Bezoekadres:
Hofplein 16
4331 CK MIDDELBURG
tel. 0118-678839


Postadres: Postbus 70
4330 AB MIDDELBURG

e-mail: secretariaat GCZ
e-mail:
webmaster

Webdesign: G. van Duin
Webmaster: A. Bouwens


Openingstijden:
Dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur

Elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 16.00 uur,

m.u.v. de maanden juli, augustus en januari.


IBAN number NL56INGB0004890819, BIC: INGBNL2A
PayPal:e.rentmeester@genealogischcentrum.nl

(Houdt rekening met kosten)

 © Stichting Genealogisch Centrum Zeeland 2019

Foto Archieven-dag in ons jubileumjaar 2015

Schouwen Duiveland

ALGEMEEN

ORDNERS

1 Inhoudslijsten emigranten uit Schouwen-Duiveland van 1900-1920- Poorters van Goes- Taxateurs- Geschiedkundige opgaaf van de predikanten- Algemeen

BOEKEN, zie cassette nr.9-10-11

1a Huwelijken Schouwen-Duiveland brugerlijke stand per plaats
3 Veldboek 1753, Westvierendeel van Schouwen
4 Veldboek 1780 deel 1, Westvierendeel van Schouwen
5 Veldboek 1780 deel 11, Westvierendeel van Schouwen
6 Veldboek 1599 Westvierendeel van Schouwen
7 Bevolking 1811 Schouwen
8 Bevolking 1811 Duiveland
9 Bevolking 1811 Schouwen-Duiveland
10 De evacuatie-post nr.3 1953
11 Kroniek van het land van ede zeemeermin Schouwen-Duiveland jaar 1976-1978-1979-2011-2012-2013-2014

BOMMENEDE

zie Zonnemaire ordner 34

BROUWERSHAVEN

ORDNERS
2 Doop 1604-1810
3 Trouw 1653-1759
4 Trouw 1760-1810- Overlijden 1933-1940- Raze 4419 1617-1653- Diversen

BOEKEN

1 Doop (ref.) deel4 1751-1810

BRUINISSE

ORDNERS
5 - Index dopen 1590-1810 op achternaam
Dopen 1590-1650 gezin op voornaam vader
Dopen 1651-1700 gezin op voornaam vader
Dopen 1701-1750 gezin op voornaam vader
Dopen 1751-1810 gezin op voornaam vader
Dopen 1590-1810 gezin op achternaam vader
6 Dopen 1670-1794 origineel
7 -Trouwen 1599-1798 + index
Trouwen 1670-1710 origineel
Trouwen 1710-1798 op voornaam vader
Huwelijken 1811-1826
Huwelijken 1850-1893
Huwelijken 1979-1998
Begraven 1632-1646 en 1651-1659 + index
Akten van indemniteit 1783-1808
Predikanten 1601-1870
Ouderlingen en Diakenen 1590-1871
Lidmaten en Attestaties 1594-1807
Schoolmeesters en Voorzangers 1692-1796
Handelingen kerkenraad 1802-1825
Overlijdens 1933-1940
Overlijdens 1979-1999
Namen mannen boven de 18 en vrouwen met eigen huishouden 1797
Diversen

BOEKEN, zie cassette nr.1
1 Overlijdens uit de burgerlijke stand van Bruinisse met aanvullingen.Periode 1894 tot en met 1976 (enkele jaren ontbreken)
2 a t/m c Mosselvaartuigen van Bruinisse, schippers en/of eigenaren van mosselschepen
3 School met de Bijbel
4 400 jaar onderwijs Bruinisse

BURGH

ORDNERS

BOEKEN, zie cassette nr.2
1 Trouwboek 1665-1810 origineel
2 Trouwboek 1615-1810 + index op achternaam van de man en de vrouw
3 Doop (ref.) 1702-1810
4 Lidmaatschapslijsten 1783-1818 (1840)

DREISCHOR

ORDNERS
9A Huizen en boerderijen 1633-1832

BOEKEN, zie cassette nr.2-3
1 Ondertrouw/gehuwd Ref.1650-1810 (Klapper op achternaam man)
2 Ondertrouw/gehuwd Ref.1650-1810 (Klapper op achternaam vr)
3 Huwelijken Ref.1650-1810
4 Doopboek Ref 1644-1810 gezin op voornaam vader + index op achternaam vader en moeder

ELKERZEE

ORDNERS
10 - Doop 1796-1812- Ondertrouw 1671-1780- Trouwen 1726-1810- Overlijden 1933-1940- Lidmaten 1693-1795 origineel- Lidmaten 1693-1795 bewerkt- Lidmaten 1796-1848- Gezinnen 1651-1725 Doop, Trouw en Lidmaten- Diversen

BOEKEN, zie cassette nr.3
1 Huwelijk Ref. 1651-1759 origineel
2 Huwelijk Ref. 1760-1810 ,,
3 Gezinsklapper geboorte, doop en huwelijk (Ref) 1651-1730
4 Gezinsklapper geboorte, doop en huwelijk (Ref) 1731-1816

ELLEMEET

BOEKEN, zie Cassette nr.3

1 Register van Schepenakten 1715-1751

HAAMSTEDE

ORDNERS
11 - Doop 1630-1810
- Lidmaten 1627-1654
- Diversen zie algemeen boek 3,4 en 5
12 - Huwelijk 1637-1640 en 1655-1761 op voornaam man + Index op achternaam van man en vrouw Overlijdens 1933-1940
13 - Dopen 1639-1650 op voornaam vader
- Dopen 1650-1700 op voornaam vader
- Dopen 1700-1750 op voornaam vader
- Dopen 1750-1810 op voornaam vader
- afschrift P.D. de Vos, dopen 1607 - 1630
- schepenakten 1602-1613
- Plattegrond begraafplaats Haamstede met namen

BOEKEN, zie cassette nr.4

1 Trouwboek 1637-1640 en 1655-1761 (origineel)
2 Trouwboek 1637-1810 + index (transcripte)
3 Extracten uit Notariele archieven en de archieven van de gerechten 1584-1690
4 Extracten van de Notariele archieven 1631-1652
5 Transcriptie doop 1607-1650, deel 1
6 Doop (ref) deel 2, 1650-1700
7 Doop (ref) deel 3, 1701-1750
8 Doop (ref) deel 4, 1751-1810
9 75 jaar Christelijk Onderwijs

KERKWERVE

ORDNERS
14 Doopboek N.H. 1646-1810
   Trouwboek N.H. 1731-1810
15 Huwelijken klapper 1842-1882
     Weeskamer 1708-1771, Raze 5094
     Weesboek van Kerkwerve (13-6-1646 - 22-7-1723 en 21-101723 - 13-5-1773). Uit "De Vos 36
Diversen

BOEKEN, (zie cassette nr.5)

1 Gezinsklapper 1646-1810
2 Uittreksel weeskamerregister 1646-1810

NIEUWERKERK

ORDNERS
16 Doopboek 1702-1810
17 Trouwboek 1691-1810
     Begraven 1806-1810
     Doop gezinnen 1656-1749
18 Bevolkingsregister 1818-1821 + index
     Huwelijk buiten (Nieuwerkerk)
     Handelingen van de Kerkenraad 1712-1808
     Akten van indemniteit Predikanten 1719-1811
     Ouderlingen en diakenen 1713-1818
     Lidmaten 1713-1809
     Schoolmeesters en voorzangers 1712-1803
Diversen

BOEKEN, zie cassette nr.6
1 Doopboek 1656-1700 gezinnen op naam
2 Doopboek 1700-1749 gezinnen op naam
3 Doopboek 1750-1810 gezinnen op naam

Nieuwerkercke

ORDNERS
18 Consistoriebouck 14-6-1598 _ 23-11-1812

NOORDGOUWE

ORDNERS
19 Doopboek N.H. 1663-1726 en 1776-1810
     Lidmaten 1763-1817
Diversen

BOEKEN, zie cassette nr. 6
1 Doopboek + index 1663-1810 (Ref)
2 Afschrift trouwboek 1603-1626 + uittreksel 1692--1810
3 Klapper trouwboek 1603-1626 + klapper 1692--1810

NOORDWELLE

zie algemeen boek 3,4 en 5
Doop en trouwboek Uittreksels: zie Renesse ordner 23
Dopen en trouwen 1789-1811 : zie Renesse casette 7

OOSTERLAND

ORDNERS
20 Doop 1720-1788 + index gezin
- Doop 1720-1787
- Doop 1788-1810 (op gezin)
- Doop 1788-1810 (origineel)
- Doop 1788-1814 + index
21 Lidmaten 1680-1749
     Bevolkingsregister 1826-1831
     Begraven 1624-1810
     Akte van Indemniteit 1749-1794
     Weesakten 1702-1811
     Raze 4793 + ?
- Diversen

BOEKEN, zie cassette nr.7
1 Cohieren, taxaties, opgaven ingevolge ordonnanties, proclamaties, enz. met Alf. lijst van namen die hierin voorkomen (1795-1813)
2 Weeskamer 1787-1811
3 Kohier huisschattingen 1686-1702
4 Polderarchief 1692-1759
5 Raze 4779
6 Geboorte/doop (ref) op voornaam 1788-1810 en 1814
7 Minuten van Testamenten etc. 1657-1811

OUWERKERK

ORDNERS
22 - Doopboek Ref. 1634-1638
- Aktaboek 1653-1611 (+ lidmaten)
- Bevolkingsregister 1800-1834 (+ index)
- Diversen
Cassette 6
Vergaarboek 1761

RENESSE

ORDNERS
23 - Uittreksel Doopboek 1659-1800
- Doopboek (1789-1800 en 1806-1810 origineel
- Trouwboek N.H. 1704-1810 niet volledig
- Trouwen 1789-1794 en 1806
- Politieregisters 1853-1867 en 1894-1917
- Diversen
- Plattegrond begraafplaats Renesse met namen - zie algemeen, boek 3,4 en 5.

BOEKEN, zie cassette nr.7
1 Uittreksel RAZE 5066
2 Dopen en trouwen 1789-1811 (met Noordwelle)
3 Weeskamer Renesse, bewerking Rechterlijke archieven Zeeuwse Eilanden inv.5079 en 5080

SEROOSKERKE

zie algemeen,boek 3,4 en 5.

ORDNERS
1 - Doop 1674-1810 uittreksel
- Trouwen 1670-1810 uittreksel

SIRJANSLAND

ORDNERS
25 Doopboek N.H. 1660-1812 origineel
- Trouwboek N.H. 1688-1732 origineel
- Lidmaten 1660-1741, 1688-1775 en 1776
-1810- Bevolkingsregister 1826 + index
- Diversen

BOEKEN, zie cassette nr.7
Zie Oosterland nr 1, 4 en 5
1 Geboorte, Doop Ref. 1660-1812

WESTENSCHOUWEN

ORDNER
25 Bewerkingen RAZE 5136 en 5140 en dienstplicht en contributie 1797/1798
Register der Heerlijkheid van Westerschouwen, uittreksel uit oudrechterlijk archief. (1620-1786) Uit "De Vos 36

ZIERIKZEE

ORDNERS
26 Doopboek Ref.1582-1658 klapper
27 Doopboek Ref.1741-1800 klapper
28 Trouwen A t/m Kien
29 Trouwen Kik t/m W
30 Poortersboek 1302-1810
31 - Doop Waals 1594-1810
- Huwelijk Waalse Kerk 1597-1810
- Huwelijk R.K. 1761-1810
- Lidmaten (vertrokken) 1722-1781 en 1821-1867
- Lidmaten 1732-1810
- Lidmaten (gecensureerd) 1723-1793
- Lidmaten 1804-1850
32 De Joodse begraafplaats in Zierikzee

Diversen

BOEKEN, zie cassette nr.8
2 Voorlopige inventaris van het archief van de weeskamer te Zierikzee 16e-19e eeuw
3 Bevolking 1811
4 Register van certificaten der stad Zierikzee 1756-1760
5 20 jaar huwelijken 1843-1862
6 De Vroedschap van Zierikzee deel I
Cassette nr. 8a:
7 De Vroedschap van Zierikzee deel II
8 De Vroedschap van Zierikzee deel III
9 Zierikzee Rampstad 1953
10 125 Christelijk Onderwijs

COMPUTER
(Alfabet met digitale bronnen)

Weeskamer Zierikzee 1484-1811

ZONNEMAIRE

ORDNERS
33 Doop 1631-1774 + index
34 - Trouwboek 1636-1774 + index
- Lidmaten 1654-1804
- Extract ondertrouwreg. 1636-1657 (Ned.Ger.Gemeente)
- Lidmatenlijst Anno 1654- Diversen- Diversen Bommede

Laatst bijgewerkt:12-9-2018


Inventaris collecties