Bezoekadres:
Hofplein 16
4331 CK MIDDELBURG
tel. 0118-678837


Postadres: Postbus 70
4330 AB MIDDELBURG

e-mail: secretariaat GCZ
e-mail:
webmaster

Webdesign: G. van Duin
Webmaster: A. Bouwens


Openingstijden:
Dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur

Elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 16.00 uur,

m.u.v. de maanden juli, augustus en januari. In 2019 zijn we ook de 1e zaterdag van juni gesloten.


IBAN number NL56INGB0004890819, BIC: INGBNL2A
PayPal:e.rentmeester@genealogischcentrum.nl

(Houdt rekening met kosten)

 

 © Stichting Genealogisch Centrum Zeeland 2019

Foto Archieven-dag in ons jubileumjaar 2015

 

   001      Aaneengesloten tijdankers (Heemk.kring West Zeeuws Vlaanderen).
   002      Behoudend maar buigzaam (P.J.van Kruiningen) Boeren in West Zeeuws Vlaanderen 1650-1850
   003      De zorg gewogen (J.L.Kool-Blokland)
   004      De kerkelijke rekeningen van Middelburg 1673-1689 (Scheepsjournaal gehouden van het schip                Tienhoven  tijdens de ontdekkingsreis van  Mr. Jacob Roggeveen 1721-1722
   005      Behoudend maar buigzaam Boeren in West-Zeeuws-Vlaanderen 1650-1850 ( P.J.van Cruyningen)
   006      Speleriee
   007      50 jaar Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Dirsland 1934-1984
   008      Burkes's Peerage Baronetage en Knightage    1970
   009      Beschrijving van Zeeland I      ((Kruiseman)
   010      Beschrijving van Zeeland II     (Kruiseman)
   011      Geschiedenis en Plaatsbeschrijving Nieuw en Sint Joosland  (A.Walraven en F.P.Polderdijk)  1896
   012      Klapper op de stamboeken van Officieren 1813-1924 deel I   (C.H.M.Hendrikx)
   013      Klapper op de stamboeken van Officieren 1813-1924  deel II  (C.H.M.Hendrikx)
   014      Emigranten  (Robert van Roosbroeck)
   015      Pioniers aan de Oosterschelde . Catz 1598-1625    (Dr.J.B.V.Welten)
   016      Het Onze-Lieve-Vrouwe-kapittel van Kapelle en de Stichting van de Parochie Biezelinge 150-3-1529
   017      De Grafzerken in de Grote of Maria Magdalenakerk te Goes   (L.J.Abelmann)
   018      Oude Boerderijen in Zeeland  (W.E.P. van IJsseldijk)
   019      Zaamslag polder
   020      Nieuwe Zevenaar - en Coegorspolder 1685-1715
   021      Toevoegsels en verbetgeringen op G.P. Roos, Geschied- en Aardrijkskundig woordenboek van Z.-Vlaanderen W.D.   (Dr. J.de Hullu)
   023      De heerlijkheid van Sint Jan ten Steene en Inghelosenberghe   1936
   024     Bijzonderheden over Oude Patricische woonhuizen te Zierikzee ( P.D.de Vos)  1915
   025     Adresboek van Middelburg 1919
   026     Adresboek van Middelburg 1921
   027     Adresboek van Middelburg 1926
   028     Adresboek van Middelburg 1927                                                        
   029     Oostkapelle in woord en beeld  (H.M.Kesteloo)  1909
   030     Levensberichten van Zeeuwsche Medici   (Dr. Adr.A.Fokker)
   031     Nederland in Vroeger Tijd  deel XIV (blz 409-564 gaat over Staats Vlaanderen)
   032     Register van personen beedigd door de Arr. rechtbank te Middelburg 1811-1937 deel I 
   033     Register van personen beedigd door de Arr.rechtbank te Middelburg 1811-1937 deel II
   034     De Nedrlandse ADEL. Naamlijst van de afstammelingen der edelen in Nederland   1879
   035     De verovering van het land van Cadzand onder het beleid van Prins Maurits van Oranje   1604 (de Hullu)
   036     Kerkelijk leven in Hoek (Zld) 1590-1840     (Dr. J.Wesseling)
   037     Middelburg verleden tijd   (P.W.Sijnke)
   038     Catalogus van den Hist. Topogr.atlas van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen deel 1  1931
   039     idem deel 2
   040     Oude gebouwen , de Sint Maria-Magdalenakerk t Goes            1902
   041     Voorlopige lijst der Nederlansche monumenten van geschiedenis en kunst   deel VI    1922
   042     De gestichten en openbare gebouwen van Middelburg     1857
   043     Het oudem Middelburgse woonhuis (F.Jilleba) 1977
   044     Burgemeesters tussen wanorde en wederopbouw  1987
   045     Kiekesan, een tijdbeeld over Sint-Annaland
   046     Nieuwe Walcherse Arkadia
   047     Beknopt Geschied- en Aardrijkskundig woordenboek
   048     De opmaat tot de Opstand Zeeland en het centraal gezag 1566-1572
   049     Overzetveren in Zeeland    
   050     Een kabinet van Zeeuwse gezichten
   051     De monumenten van Middelburg
   052     De molens van Zeeland
   053     De oudste bedelordekloosters in het graafschap Holland en Zeeland
   054     De veldnamen van Ritthem , Nieuwerve en Welzinge
   055     De veldnamen van Serooskerke Veere Vrouwenpolder
   056     De veldnamen van Koudekerke
   057     De veldnamen van Biggekerke
   058     Gemeenteatlas van Zeeland
   059     Het Nederlandse fotoportret 1860-1915
   060     Koewacht , de geschiedenis van een jong dorp
   061     De hofsteden van Sluis
   062     Herder  1947-2007 van familiebedrijf tot multinational
   063     't Oude Westkappelse leefpatroon
   064     Het oude Zeeuwse woonhuis
   065     Grote Provinciale Atlas    Zeeland
   066     Caertboeck  Zeeland
   067     Kwartierstatenboek
   068     Kwartierstatenboek 1883-1983
   069     Kwartierstatenboek 1883-1993
   070     Kadastrale Atlas van Zeeland 1832  Serie Zuid Beveland  deel 1      Goes/Kloetinge
   071                      idem                                        idem                deel 3  Kapelle/Wemeldinge/Schore/Vlake
   072      idem                                Serie Schouwen Duiveland deel 1   Bruinisse/Nieuwerkerk/Oosterland/Ouwerkerk
   073      idem                                Serie Walxcheren                deel 1  Veere/Vrouwenpolder/Serooskerke/Gapinge
   074      idem                                       idem                             deel 2 Vlissinge/West-Souburg/Oost-Souburg/Ritthem
   075      idem                                Serie West.Zws-Vlaanderen deel 1  Sluis/Heille/St.Anna ter Muiden/Retranchement
   076     Kiekesan    een tijdsbeeld over Sint Annaland
   077     Nederland in vroeger tijd  deel XV Zeeland
   078       idem                                deel XVI
   079       idem                                deel XVII
   080       idem                                deel XVIII
   081       idem                                deel XIX
   082     Zeeland in prent
   083     Oranje als burgerlijke familienaam onder het Nederlandse Volk
   084     Tegenwoordige Staat der Verenigde Nederlanden  Negende deel  Zeeland  (`1751 !!)
   085     De geheimen van de kerk van Kapelle onthuld 
   086     De geschiedenis van Axel
   087     Geschiedenis van de Zeeuwsche Landbouw en de Zeeuwsche Landbouwmij.
   088     Tussen isolement en ontsluiting
   089     Het Ned.landschap, De dorpen in Zeeland en het Water op Walcheren
   090     De geschiedenis van Hontenisse
   091     De geschiedenis van Hulst
   092     Classicale Acta IV  Walcheren 1602-1620 Zuid Beveland 1579-1591
   093     Beschrijving van Staats Vlaanderen
   094     Cartularium van Jan Ruychrock
   095     Heraldiek     De Bataafsche Leeuw
   096     Fortificaties in de Zwinstreken  het Brugse Vrije  1621-1648
   097     Album Palaeographicum XVII Provinciarum
   098     Zeeland door de eeuwen heen   deel 1      door M.van Empekl en H.Pierters
   099     Zeeland door de eeuwen heen   deel 2                idem
   101     Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1769-1969
   102     Nedrland instukken    Beeldkroniek van Nederlandse Archieven
   103     De geschiedenis van het havenplaatsje Walsoorden
   104     De geschiedenis van Ossenisse
   105     Oostburg  1920 - 1970
   106     Mr..J.A.van de Perre en het gebouw van de Middelburgse rechtbank
   107     De trek der Salzburgsche emigranten naar Zeeuwsch Vlaanderen
   108     Uit het leven van den Cadzandschen landbouwer in vroeger dagen 4 delen
   109     Een Zeeuwsch onderzoek naar de afstamming der Noord-Amerikaansche fam.Roosevelt
   110     Van Aardenburg tot Zonnemaire
   111     Kerkelijke Heraldiek van 1270 to Johannes Paulus II
   112     Spiegel der historie  Goes in de Patriottentijd
   113     Portret van de Zeeuwe stromen
   115     Breskens, IJzendijke, Schoondijke en Waterlandkerkje van 1900 tot nu
   116     Oostburg, Cadzand, Groede, Nieuwvliet en Zuidzande van 1900 tot nu
   117     De toponymie van Wolphaartsdijk
   118     Toponymie van de gemeenten Driewegen-Coudorpe en Ovezande
   119     Toponymie van de gemeente 's-Heer Arendskerke
   120     De overstroming in Zeeland  1906
   121     Dwangarbeider in  de 2e wereldoorlog     Adrie Koopman 3154
   123     De vier ambachten en het land van Saaftinge in de Middeleeuwen
   124     Vroeg-Middeleeuwse ringwalburgen in Zeelans
   125     De geschiedenis van Middelburg
   126     De stoomvaart op Middelburg , De veerdiensten van de Zandkreek
   127     Kasteelen .Buitenplaatsen tuinen en parken in Nederland deel 1
   128     idem deel 2
   129     idem deel 3
   130     Indices op de Staten van Goed van Lede
   131     Album Carlos Wyffels
   132     Geden kboek Michiel Mispelon
   133 a en b  Vlaanderen in de wereld deel 2 en deel 3
   134     Waldack 700 jaar fam.gescgiedenis tussen Gent en Oostende
   135     Waldack Oorsprong-verspreiding-DNA-familiewapen-naamsverklaring  enz.
   136     Archieven in het noorden van Frankrijk , Frans Vlaanderen of de Franse Nederlanden
   137      Het Leven van een pionier  Mesu
 
05-02-2019

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotheek