Bezoekadres:
Hofplein 16
4331 CK MIDDELBURG
tel. 0118-678837


Postadres: Postbus 70
4330 AB MIDDELBURG

e-mail: secretariaat GCZ
e-mail:
webmaster

Webdesign: G. van Duin
Webmaster: A. Bouwens


Openingstijden:
Dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur

Elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 16.00 uur,

m.u.v. de maanden juli, augustus en januari.In 2019 zijn we ook de 1e zaterdag van juni gesloten.


IBAN number NL56INGB0004890819, BIC: INGBNL2A
PayPal:e.rentmeester@genealogischcentrum.nl

(Houdt rekening met kosten)

 © Stichting Genealogisch Centrum Zeeland 2019


Foto Archieven-dag in ons jubileumjaar 2015


INVENTARISGEGEVENS GENEALOGISCH CENTRUM

Inhoud : A. Gegevens Archieven

A1. Zeeuws Archief

A2. Vlaamse Archieven

A3. Overige Archieven

B. Inventarissen

C. Diverse Genealogische gegevens

D. Woordenboeken

A1 Zeeuws Archief

I-1 Gebundelde inventarissen deel II.
I-2 Gebundelde inventarissen .Deel I . M.P. de Bruin
I-3 Archief Staten van Zeeland . 1574-1795 . K. Heeringa
I-4 Arch. Rechtbanken , Weeskamers en notarissen Zeeuws-Vlaanderen . 1447-1796
I-5 Rekeningen etc. Hollandse Rekenkamer . Bourg/Oostenr. Tijdvak 1433-1584 .R. Fruin
I-6 Rekeningen etc. Hollandse Rekenkamer Henegouws/Beiers Tijdvak . K. Heeringa
I-7 Archief Prelaten en Edelen van Zeeland .R. Fruin
I-8 Archieven van Rijkswaterstaat in Zeeland . M.P. de Bruin. 1800-1849
I-9 Archief Reimerswaal . Ph. Fruen
I-10 Archief O.L.V.Abdij te Middelburg
I-11 Leenregisters Bewesten Schelde .R .Fruin . 1470-1535
I-12 Nadere toegang DTBL-registers Zeeland . L. Hollestelle
I-13 Genealogische Afschriften . L.Hollestelle / A.G. Menting
I-14 Overzicht van de archieven in Zeeland .J.v.Dijk
I-15 Register van charters van de Zeeuwse Rekenkamer . 1525-1784 . C. de Waard
I-16 Invent. Archieven Rekenkamer van Zeeland deel III. G.F. Sandberg
I-17 Retroacta Burgerlijke Stand in Zeeland . A.Mulder
I-18 Rechterlijke en notariële archieven 1811-1838 . D.A.Felix
I-19 Archieven prefectuur Monden der Schelde .1810-1814. P. Scherft
I-20 Archieven Gewestelijke Besturen in Zeeland.1799-1810. W.S. Unger
I-21 Genealogische Bronnen Gemeente-archief Middelburg
I-22 Archief Prov. College van Toezicht beheer Herv. Gemeenten in Zeeland
I-23 Overzicht van archivalia betreffende Heerlijkheden in Zeeland

A2 Vlaamse Archieven

A3 Overige Archieven

I-45 Rijksarchief Overijssel . Overzicht voornaamste bronnen . Uitg. NGV .

I-46 Rijksarchief Groningen . Overzicht voornaamste bronnen. Th. de Klerk .

I-47 Gemeente Arch. Middelburg . Arch. Middelburgse notarissen . W.O.Saving .

I-48 Gemeente Archief Middelburg . Genealogische bronnen .

I-49 Centr. Bur . voor Genealogie . Index DTBL-registers Zeeland .

I-50 Centr. Bur. voor Genealogie . Genealogische bronnen . C.W.Delforterie .

I-51 Archieven van s’ Gravenhage . J.Geselschap en G.t’Hart .

I-52 Centr.Bur. voor Genealogie . Bevolkingsadmin . Zeeland .Repertorium microf.

I-53 Archieven Herv. Gem. Rilland-Bath , Lillo , Liefkenshoek . A.C.Tramper .

I-54 Archieven Het Vrije van Sluis 1584-1796 . A. Meerkamp van Embden.

I-55 Oude archieven Waterschap Noord-Beveland . J.Zuurdeeg .

I-56 Het Zeeuws Prijzenhof te Vlissingen . 1575-1577 . H.Grol.

B . Inventarissen

I-60 Inventaris archief Gemeente Nisse 1583-1969 . A.P. Willeboordse .

I-61 Inventaris archief Hervormde Gemeente IJzendijke . In ZA. A.P.Franken

I-62 Inventaris archief Stad Goes . H.Uil .

I-63 Inventaris archief Gereformeerde Kerk te Goes .1836-1967 . A.J. Barth .

I-64 Inventaris archieven van de H.Magdalena-parochie te Goes . F.H. de Klerk .

I-65 Inventaris kleine archieven Gemeentearchief te Goes . J.v.Tiggelen/H.Uil .

I-66 Overzicht indices studiezaal Gemeentearchief Goes . L.J.Abelmans

I-67 Inventaris archief Gemeente Vlissingen . 2 delen . W. de Bruine .

I-68 Inventaris archieven Geref. Kerk Middelburg .1836-1917 .S.G.Francke .

I-69 Inventaris Renteambt Hulst . F.J.Truijens .1823-1960.

I-70 Inventaris archieven Nieuw- en St.Joosland .1700-1940 . E.C.v.Essen .

I-71 Inventaris archief Sint Jansteen en InghelOsenberghe. 1656-1940

I-72 Inventaris Oud Archief Zeeland deel III. . 1119-1450 . J.P.Visvliet .

I-73 Inventaris Zuid-Beveland . RAZE 1571 –3806

I-74 Inventaris Vrijzinnig Hervormden te Middelburg .1895-1981 . J.M.Smits

I-75 Inventaris archief Gemeente Retranchement . J.H.F.Schwartz . 1796-1956 .

I-76 Inventaris archief Ijzendijke . 1640-1970 . F. van der Doe .

I-77 Inventaris archief Gemeente St.Philipsland .1807-1964 .

I-78 Inventaris archief Gemeente Nieuwvliet .1630-1970 F. van der Doe .

I-79 Inventaris familiearchief Van de Stolpe .1774-1918 . S.Haan .

I-80 Inventaris archief Stichting J.C.Bal-fonds te Bruinisse .

I-81 Inventaris archief Gemeente Arnemuiden .1431-1857 . F.de Klerk .

I-82 Inventaris archief Hofstede Schenge 1959-1994 . A.J.Barth .

I-83 Inventaris archief Gemeente Wemeldinge A.J.Barth.

I-84 Inventaris archieven Gemeente Wolphaartsdijk .1699-1969 . F.de Klerk .

I-85 Inventaris Oud-archief Tholen A.Hollestelle .

I-86 Inventarissen van de Hervormde Gemeente Kloetinge .L.M.Hollestelle.

I-87 Inventaris archief Gemeente Boschkapelle. 1767-1936 .F.de Klerk .

I-88 Inventaris archief Gemeente Groede . 1626-1970. F.Doe.

I-89 Inventaris archieven St.-Laurens en Brigdamme . 1655-1966 P.W.Sijnke.

I-90 Inventaris archief Gemeente Clinge 1790-1939 .

I-91 Inventaris Weeskamers en notarissen Walch./Z-Bev./Schouwen/Tholen.

C. Diverse Genealogische gegevens

I-100 De oorkonden van de Graven van Holland .J.G.Kruisheer . Deel I.

I-100 A idem Deel II .

I-101 Oorkondenboek van Holland en Zeeland .deel I. A.C.F.Koch .

I-102 Gedrukte Archivaliën Ned. Kerkregisters en grafschriften .J.v.Tol

I-103 Lijst Parochiegeschiedenissen . Kath. Doc. Centrum Nijmegen .

I-104 Groot alfabetisch register van namen en blazoenen .

I-105 Genealogie Protestante .

I-106 Gids voor historisch onderzoek in Zeeland .

I-107 Index Personeel Kon. Marechaussee

I-108 Collectie Zeeuwse Genealogien tot 2000 .

I-109 Genealogisch Onderzoek .Repertorium D.T.B. J. Booma .

D. Woordenboeken

I-115 Woordenboek voor familievorsers

I-116 Middelnederlands handwoordenboek

I-116 A idem supplement .

I-117 Woordenboekje voor woorden in de rechtskunde .

I-118 Encyclopedie van namen . A.Huizinga

I-119 Nederlands repertorium voor familienamen .

I-120 Woordenboek van voornamen . J.van der Schaar .

I-121 Ned. – Spaans Woordenboek .

I-122 Spaans – Nederl. Woordenboek

I-123 Basterdwoorden .

I-124 Vademecum Latijn-Nederlands

I-125 Spreekt U Latijn ?

I-126 Heraldiek en Genealogie

I-127 Vreemde Woorden Ned.

I-128 Woordenboek Italiaans-Duits deel I

I-129 Idem Duits-nederlands

I-130 Idem Frans-Nederlands

I-131 Idem Engels-Nederlands

I-132 Idem Grieks-Nederlands

I-133 Idem Latijn-Nederlands

I-134 Handwoordenboek Nederlands

 

Laatst gewijzigd 28-10-2014

 

 
Inventaris collecties