikt + register op vrouwennamen)
Doopregister 1660-1810
Geboorten 1853-1862
Trouwboek 1667-1810 ( + register op vrouwennamen en op mansnamen)
Overlijden 1932-1940
Gezinnen 1666-1810
Raze, diverse nummers, tijdvak 1667-1810, verkopingen,transporten, plechten, schepenacten en gerechtsrollen.
Inwonerslijst 1813
Bevolkingsregister 1861-1887
Diversen
39 Actaboeken N.H. kerk 1670-1715
Lidmatenlijst 1666
Consistoryboek
Overloper 1603,1617,1667

BOEKEN
, (zie cassette nr.5)

'S-HEER ARENDSKERKE


ORDNERS,

40 Doopboek 1584-1606 + naamregister
Doopboek1666-1722 (alfabetisch op vadersnaam) en naamregister van de ouders
Doopboek 1729-1810 (alfabetisch op vadersnaam) en naamlijst van de ouders
41 Trouwen 1583-1605 (+ alfabetische naamlijst)
Trouwen 1614-1810 (+ alfabetische naamlijst)
Overlijden 1806-1810 en 1933-1940
42 Bevolking 1813
Lidmaten 1581-1589
Avondmaalgangers 1585-1604
Lidmaten 1594
Ouderlingen en diakenen 1587-1610
Avondmaalgangers 1604-1615 (alfabetisch in een lijst)
Lidmaten 1619-1634
Lidmaten 1773-1810
Diaconie rekeningen 1583-1667 en 18e eeuw
Raze 2720, register van transporten 1678-1688
Overloper Nieuwe Kraaijert 1623, 1679, 1715
Overloper Oude Kraaijert 1657
Indices op de Diaconierekeningen 1583-1667
Uit diaconierekeningen afgeleide sterf- of begraafdata
Index op de lijst van aangegeven lijken 1806-1810
Inventaris Raze
Roode Roede

Diversen

BOEKEN, (zie cassette nr.5, 5a en 5b)
7 Inventaris van het Archief van het waterschap 1703-1959
8 Register van weesakten 1678-1754 RAZE 2738
9 Bevolking 1811
10 Indices op de Diaconierekeningen pag.1-135
11 idem pag.136-357
12 idem pag.358-619
13 Register van transporten 1678 - 1700

'S-HEERENHOEK

ORDNERS,

43 Doopboek 1657 -1810 (alfabetisch op voornaam) Lidmaten 1657 - 1729 N.H. Kerk actaboek
Bevolking 1813 Raze 2753
44a Doop- en Trouwboek 1657-1810 Nederduits Gereformeerd (A t/m L)
44b Doop- en Trouwboek 1657-1810 Nederduits Gereformeerd (M t/m Z) met index A t/m Z
45 Doop (R.K.) 1665-1709 (+ register op fam.naam van de vader)
46 Doop (R.K.) 1710-1735 (+ register op de ouders)
Doop (R.K.) 1736-1760 (+ register op fam.naam van de vader)
47 Doop (R.K.) 1760-1790 (alfabetisch gerangschikt + register op de familienamen van de moeder)
Doop (R.K.) idem 1768-1775 (copie van het origineel)
48 Doop (R.K.) idem 1791-1810 (alfabetisch gerangschikt + register op familienaam van de moeder)
Trouwen (R.K.) L.P. (1666-1784) + copie van het origineel + register op familienamen, plaatsnamen en getuigen)
Trouwen (R.K.) L.P. (1666-1805) (alfabetisch gerangschikt)
49 Overlijden (R.K.) L.P.(1697-1709)+ register op familienamen
Overlijden (R.K.) L.P.(1698-1766)+ register op familienamen + register op plaatsnamen.
Overlijden (R.K.) L.P.(1791-1806)+ register op familienamen
Overlijden (R.K.) L.P.(1798-1810) alfabetisch gerangschikt)
Begraafboek R.K. 's-Heerenhoek 1798-1810
Begraven (R.K.) 1817-1930
Overlopers 1757-1771-1792
Register der Fundatien van Zuid-Beveland 1818-1918

Diversen

BOEKEN, (zie cass. nr.5)

1 Bevolking 1811
2 Toponymie van 's-Heerenhoek
3 De kerk van de Nederlands Hervormde gemeente te 's-Heerenhoek 1672-1985

'S-HEER HENDRIKSKINDEREN

ORDNERS,

50 Inwoners 1813
Raze 2760, schepenactenboek 1745-1803 (+ namenreg.)

Diversen

BOEKEN, (zie cass. nr.5b)

5 Raze 1584
6 Raze 1761

HEINKENSZAND

ORDNERS,

51 Geboorten/Doop 1807-1824 + naamreg.
Trouwboek 1807-1810 + naamreg.
Ondertrouw 1807-1810
Reconstructie DBT 1614-1810
Inwonerslijst 1793
Inwonerslijst 1813
Inwonerslijst in de leeftijd 20-40 jaar in 1813
Inwonerslijst in de leeftijd 41-60 jaar in 1813
Aantekeningen uit Consistorieboek 1649-1733 + register
Aantekeningen uit Diaconiereken. 1717-1803 + register
Giften (onder)trouw 1727-1777 + index
Diversen
52 Raze 2778-2847
Raze 2827-2841
Overloper 1684 + 1720
Diversen
53 Raze 2790, 1591-1595
53a Transporten van huizen 1591-1810

BOEKEN, (zie cass. nr 6 en 7)

8 Bevolking 1811
9 Weeskamer 1633-1765
10 Raze 2790 deel 1 pag. 1-300
11 Raze deel 2 pag. 301-512

HINKELENPOLDER

ORDNERS,

54 Schepenacten RAZE 3364-3368-3369-3370 - 3371A

Baanders Vergaar Oost Hinkelen Polder

Diversen
BOEKEN
, (zie cass. nr 7)

3 Overloper 1715

HOEDEKENSKERKE

ORDNERS

55 Doop 1658-1737
Doop 1738-1810
Trouwen 1654-1737 + register
Trouwen 1737-1806
Trouwen 1658-1806
Geboorten 1873-1882
Huwelijk 1873-1882
Overlijden 1873-1882
Lidmaten 1658-1682 en 1705-1805
Bevolking in 1813
Diversen
56 Doop R.K.parochie 1796-1810 Parochie Kwadendamme
Trouwen R.K.parochie 1801-1810 Parochie Kwadendamme
Begraven R.K.parochie 1801-1810 Parochie Kwadendamme
Raze 2850, gerechtsrol (1740-1803) + naamregister
Raze 2850, leveringen (1751-1807) + naamregister
Raze 2865, plechten (1771-1803) + naamregister
Raze 2872, minuten testamenten 1732-1759 + naamregister
Raze 2854, Schepen actenboek 1642-1654 + naamregister
Raze 2857, 1658 - 1705
Naamregister 1636 Gem, archief Goes no 175 VN 3128
Magistraat, Schout en Secretaris 1642-1811
Raze 2849 transcriptie

Diversen

BOEKEN
, (zie cass. nr 9)

2 Bevolking 1811
3 Inventaris van het Archief van het waterschap 1679-1959

KAPELLE

ORDNERS

57 Begraafboek 1631-1634 (alfabetisch gerangschikt)
Overlijden 1813-1815
Doop 1597-1673 (alfabetisch gerangschikt)
Doop 1685-1747 (alfabetisch gerangschikt + lijst met namen van de echtgenote en van de doopheffers)
Doop 1728-1777 (alfabetisch gerangschikt + index op namen van de moeders
Geboorten 1813-1815
58 Geboorten 1853-1872
Trouwen 1655-1728 (alfabetisch gerangschikt + naamlijst)
Trouwen 1731-1810 (alfabetisch gerangschikt)
Huwelijk 1813-1815
Huwelijk 1853-1872
Overlijden 1813-1815
Overlijden 1853-1872
59 Raze 2944-3012 genealogische aantekeningen uit de archieven van rechtbanken, weeskamers, enz. 1607-1811 (alfabetisch gerangschikt ) + naamregister
Raze 2952 Processtukken 1710-1764
Raze 2984 minuten van huw.akten 1681-1721 + naamregister
Raze 2987 minuten van testamenten 1750-1762 + naamregister
Raze 2986 minuten van testamenten 1694-1749 + naamregister
Raze 2985 minuten van testamenten 1624-1730 + naamregister
Raze 2990 minuten van testamenten 1755-1808 + naamregister
Raze 2988 minuten van testamenten 1763-1769 + naamregister
Raze 2999 minuten van boedelrekeningen en boedelinventarissen 1706-1728
Raze 3000 1, 11 en 111 minuten van boedelrekeningen en boedelinventarissen 1729-1787
Raze 3001 1, 11 en minuten van boedelrekeningen en boedelinventarissen 1788-1797
Raze 3002 en minuten van boedelrekeningen en boedelinventarissen 1705-1767
Raze 3006 archief van de weeskamer 1642-1713
Raze 3007 archief van de weeskamer 1713-1776
Klapper bij Raze 3006 en 3007
Raze 3008, archief van de weeskamer 1776-1810 + klapper

BOEKEN, (zie cassette nr 9 en 10)

2 De polder " Willem Anna "
3 Overloper Westambacht 1573
4 Overloper Westambacht 1615
6 Bevolking 1811
7 Handbooggilde (1) 1644-1724
8 Handboogglide (2) 1725-1871
9 Overloper Oostambacht 1583
10 Overloper Westambacht 1587
11 Baandersvergaar Oostambacht 1717
12 Index doopboek Kapelle-Biezelinge 1597-1673
13 Index doopboek Kapelle-Biezelinge 1610-1622 dun
14 Kroniek van Kapelle-Biezelinge en Eversdijk door J. Bijlo

GEBRUIKERSCOMPUTERS

1 Doopboek Kapelle-Biezelinge 1597-1673

KATTENDIJKE

ORDNERS

60 Doopboek 1647-1810 alfabetisch gerangschikt
Geboorten 1853-1872
Trouwboek 1647-1810 alfabetisch gerangschikt
Huwelijk 1853-1872
Overlijden 1853-1872
Diversen
Inwonerslijst 1813
Lidmaten 1648-1692 alfabetisch
Raze 3081 schepenakten 1645-1689
Raze 3095 minuten van testamenten 1748-1809 + naamregister
Raze 3363 Oost Beveland, thans Kattendijke, schepenacten 1742-1800 +naamregister

BOEKEN, (zie cassette nr 10a)

3 Overloper 1710
4 Overloper 1766
5 Index op doop-trouwboeken Kattendijke 1647-1810/lijst van lidmaten 1647-1692
6 Inventaris van de archieven van de gemeente Kattendijke 1798-1969
Noten
Bevolking 1811 (zie boek nr.3 Wolphaartsdijk)

KLOETINGE

ORDNERS

61 Doopboek 1668-1810 alfabetisch gerangschikt
Trouwboek 1779-1805
62 Trouwboek 1671-1776
Trouwboek 1779-1810
Diversen (trouwboek)
Overlijden 1806-1810
63 Lidmaten 1749-1777
Raze 3117, schepenacten 1566-1567
Raze 3143, schepenacten 1600/1601 + klapper
Raze 3144, schepenacten 1601/1602 + klapper
Raze 3145, schepenacten 1602/1603
Raze 3192 t/m 3196, minuten van boedelscheiding 1597-1699
64 Raze 3203A, weeskamer + klapper 1610-1740
Raze 3203B, weeskamer + klapper 1741-1811
Raze 3115, 1559, rentmeestersrekeningen
Raze 3116, 1560

Diversen
Transcriptie oudste grafzerken in Geerteskerk

BOEKEN, (zie cassette nr 10a-11)

5 Overloper 1811 (bevolking)
6 Overloper Zuidambacht 1573

KRABBENDIJKE

ORDNERS

65 Doopboek 1762-1810 met index op moedersnaam
Doopboek 1775-1810 met index op vaders- en moedersnaam
66 Trouwboek 1658-1750 + register
Lidmaten 1774-1791
Inwonerslijst 1813
Overloper van Nieuw Krabbendijke en Monneken en Maagspolders 1707
Raze 3204-3227 gerecht en weeskamer Krabbendijke 1682-1811
Raze 3462-3470 gerecht en weeskamer Krabbendijke Rilland 1781-1810
Raze 2520-2523 gerecht en weeskamer Krabbendijke Fort Bath 1791-1810
Raze 3315-3317 gerecht en weeskamer Krabbendijke Maire 1787-1810

Diversen

BOEKEN, (zie cassette nr.11)

1 Bevolking 1811
3 Overloper 1721

KRUININGEN

ORDNERS

67 Doop/Trouwen 1714-1810
Trouwen 1671-1748
68 Doop/trouwen 1628-1714 met index
Doopboek 1628-1811
Doopboek 1775-1819
69 Raze 3267 transporten en plechten 1634-1643
Raze 3268 transporten en plechten 1643-1662
Raze 3269 transporten en plechten 1662-1679
Raze 3312B, 1628
Raze 3312C, weesboek 1662-1681
Raze ....., Schepenaktenboek Oosthinkelingenpolder 1599-1602
Overloper 1623

Diversen

BOEKEN, (zie cass. nr.11)

1 Weeskamer 1585-1613
3 Bevolking 1811
4 verkoop goederen der Ambachtsheer 1831 Kruiningen (Ambacht)
6 RAZE 3313 Archief Notaris J.D.de Jonge
7 RAZE 3314 Archief Notaris F.Roeteringh
8 Overloper Kruiningen 1644

KWADENDAMME

ORDNERS

70 Doopboek R.K. 1801-1813
Overlijdensboek R.K. 1802-1860
Gilde 19e eeuw
Naamlijst inwoners parochie Kwadendamme 1873-1879, Kwadendamme, Hoedekenskerke, Baarland, Oudelande, Nisse, 's-Gravenpolder, 's-Heer Abtskerke)

BOEKEN (zie cass. 11)

1 Parochie Kwadendamme 1801-1993

MAIRE

BOEKEN


NIEUWLANDE


BOEKENNISSE


ORDNERS

71 Doopboek 1711-1810 met klapper
Trouwen 1607-1705 met klapper
Trouwen 1763-1810 alfabetisch gerangschikt
Overlijden 1806-1811
Lidmaten 1633-1697 en 1736-1816
Extracten Actaboeken Kerkeraad 1633-1816
Bewonerslijst Nisse (1960-1970)
Diversen
71A Doop en trouwbork 1711-1810

BOEKEN
, (zie cass. nr.12 en 13)

3 Bevolking 1811
4 Meetboek van "De Mooije Staecke"


Laatst gewijzigd 10-02-2019


Inventaris collecties