Bezoekadres:
Hofplein 16
4331 CK MIDDELBURG
tel. 0118-678839


Postadres: Postbus 70
4330 AB MIDDELBURG

e-mail: secretariaat GCZ
e-mail:
webmaster
e-mail:
contact algemeen

Webdesign: G. van Duin
Webmaster: A. Bouwens


Openingstijden:
Dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur

Elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 16.00 uur.


IBAN number NL56INGB0004890819, BIC: INGBNL2A
PayPal:e.rentmeester@genealogischcentrum.nl

(Houdt rekening met kosten)

 © Stichting Genealogisch Centrum Zeeland 2017

Foto Archieven-dag in ons jubileumjaar 2015

ALGEMEEN

 

ORDNERS
1 Haardstedengeld 1694 Gevangenenlijst 1689 Huwelijken Vlissingen (m of v) met Walcherse m of v Deserteurs 1809 - 1813 Prefectuur no.56 Reg.Civique plm.1812 Salzburger emigranten 1732 Diversen
2 Fiches H.J.L. van der Linden A t/m C
3     ,,                     ,,                D t/m J
4     ,,                     ,,                L t/m Q
5     ,,                     ,,                R t/m W
6      ,,                    ,,                op achternaam van de vrouw
7      ,,                    ,,                op voornaam van de vrouw

 

BOEKEN, zie cassette A , B , B1
1 Oostwatering van Walcheren overloper 1581
2 Westwatering van Walcheren overloper 1 1607
3            ,,            ,,           ,,            ,,          2 1607
4 Domburg-Aagtekerke bevolking 1811
5 Gapinge-Kleverskerke-St.Laurens bevolking 1811
6 Brigdamme-Hoogelande-Melis- en Mariekerke-Buttinge- Grijpskerke en-Poppendamme. bevolking 1811
7 De reconstructie van de blokken uit de overloper van de Westwatering
8 Westwatering van walcheren overloper 3 1574
9 Steenrol van de ambachten in Walcheren AD 1515 RAZ Rekenkamer van Zeeland deel II, Archief van de Rekenkamer c.1189-1825 Inv nummer 45
  (De Vijf Ambachten, polder Walcheren, Waterschap Walcheren) :
10 Archief van de Polder Walcheren,Waterschap Walcheren, Vergaarboek van deVijf Ambachten (1686 - 1811) en Archief van de Rekenkamer van Zeeland II, Vergaarboek van de Vijf Ambachten (1757 - 1806)
11 Alfabetische lijst van de eigenaren van landerijen gelegen onder de Vijf Ambachten of Noordwatering van Walcheren met opgave van de schotbare en de vrijlanden Ao 30 januari 1812. Inv.nr. 295 Archief polder Walcheren en Waterschap W.
12 Overloper van de Vijfambachten van Walcheren anno 1584 , Archief Rekenkamer van Zeeland II, Inv.nr.1155
13A,A1 De veldnamen van Aagtekerke, Domburg, Meliskerke, Oostkapelle, Westkapelle
13B,B1  idem                      Arnemuiden, Kleverskerke, Grijpskerke, Middelburg, Oost en West Souburg, Sint Laurens
13C,C1  idem                      Serooskerke, Veere, Vrouwenpolder
13D,D1  idem                      Zoutelande, Biggekerke
13E,E1  idem                      Koudekerke (W)
13F,F1  idem                      Ritthem, Nieuwerve en Welzinge

 

 
  AAGTEKERKE
  ORDNERS
8 Huwelijk 1843-1862 (op jaartal + alfabetisch)
Lidmaten 1624-1812 (Alfabetisch gerangschikt)
Haardsteden 1694
Diversen
9 Rechterlijk archief Raze 1109 1676-(1691)1729
10 Register van Transporten en Plechten 1729-1749 Raze 1110

 

BOEKEN (zie casette nr.1 en 2)

 

Bevolking 1811 (zie boek 4 Walcheren Algemeen)
1 Reg.van Transporten en Plechten 1668-1675
2    ,,     ,,         ,,            ,,       ,,        1676-1691 dl 1
3    ,,     ,,         ,,            ,,       ,,         1691-1729 dl 2
  GEBRUIKERSCOMPUTERS
1 Aagtekerke bevolking 1811

 

 

 

ARNEMUIDEN

 

ORDNERS
11 Akten van Arrest Raze 180A 1713-1797
Testamenten Raze 180B
          ,,          Raze 186C
          ,,           Raze 186D
Transporten, schuldbekentenissen Raze 180E
Verklaringen 1595-1800 Raze 180G
Inventarissen (losse stukken) Raze 180J
Ingekomen stukken Raze 186G
Weesakten Raze 187D t/m 187F, D t/m Q 1574-1811
Schepenakten Raze 124 t/m 141 1574-1597
Decreetbrief Raze 174 1575-1589
Arresten en transporten Raze 175 1599-1601
12 Lidmaten Herv.kerk 1712-1821 periode 1730-1736 ont-breekt
Poortersboek (Alfabetisch gerangschikt) van 27 juni 1570 - 25 april 1844
Kohier 100e penning 1579 en 1584
Diversen
13 Bevolkingsregister ca.1800 deel 1


            ,,                 ,,     ,,   deel 2

 

BOEKEN
1 Bevolking 1811 zie cassette nr.1
  GEBRUIKERSCOMPUTERS
1 Arnemuiden bevolking 1811
2 Zerk uit de kerkvloer Arnemuiden met transcriptie

 

 

 

BIGGEKERKE

 

ORDNERS
14 Trouwboek t/m 1770
Lidmaten Hervormde kerk 1585-1637
Lidmaten Alfabetisch gerangschikt
Diversen
14A Dopen 1583 t/m okt.1770

 

BOEKEN
1 Bevolking 1811

 

 

 

BUTTINGE

 

RAZE 928 Schepenakten 1679-1720 zie "Grijpskerke", ordner 17.
RAZE 929            ,,           1720-1729 id.
RAZE 930            ,,           1740-1758 id.
RAZE 931            ,,           1758-1765 id.
RAZE 932            ,,           1765-1777 id.
RAZE 933            ,,           1778-1798 id.
RAZE 941 Boedelreken.  1760-1767 zie "Grijpskerke", ordner 17.

 

DOMBURG

 

ORDNERS

15      

Doop 1672-1810
Trouwen 1675-1810
Geboorten en Doop 1804-1810
Trouwen 1804-1811
Raze 222 Weeskamer 1713-1786
Raze 1126-1131,Domburg buiten 1691-1811

15A

Raze 1140-1140a Domburg buiten 1694-1811
Raze 194-200, 205, 209-211, 219 en 220.schepenakte 1540-1673
Raze 214, testamenten
Lidmaten 1760-1811

Diversen

 

BOEKEN

 

Bevolking 1811 (zie boek 4 Walcheren Algemeen)

 

BOEKEN(cassette 2A)

 

Overlijdensakten Domburg 1811-1940

 

GAPINGE

 

ORDNERS

 

Doopaantekeningen deel A 1589-1645
               ,,                deel B 1645-1700
               ,,                deel C 1700-1755
               ,,                deel D 1755-1810
Trouwboek Hervormde kerk 1771-1810
Actaboek 1608-1634
Lidmaten 1608-1878
Diversen

 

BOEKEN

 

Bevolking 1811 (zie boek 5 Walcheren Algemeen)

1

Index op de persoonsnamen 1576 - 1811 zie cassette 2

 

 

 

GRIJPSKERKE

 

ORDNERS

 

Geboorten en doop 1765-1810
Trouwen 1764-1810
Lidmaten Herv. kerk 1604-1663 (2 delen)
Begraven 1607-1634
        ,,      1718-1812
Overlijden 1719-1760
        ,,       1762-1811
Raze 943 Inwoners 1680-1726
Actaboek 1603-1631
Raze 967 Reg van weesakten 1680-1811
Raze 947 Schepenacten 1618-1624
Diversen

 

BOEKEN (zie cassette nr. 2)

 

Bevolking 1811 (zie boek 6 Walche-ren Algemeen)

1

Weeskamer Grijpskerke en Poppendamme (1680-1811)

 

 

 

HOOGELANDE

 

RAZE 977 Register van verweesinge, zie "Biggekerke". ordner 17.

 

 

 

KLEVERSKERKE

 

ORDNERS

 

Lidmaten Hervormde kerk 1733-1813
Raze 1158a-b-c weeskamer 1758-1810
Diversen

 

BOEKEN, zie cassette nr.3

 

Bevolking 1811 (zie boek 5 Walcheren Algemeen)

1

Overloper Nieuwerkerke en Kleverskerke 1776

 

 

 

KOUDEKERKE

 

ORDNERS

19

Trouwen 1806-1811
Lidmaten Hervormde kerk 1632-1733
        ,,              ,,                1733-1817 (deel1)
        ,,              ,,                1753-1817 (deel2)
Grafregister 1704-1808
Akten van Indemniteit 1802-1804
Straatnaamnummering
Diversen

 

BOEKEN, zie cassette nr.3 en 3A

1

Westwatering van Walcheren Amb.Koudekerke. Overloper 1574

2

           ,,            ,,           ,,          ,,           ,,                   ,,

3

Overlijdensakten Koudekerke A-Loon 1811-1940

4

Overlijdensakten Koudekerke Lorier-Z 1811-1940

5

Overlijdensakten Koudekerke 1941-1966

 

 

 

ST.LAURENS

 

ORDNERS

 

Lidmaten Hervormde kerk 1610-1629
Ondertrouw -trouwen 1600-1810
Raze 925-926

 

BOEKEN

 

Bevolking 1811 (zie boek 5 Walcheren Algemeen)

 

 

 

MELISKERKE

 

ORDNERS

20

Doop (alfabetisch gerangschikt) 1614-1619, 1723-1737,1750-1753.
Lidmaten
Diversen

 

BOEKEN

 

Bevolking 1811 (zie boek 6 Walcheren Algemeen)

 

 

 

MIDDELBURG

 

ORDNERS

21

Diverse doopgegevens
Doopboek ref (onvolledig) 1594-1645
Doopboek   ,,         ,,          1688-1745
Doopgetuigen        ,,          1595-1650
Zeeuwse predikanten geboren in Middelburg
Lijst Gereformeerde predikanten `1843-1965

22

Ondertrouw 1792-1800

23

Klapper op ondertrouw 1792-1810

24

Huwelijk Ref (man-vrouw) onvolledig 1580-1651

25

Trouwgeld 1783-1810
Echtparen uit begraafboeken

26

Huwelijkse Bijlagen 1811-t/m 1826 + index (gedeeltelijk)
Middelburgers die voorkomen in huw.akten Koudekerke 1811-1823

27

              ,,         ,,                                                         1827-t/m 1830

28

Trouwboek 1600-1800

29

Getuigen Doop en trouw
Engelse gemeente Doop 1624-1819
      ,,            ,,        Index Doop
      ,,            ,,        Trouwen 1624-1810
      ,,            ,,        Index Trouwen
      ,,            ,,        Lidmaten 1736-1811

30

Doopsgezinden in 1581
Doopsgezinden Trouw 1642-1685
            ,,         Lidmaten 1642-1831
Lutherse kerk uittreksel geschiedenis kerk
            ,,          Lidmaten 1742-1920

31

Joodse Gemeente 1811-1861
De Joodse begraafplaatsen in Middelburg
Waalse Gemeente Doop/trouw
      ,,           ,,         Lidmaten 1585-
Kerkeraad Herv. Gemeente 1574-1860
Diversen

32

Begraven A t/m F

33

Begraven G t/m K

34

Begraven L t/m P

35

Begraven Q t/m W

36

Begraven 1792-1800
Index op collaterale subjecten van de stad Middelburg 1696-1806
Collatorale subjecten 1731-1752
Begraven
Transcriptie oudst gedateerde grafzerk in de Abdijkerk

37

Collatorale successie 1650 - 1653
klapper overlijden 1923-1932
Register van overlijden in de kerken binnen de stad Middelburg door Thomas de Kok

38

Godshuizen-Ziekenhuis-Simpelhuis
549 Godshuizen naamlijst verpleegden 1818-1813
550 Verpleegden in het ziekenhuis
Zieken- en Simpelhuis
Patienten simpelhuis
Godshuizen-Ziekenhuis-Simpelhuis
1379 Hoofdgeld 500e penning 4 en 8.3.1672
1441-1564 Godshuizen Middelburg
1481-1482          ,,             ,,
1505 Weduwenbeurs 1736-1811
1537-1539 Armengoederen 1650-1701
1540                   ,,                1708-1799
1568a Zieken in Armenhuis vanaf 1749 (echtparen en mannen)
1179 Nieuw arch. personen in Ziekenhuis 1789-1837
1180        ,,               ,,         in Simpelhuis 1793-1837

39

Armweeshuis
Handschriften verzamelingen 893
Inventaris Godshuizen 1486
         ,,             ,,           1487
         ,,             ,,           1488
         ,,             ,,           1499
         ,,             ,,           1500
         ,,             ,,           1503 A en Bw
         ,,             ,,           1548
         ,,             ,,           1551 A en Bw
         ,,             ,,           1553
         ,,             ,,           1554
         ,,             ,,           1557
         ,,             ,,           1558
         ,,             ,,           1634
Notulen Armweeshuis inv.1469, periode 24-4-1771 t/m 6-3-1797

40

Burgerweeshuis Klapper 1718-1811
Inventaris Godshuizen 1490-1491 Kleding jongens
         ,,            ,,            1492-1493 Kleding meisjes
         ,,            ,,            1497 Houwkinderen
         ,,            ,,            1603-1605 Kleding meisjes
         ,,            ,,            1630 Houwkinderen
         ,,            ,,            1936 Grootboek 1720-1781
         ,,            ,,            1937-1940-1945-1950 Effecten
         ,,            ,,             2024-2028 Rekening courant
         ,,            ,,             2029 Goud en Zilver vanaf 1725
         ,,            ,,             2035-2041 Diversen
         ,,            ,,             2045-2049      ,,
         ,,            ,,             2050.1 t/m 2056.2
         ,,            ,,             2057
         ,,            ,,             2109 naai-en kinderschool 1758-1790
         ,,            ,,             2110
         ,,            ,,             1791-1812
         ,,            ,,             2113A
         ,,            ,,             1759-1779 Notulen

40A

Burgerweeeshuis
Notulen Burgerweeshuis inv. 1578, periode 30-5-1721 t/m 18-1-1811

41

Handschr.verz. 847c-l, 849,850,852,853,894.
Middelburgse Commercie Com Test/Procuratie etc nrs 81-82- 109, 151 t/m 157, 1594 t/m 1596-1598-1601-1625
Uit stadsrekeningen 1600-1800 (Kesteloo)
Uit levensberichten van Zeeuwen (Nagtglas)
Poorters
Lidmaten
Aantekeningen
Diversen

42

Wet en Raad

43

Raze 115A (index)+ klapper
Raze 115B
Diversen

44

Advertenties
Huizen
Godshuizen 1384-1 en 2
         ,,        1384-1
         ,,        1384-2 koop en verkoop
Dagboek Munninck 1653-1724

 

BOEKEN, zie cassette 3 en 4.

1

Gildeboek van de boekdrukkers, boekbinders en boekverkopers

2

Sterfhuisboeken v d Weeshuizen 1718-1809

3

Doop- en lidmaten boek Doopsgezind 1642-1831

4

Opname zieken- en simpelhuis

5

Lidmaten Engelse Kerk te Middelburg

6

Alf. bewerking van het Nagtmaelboek Evang. Luth. Gemeente

8

Huwelijken Middelburg uit archief N.H. Gemeente Vlissingen

9

Register van de graven in de kerken binnen de stad Middelburg opgesteld door Thomas de Kok vanaf 1656 met transcriptie

   

 

NIEUW EN ST.JOOSLAND

45

ORDNERS

 

Aant. Doop- en trouwboek 1652-1809
Klapper overlijden 1933-1940
Inwoners belastingen 1692-1803
Weeskamer Raze 3320 en 3328 1680-1810
Lidmaten 1657-1712 en 1738-1812
Akten van Indemniteit 1780-1817
Klapper op boek bibl 25
Predikanten

 

BOEKEN, zie cassette 4 (Walcheren)

1

Bevolking 1811

 

 

 

OOSTKAPELLE

 

ORDNERS

46

Schepenakten Raze 1159 1598-1600 + index
            ,,         Raze 1160 1649-1656 + index
Transporten/plechten Raze 1166 1637-1660 + index
Boedelinventarissen Raze 1186A 1630-1711 + index
Lidmaten
Diversen, o.a. Doop 1640 , 1644, en 1693 met indexen
                      Trouwen 1657/1658 , 1665-1667 en 1684 met indexen
                      Machtiging 1709 met index
                      Coll.Z.gen 60 met index
                      Uittreksel doopboek 2 en trouwboek 4 met indexen
                      Weesakten 1740-1809 met index
                      Dopen diversen tussen 1659 en 1771

 

BOEKEN, zie cassette nr.5

1

Transporten 1808-1811

2

Transporten en plechten 1785-1808

3

Bevolking 1811

4

Index op de persoonsnamen 1576 - 1810

 

 

 

RITTHEM

 

ORDNERS

48

Doop 1612-1675 en 1770-1777
klapper overlijden 1933-1940
Diversen o.a.
Doop 1640 + index
Doop 1693 + index
Doop 1644 + index
Trouwen 1657/1658 en 1684 + index
Trouwen 1665-1667 (index)
Machtiging 1709 + index
Coll.z. gen.60 + index

49

Huwelijken contraboek 1800-1810
Huwelijken bijlagen 188-1810
Lidmaten 1612-1639
Lidmaten (niet avondmaalsgangers) 16651688
Aangenomen lidmaten 1665-1702
Met attestatie vertrokken lidmaten 1665-1700
Dubbelgetallen ouderlingen en diakenen 1665-1688
Lidmaten 1762-1850

 

BOEKEN, zie cassette nr. 5

1

Bevolking 1811

 

 

 

SEROOSKERKE

 

ORDNERS

51

Doop 1676-1810

Diversen

Klapper overlijden 1933-1940

 

BOEKEN, zie cassette nr. 5, 5a en 5b

1

De bezittingen van de abdij van Rijnsburg in Zeeland

2

Begraven 1807-1987 en 1874-1978 (kinderen)

3

Bevolking 1811

4

Index op de persoonsnamen van Serooskerke en Hondegemsambacht 1576-1810

5

Serooskerke (Walcheren) zijn burgelijke en kerkelijke geschiedenis door B.J. de Meij

 

 

 

SINT LAURENS

50

ORDNERS

 

Lidmaten Hervormde kerk 1610-1629
Inventaris van de archieven van de Nederlandse Hervormde gemeente Sint Laurens (1610 -1968)
Ondertrouw -trouwen 1600-1810
Weeskamer Brigdamme Raze 925-926  1689-1811
Weeskamer St. Laurens Raze 992 1729-1807
Index overlijden 1933 t/m 1940

 

 

 

BOEKEN: zie cassette nr. 5b en 5c

1-3

Index op de doop en trouwboeken (1610-1810), op het begraafregister (1693-1810) en het lidmatenregister (1610-1810 van de Herv.gemeente van Sint Laurens en op de registers van de weesakten van Sint Laurens (1729-1807) en van Brigdamme (1689-1764 en 1768-1811).

 

 

 

SOUBURG, OOST EN WEST

47

ORDNERS

 

Geboorte- Doop 1650-1810
Doopboek 3.1.1734-23.2.1777
Diversen

 

BOEKEN, zie cassette nr. 5b.

1

Bevolking 1811

2

Van Zorgvrij tot Schoonenburg

 

 

 

SOUBURG, WEST

84

ORDNERS

 

Diversen
Boedelrekeningen Raze 1511 1639-1809
Gerechtsrol Raze 1458 t/m 1461 1588-1653
Schepenakten Raze 1472 t/m 1474 1581-1638
Transporten Raze 1475 t/m 1482 1634-1792
Boedelrekeningen Raze 1528 1587-1640
Weeskamer Raze 1521 t/m 1524 1631-1810
Diversen

 

 

 

VALKENISSE

 

(voorm.gemeenten Koudekerke,Biggekerke,Zoutelande)

 

Ordners

51A

Burgerlijke Stand eind 1969 t/m eind 1994

 

 

 

VEERE

 

ORDNERS

52

Aantekeningen doop 1594-1796
           ,,               ,,    1616-1682
           ,,               ,,    1807-1811
           ,,             D.T.B.
Trouwen Aantekeningen
Trouwen 1622-1627
      ,,       1628-1635
Aant. uit de Trouwboeken van de Ger. Gemeente Veere 1625-1681
Gegevens uit archief Ned. Herv Gemeente Vlissingen betr. personen gehuwd en afkomstig uit Veere Huwelijksregister gemeente Poortvliet 1664-1749 waarbij personen vermeld uit Veere
Huwelijk in div. gemeenten van personen afkomstig uit Veere

53

Overlijden 1622-1625 en 1705-1810
Begraafboek 1783-1804 (alfabetisch)
Overlijden (diversen)
Grafschriften in de Grote Kerk Veere
Klapper overlijden 1933-1940

54

Lijst van lidmaten 1610-1630
   ,,     ,,       ,,        1651-1699 (+ingekomen attestaties)
   ,,     ,,       ,,         ca.1655
   ,,     ,,       ,,         1701-1756
Lijst van Lidmaten 1610-1700
   ,,     ,,       ,,         1757-1776
   ,,     ,,       ,,         1797-1884 N.B. periode 1701-1756 en 1777-1796 ontbreekt
Alfabetische namenlijst "Poorters" 1425-1666
   ,,     ,,       ,,         1666-1809

55

Magistraat

56

Weeskamer (Stad) nr's 1 t/m 15

57

       ,,                      nr's 16 t/m 25
       ,,                      nr's 40,41,24 en 69,70,71.

58

Raze nr's 343, 363, 367, 430A, 378, 379.
Armen rekening 1602 (inv. 599)
Diversen
Raze 600 Notarieel akten 1684-1688

59

Godshuizen nr's 1 t/m 8

60

Godshuizen nr's 9 t/m 15

61

Weeskamer (Landvierschaar) Raze 1071-1071A, 1072 t/m 1075 en 1086

Weesakten 1 t/m 9

 

BOEKEN, zie cassette nr 6.

1

Weeskamer der landvierschaar te Veere, deel 9 en 10

2

Weeskamer der landvierschaar te Veere, deel 11, 12 en 13

3

Bevolking 1811

4

Huwelijken 1811-1922

en in cassette nr. 6a:

5

Huisnamen in Veere

6

Het provinciaal Werkhuis in Veere, tehuis voor bedelaars, zwervers en vagebonden

 

 

 

VLISSINGEN

 

ORDNERS

62

Doop 1709-1810 ( A t/m L)

63

Doop     ,,      ,,    ( M t/m Z)

64

Doop 1795-1810 R.K. ( A t/m K)

65

Doop    ,,       ,,    R.K. ( L t/m Z)

66

Lijst geboorte- en doop bewijzen van 1624-1796
Inv. nr's 3894-3895 archief der gemeente Vlissingen
Lijst geb.- en doop bewijzen (pers in Vlissingen geboren)
  ,,              ,,               ,,         (pers niet in Vlissingen geboren)
Inv. nr's 3896-3897 archief der gemeente Vlissingen
Lidmaten 1610-1647 onvolledig
Lidmaten 1596 en 1597
Diverse aantekeningen Trouwen ca. 1599-1796
      ,,             ,,                      ,,           1809-1810
      ,,             ,,               Doop/Trouw ca. 1630-1810
 Diversen

67

Lijst van Vlissingers elders overleden
Trouw-begraven 1798-1811 R.K./Vlissingers elders overleden

68

Begraven 1783-1809
De Joodse begraafplaatsen in Vlissingen Julianalaan en Vredehoflaan

69

Lidmaten 1783-1823 (Waalse Kerk)
      ,,        1665-1811 (Doopsgezind

70

Alf. lijst van namen bewoners gasthuis 1714-1778 ( Inv. nr. 4030 BevolkingsBoeken)
Lijst van afgenomen ziek en gekwetste opvarende van oorlogschepen 1794-1806 en 1815-1816
Lijst van stads-doktoren, chirurg. en apotheker 1580-1753
Lijst van personen met stedelijke ambten
Lijst van personen in de notulen van de verg. diaken Ned.Herv.Gemeente
Klapper overlijden 1933-1940
Diversen

71

Poorters Boeken: Deel 1 1500-1600
                             Deel 2 1600-1700
                             Deel 3 1700-1800
                             Deel 4 1800-1808

72

Weesboeken: Deel 1 Lijst van opgenomen wezen, sept 1665-mei 1786 inv.nr.4010
                       Deel 2 Lijst van namen wezen gaan varen naar Oost- of West_Indie
                       Deel 3 Lijst opgenomen wezen, mei 1785-sep 1801 inv.nr.4011

73

Landvierschaar deel 1 Weesakten 1656-1675
          ,,             deel 2 1674 - 1692
          ,,             deel 3 1692-1739
          ,,             deel 4 ........
          ,,             deel 5 1783-1795

74

Raze 1261-1279 en 1235

75

Raze 1280-1295

76

Kaapvaart 1575-1577, 1577-1587, 1703-1705.

 

BOEKEN, zie cassette 7, 7a, 7b, 7c, 7d.

1

Schepenakten v d Landvierschaar 1578-1625
Raze 1261 - 1262,
Raze 1272 - 1277. + Index op voornaam

2

Schepenakten v d Landvierschaar
Raze 1261 - 62
Raze 1272 - 77. Index op achternaam

3

Schepenakten v d Landvierschaar
Raze 1263 t/m 1269 index op voornaam

4

Schepenakten v d Landvierschaar
Raze 1263 t/m 1269 index op achternaam

5

Vlissingen, de arme zeemans en vissersbeurs 1756-1781

6

Eenige grafschriften uit de afgebrande St. Jacobskerk te Vlissingen door P.K. Dommisse

 

 

 

VROUWENPOLDER

 

ORDNERS

77

-Ondertrouw 1758-1810
-Ondertrouwboek 1758-1810
-Aantekeningen Doop 1661-1810
-           ,,            Trouw 1661-1761
-           ,,            Ondertr.1661-1764
- Klapper overlijden 1931-1940
- Diversen

 

BOEKEN, zie cassette nr.6A

1

Bevolking 1811

2

Index op de persoonsnamen 1576 - 1810

 

 

 

WESTKAPELLE

 

ORDNERS

78

-Aantekeningen Doop 1672-1811
-          ,,             Geboorte 1743-1811
-          ,,             Huwelijk 1782-1810
-          ,,             Lidmaten 1672-1707
-Ingek./vertr.lidameten met attest.1726-1809

79

-Volkstelling 1645
-         ,,        1750
-Inwoners 1810
-Inwoners 1940
-Plattegrond 1920
-Dijkwerkers
-Poorters
-Haardstedegeld
-Register van Bebouwde Eigendomsveranderingen 1815-1832
-Register van Eigendomsveranderingen van de onbebouwde eigendommen 1816-1826
-Lijst van slachtoffers, bombardement Okt.1944
-Klapper overlijden 1933-1940
-Diversen

80

-Raze 811 t/m 830

81

-Raze 831 t/m 869

82

-    ,,   870 t/m 898

-(Buiten Poppekerke)

83

Raze 898 t/m 902
-Weesakten 1665-1811 Raze 1066-1067
-Raze 1019A t/m 1070
-Belastingen 1691-1701

 

BOEKEN, zie cassette 8, 9, 10

1

Poortersboek 1665-1810

2

Alf. lijst van namen uit Weesakten 1665-1811

3

Alf. Lijst van namen uit Weesakten t.w.
-Deel 1 van 1620-1675
-Deel 2 van 1675-1747

4

Alf. lijst van namen uit weesakten 1748-1811

5

Bevolking binnen en buiten 1811

6

Verpacht boek v/d molen, wijn ende bier etc.

7

Notulenboek Ser/Poppekerke en Westkapelle buiten

9

,,          1833-1835

10

Rolls of Registerboek der poorterei 1665-1810

11

Westkapelle, een familie

 

 

 

ZOUTELANDE

 

ORDNERS

84

-Aantekeningen Doop 1757-1810
-Lidmaten 1798-1811
-Weeskamer 1795-1811 Raze 1565
-Overloper 1584, Inv.nr.1155 RAZ
-Diversen
-Transcriptie oudste grafzerken Catharinakerk

 

BOEKEN, zie cassette nr.9

1

Bevolkingsregister 1823-1826

2

Bevolking 1811

3

Het Trio van Boudewijnskerke (Hofsteden in het "kerkenblock"op Walchere.
Eigenaren en baanders in het tijdvak 1567-1810  (Onderzoek J.Chr.Verhage)

   
  28-09-2015, laatst gewijzigd 9-03-2016

 

Walcheren

Inventaris collecties